flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

XIX Forum Polsko-Niemieckie* Polska i Niemcy – wspólnie dla silnej Europy

FPN box PL.crop 184x128c.af47f1831dForum Polsko-Niemieckie stało się na przestrzeni lat ważnym elementem rozwijania i pogłębiania stosunków bilateralnych. Tworzy ono platformę dialogu między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami ze świata polityki, gospodarki, nauki i kultury.Idea Forum Polsko-Niemieckiego wyrosła z przekonania, że po podpisaniu bilateralnego układu o podstawach normalizacji z 1970 r. i multilateralnego Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach z 1975 r., niezbędna jest wspólna debata społeczna.

Forum Polsko-Niemieckie zostało powołane na podstawie „Wspólnego Oświadczenia o rozwoju stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec” z 1976 r. W celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia i współpracy uzgodniono, że forum przyjmie formę regularnych spotkań polityków, naukowców, ekonomistów oraz publicystów z obu krajów. Celem będzie dyskusja o zagadnieniach leżących w obustronnym interesie oraz wymiana myśli, które mogą przyczynić się do rozbudowy wzajemnych stosunków.”

 

Znaczenie Forum Polsko-Niemieckiego potwierdzone zostało w Traktacie między RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. W artykule 29, ustęp 3 potwierdzono konieczność istnienia Forum: „Umawiające się Strony popierają działalność Forum Polsko-Niemieckiego. Witają z zadowoleniem jego starania, aby przy udziale wszystkich reprezentatywnych sił politycznych i społecznych Rzeczpospolitej Polskiej i w Republice Federalnej Niemiec opracowywać koncepcje dalszego rozwoju stosunków polsko-niemieckich i podejmować odpowiednie inicjatywy.”

Zapis o Forum znalazł się również w przyjętym przez oba rządy w dni 21 czerwca 2011 r. Programie Współpracy, gdzie obie strony wyraziły wolę zmodernizowania Forum Polsko-Niemieckiego, postrzegając je jako cenną płaszczyznę dialogu.

W 2014 r. ministerstwa spraw zagranicznych Polski i Niemiec po raz pierwszy zleciły Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej organizację Forum Polsko-Niemieckiego, aby wzmocnić jego potencjał dla społeczeństwem obywatelskiego. Ostatnia edycja Forum odbyła się 16 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Przewodnim tematem tegorocznego Forum, organizowanego przez Fundację na zlecenie i przy wsparciu ministerstw spraw zagranicznych Polski i Niemiec, jest przyszłość i szczególna wartość Unii Europejskiej. W obliczu różnych wyzwań zglobalizowanego świata wiele nadziei pokłada się we wspólnych polsko-niemieckich inicjatywach oraz w partnerskiej i konstruktywnej współpracy służącej wzmocnieniu Europy. Dyskusji panelowej towarzyszyć będą spotkania w grupach roboczych. 

Forum Polsko - Niemckie: Berlin, 22 - 23 października 2018

Info:http://fwpn.org.pl/forum/forum-2018

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.