flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

FPN box PL.crop 184x128c.af47f1831dForum Polsko-Niemieckie stało się na przestrzeni lat ważnym elementem rozwijania i pogłębiania stosunków bilateralnych. Tworzy ono platformę dialogu między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami ze świata polityki, gospodarki, nauki i kultury.Idea Forum Polsko-Niemieckiego wyrosła z przekonania, że po podpisaniu bilateralnego układu o podstawach normalizacji z 1970 r. i multilateralnego Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach z 1975 r., niezbędna jest wspólna debata społeczna.

Forum Polsko-Niemieckie zostało powołane na podstawie „Wspólnego Oświadczenia o rozwoju stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec” z 1976 r. W celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia i współpracy uzgodniono, że forum przyjmie formę regularnych spotkań polityków, naukowców, ekonomistów oraz publicystów z obu krajów. Celem będzie dyskusja o zagadnieniach leżących w obustronnym interesie oraz wymiana myśli, które mogą przyczynić się do rozbudowy wzajemnych stosunków.”

P1320248XI Polsko-Niemieckie Dni Mediów oraz uroczystość wręczenia XXI Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalne forum  dziennikarskie - miejsce spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli  świata mediów jak również okazja do osobistych rozmów dziennikarzy i  medioznawców z Polski i Niemiec. W atmosferze otwartości i z udziałem  uznanych specjalistów uczestnicy mogą podjąć dyskusję o obecnie  najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach oraz o  szczególnej roli i odpowiedzialności mediów za kształtowanie stosunków  polsko-niemieckich. Partnerzy projektu pragną w ten sposób wspierać  polsko-niemiecki dialog w środowisku dziennikarzy.

6 i 7 czerwca w Stralsundzie odbędą się XI Polsko-Niemieckie Dni Mediów pod hasłem: „Czy trzeba wymyślić Europę na nowo?“. Blisko 200 dziennikarzy, polityków i przedstawicieli regionów uczestniczy co roku w tej konferencji, która odbywa się naprzemiennie w niemieckich krajach związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz w polskich województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

IMG 0342mPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pani Renata Szczęch, została decyzją Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. powołana na stanowisko Koordynatora do spraw Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej.

Renata Szczęch jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1993 r. pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. W latach 1996-2001 była zatrudniona w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do 2004 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 Pełniła funkcję konsula w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, kierując działem wizowym, paszportowym, a następnie zajmując się sprawami obywatelstwa polskiego. Pracowała również w departamencie prawnym Ministerstwa Gospodarki oraz w Urzędzie do spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Była dyrektorem Przedstawicielstwa Polskich Linii Lotniczych LOT na Amerykę Północną i Południową w Nowym Jorku. Kierowała Departamentem Prawnym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

 Ukończyła aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od grudnia 2015 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie od września 2016 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 24 października 2017 roku została powołana na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

160616 Duda Berlin 4 Rede

Piszę o 26 rocznicy Zjednoczenia Niemiec tylko i wyłącznie z uwagi na wspaniałe przemówienie, jakie tego dnia wygłosił w Semperoper w Dreźnie prezydent Bundestagu czyli niemieckiego sejmu, profesor doktor Norbert Lammert.

Będę je tu obszernie cytowała. Myślałam, że się będę musiała naszukać w sieci, tymczasem znalazłam je natychmiast. W internecie jest specjalna strona, gdzie się wszystkie mowy Lammerta publikuje i archiwizuje. A może wszystkie mowy na świecie…

 

Tak właśnie Jacek Kaczmarski nazwał moje nocne mary[1]. Miałem sen. Tramwaj. Ludzi sporo. Siedzę w kierunku jazdy, przy oknie po lewej. Przystanek. Przednim wejściem wchodzi schludnie ubrana starsza pani. Rozgląda się chwilę. Dzieli nas kilka metrów. Zrywam się, by ustąpić miejsca. Kiwa przecząco głową, wskazując, że ma wolne krzesełko w pierwszym rzędzie. Siada twarzą do nas wszystkich, kładąc na kolanach sporą beżową torbę. Coś jest w tej kobiecie. Lekko siwiejące włosy, uczesane gładko do tyłu, pasujące do nich szare żywe oczy, oblicze dostojne, a zarazem ciepłe. Ona jest naprawdę inna. Nie mogę oderwać od niej wzroku. Po chwili słyszę szepty: „Generałowa, generałowa...” Coraz wyraźniejsze: „Tam siedzi pani generałowa!” Odzywają się pojedyncze oklaski, by po chwili wybuchnąć burzą. Brawo biją wszyscy, także i ja, choć nie rozumiem przyczyn tego aplauzu. Kobieta, jakby lekko zawstydzona, uśmiecha się nieśmiało. Ktoś intonuje: „Jeszcze Polska nie zginęła...”. Wstajemy. Już jej nie widzę, ci z przodu mi zasłaniają. Polski hymn rozsadza pudło toczącego się wagonu.

TŁO MIGRACYJNE

 Przygotowałem z dawną przyjaciółką Magdą wspólne oprowadzenie po wystawie Obok w berlińskim Gropius Bau. Oboje przeżyliśmy dramat, że dla nas Polska i Niemcy właściwie nie są obok, tylko czujemy się każdy po swojemu częścią kultury jednej i drugiej. Postanowiliśmy nie dzielić naszego polsko-niemieckiego tandemu w zakresie Polska i Niemcy. 1000 lat sztuki i historii na perspektywę niemiecką i polską, a raczej prowadzić rozmowę z widzami o wystawie Andy Rottenberg w bardziej złożony sposób. Tak, jak my odczuwamy nasze więzi jako dwukulturowe, niezależnie od miejsca urodzenia czy domniemanej przynależności narodowej naszych dziadków.

Magda urodziła się latach 70. w Toruniu w polskiej rodzinie, a jej rodzice wyjechali z Polski w końcu lat 80. do „Rzeszy”. Urodziłem się w tym samym czasie w Berlinie Wschodnim, a na początku lat 90. cały rok spędziłem we Wronkach (siedziałem, ale nie w więzieniu, tylko w ramach wymiany szkolnej w przemiłej rodzinie Frasunkiewiczów, w której się nauczyłem polskiego). Magda zdała maturę niemiecką, ja po powrocie do Berlina jeszcze przez rok uczęszczałem do polskiej szkoły przy ambasadzie. Spotkaliśmy się na studiach na Viadrinie, w środowisku, w którym się jako-tako udało połączyć różne wątki naszego dotychczasowego życia.


dnimediow

 

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od 2001 roku prowadzi na wielu płaszczyznach otwarty dialog pomiędzy Polakami i Niemcami, a wspierane przez nią projekty budują pomosty kulturowe, gospodarcze i turystyczne. Jedną z ważniejszych inicjatyw, wspierających komunikację pomiędzy oboma krajami, organizowane są od 8 lat w niezmienionej formule Dni Mediów Polsko-Niemieckich. Uczestnikami dwudniowych spotkań są dziennikarze radia, prasy, telewizji i prasy online. W spotkaniach biorą udział dyplomaci, politycy, eksperci, naukowcy, prawnicy, co świadczy, że ranga wydarzenia jest znaczna.

Strona 1 z 3

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.