flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

POLSKO-NIEMIECKIE DNI MEDIÓW SZCZECIN 2015


dnimediow

 

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od 2001 roku prowadzi na wielu płaszczyznach otwarty dialog pomiędzy Polakami i Niemcami, a wspierane przez nią projekty budują pomosty kulturowe, gospodarcze i turystyczne. Jedną z ważniejszych inicjatyw, wspierających komunikację pomiędzy oboma krajami, organizowane są od 8 lat w niezmienionej formule Dni Mediów Polsko-Niemieckich. Uczestnikami dwudniowych spotkań są dziennikarze radia, prasy, telewizji i prasy online. W spotkaniach biorą udział dyplomaci, politycy, eksperci, naukowcy, prawnicy, co świadczy, że ranga wydarzenia jest znaczna.

Dni Mediów Polsko-Niemieckich to wydarzenie o dużym znaczeniu. Jest to forum wymiany poglądów, płaszczyzna porozumienia i źródło twórczych inspiracji. Dziennikarze pogłębiają zainteresowania, nawiązują partnerskie kontakty i zdobywają nowe zawodowe doświadczenia. Zamysł i organizacja sprzyjają ich oczekiwaniom, aktywizują i dają wiele satysfakcji.

Gospodarzem tegorocznej – VIII edycji, był Szczecin i województwo Zachodniopomorskie, a miejscem spotkania Książnica Pomorska. W tym roku tak się złożyło, że pomimo ogromnych utrudnień, związanych ze strajkiem DB, do Szczecina przyjechało ponad 200 reprezentantów mediów, głównie z Niemiec, jednak reprezentacja mediów polonijnych z Niemiec była właściwie nieobecna, byłam tylko ja z naczelnym, reprezentując redakcję „Magazynu Polonia”.

Motto tegorocznych Dni Mediów brzmiało Polska – Niemcy – nowe kotwice Europy. Rola mediów w trakcie kryzysu politycznego. Kluczowe znaczenie dla Polski ma dobre partnerstwo z Niemcami, na które jesteśmy po prostu „skazani” geograficznie, media powinny tworzyć klimat do wzajemnej współpracy, lepszego poznania się oraz zwalczaniu uprzedzeń i zjawisk kryminogennych.

W Szczecinie debatowano i dyskutowano na aktualne tematy, które dominują przede wszystkim w mediach pogranicza.

Od 1992 roku regiony przygraniczne prowadzą otwarty dialog, który – zdaniem wielu rozmówców – całkowicie odmienił charakter współistnienia Polaków i Niemców. Zasada partnerstwa przyniosła wiele wzajemnych korzyści, sprawiła, że zapanowała normalność. Naturalnie, jest wiele do zrobienia zarówno razem, jak z osobna. Najważniejsze, że udało się rozpoznać problemy i przeanalizować sposoby przeciwdziałania.

Podawano wiele przykładów zrealizowanych zadań, korzystnych dla dobrego sąsiedztwa, zwłaszcza na szczeblu samorządowym. Co najważniejsze, zmienił się język publicystyczny, który kształtuje się we wzajemnych relacjach, ale też te relacje sam kształtuje. Wielka w tym zasługa mediów i dziennikarzy, którzy są kreatorami dobrego sąsiedztwa.
Andrzej Grajewski z tygodnika „Gość Niedzielny”, poprowadził dyskusję pt. Nauki z kryzysu wokół Ukrainy. Jak Polska i Niemcy mogą w przyszłości współdziałać na wschodzie Europy? z udziałem panelistów: Violi von Cramon, posłanki do niemieckiego Bundestagu z Partii Zielonych, Pawła Kowala, byłego posła do Parlamentu Europejskiego i Moritza Gathmanna z redakcji „Der Spiegel”.

Ogólnie mówiąc, polityka i media nie nadążają za zmianami, jedyną i słuszną rację mają ci, którzy w relacjach prasowych elastycznie reagują w opisywaniu wydarzeń. Szczególny nacisk kładziono na konieczność zachowania politycznej bezstronności i racjonalnego obiektywizmu w przekazywaniu informacji. Zawsze pilnie pożądany jest zdrowy rozsądek. Po prostu: nie dolewać „oliwy do ognia”. Drugim tematem, równie aktualnym, były nowe wyzwania i rola dziennikarzy pogranicza. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że dziennikarze powinni identyfikować się ze społecznością dla której piszą – z jej problemami oraz oczekiwaniami wobec administracji regionalnej i polityków. Wyważona postawa dziennikarzy i mediów może znacząco wpływać na polepszanie lub pogarszanie stosunków między mieszkańcami obydwu krajów. Dyskutanci poruszali problem wszechstronnej edukacji młodych dziennikarzy i umożliwienie im zdobycia poszerzonej wiedzy o terenach pogranicznych. Odczuwa się dotkliwy brak dziennikarzy młodego pokolenia, zwłaszcza dwujęzycznych. Postulowano by powstał wspólny polsko-niemiecki plan działania, który pomoże w stworzeniu modelu komunikacji dostosowanego do współczesnych realiów.

W Trafostacji Sztuki, unikatowym miejscu na kulturalnej mapie Szczecina, odbyła się wielka gala wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Imprezę poprowadził Jarosław Kuźniar. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj pogratulował nominowanym do nagrody za pracę i osiągnięcia na rzecz przyjaźni Polski i Niemiec. Szczegółowa relacja patrz: www.fwpn.org.pl/http://dnimediow.org/a717,relacja_z_gali_xviii_polsko_niemieckiej_nagrody_dziennikarskiej_im_tadeusza_mazowieckiego_2015.html

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.