flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

NIEMCY DLA „SOLIDARNOŚCI” W INTERNECIE

K4.11 01 fot.1

Stowarzyszenie Wolnego Słowa we współpracy ze Zrzeszeniem Fe­deralnym Polskie Forum w Niemczech, Deutsche Welle i Biurem Polonii w Berlinie zrealizowało stronę internetową „Niemcy dla Solidarności - niemiecka pomoc dla polskiej opozycji w stanie wojennym i późnym PRL" - http://niemcydlasolidarnosci.pl/pl/, która jest jednym z efektów konferencji „Europejczycy i Polacy solidarnie dla „Solidarności"- Spo­łeczeństwo niemieckie a „Solidarność" przeprowadzonej w 2012 roku.

 

 

Projekt strony internetowej został zrealizowany dzięki dofinanso­waniu Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach umowy nr 602/2013/EB: portal internetowy „Niemiecka pomoc dla polskiej opozycji solidarnościowej w stanie wojennym i późnym PRL".

W ramach strony omówione są w obszernych artykułach różne aspekty stosunków polsko-niemieckich, reakcje mediów i polityków niemieckich na powstanie NSZZ „Solidarność", wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, a także historia konwojów z Niemiec z pomo­cą charytatywną dla Polski. Jest również szeroko omówiony drugi obieg wydawnictw w Polsce, a także wiele materiałów archiwalnych zarówno z mediów niemieckich, jak i polskich - w tym krajowych i emigracyjnych (np. przedrukowany jest dział „Kronika niemiecka" z paryskiej „Kultury").W dziale „Archiwalia" opublikowane są liczne dokumenty. Obszerny dział stanowią dokumenty obecnie znajdujące się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - w tym m.in. praca z Wojskowej Akademii Poli­tycznej o organizacjach polonijnych w Niemczech, dokumenty ubeckiej Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Kontrolna", dokumentacja marszu Hamburg - Rzym, materiały dotyczące Chrześcijańskiej Służby Wyzwo­lenia Narodów. W tym dziale znajdziemy również materiały i katalogi z wystaw poświęconych pomocy niemieckiej dla Polski.

Na stronie - w dziale „Notacje" znajdują się liczne filmowe wypo­wiedzi polskich opozycjonistów i działaczy emigracyjnych o niemieckiej pomocy dla Polski - m.in. Ryszarda Wyżgi, Petera Rainy, Romualda Szeremietiewa, Kornela Morawieckiego, Bogdana Żurka, Andrzeja Wirgi, Krystyny Graef, Wiktora J. Mikusińskiego, Alexandra Zająca.

Warto też podkreślić, że strona jest adresowana do czytelnika pol­skiego, jak i niemieckiego czy szerzej - do ludzi zajmujących się tą problematyką - dlatego też posiada trzy wersje językowe - polską, niemiecką i angielską.

Jak widać z powyższych informacji strona zawiera obfite materiały dotyczące zarówno polskiej opozycji w kraju, jak i w Niemczech, a także organizacji niemieckich działających na rzecz polskiej opozycji i przekazujących pomoc dla Polski.

To powoduje, że strona jest interesująca zarówno dla czytelnika polskiego, jak i niemieckiego.

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.