flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

Dachau 1 tablica

10 października 2015 r., z okazji 70 rocznicy śmierci Patrona Harcerstwa Polskiego Błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, do byłego obozu KZ Dachau przybyli polscy harcerze z Polski, Litwy, Białorusi, Francji i Wielkiej Brytanii. Obecni byli również harcerze z Monachium. W kaplicy sióstr Karmelitanek przybyłych uczestników powitał ks. bp. Wolfgang Bischof sufragan archidiecezji Monachium-Freising reprezentujący kardynała Reinharda Marxa. Mszę odprawili polscy księża pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Guzdka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerstwa. Homilię wygłosił ks. Sławomir Oder, postulator procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II oraz postulator procesu beatyfikacyjnego S.W. Frelichowskiego.

Medal Korbiniana

 Prof. dr hab.inż. Piotr Małoszewski i ks. kardynał Reinhard Marx

Do tradycji centralnych uroczystości upamiętniających św. Korbiniana, pierwszego biskupa Freisingu (dzisiejszej archidiecezji Monachium-Freising), należy wyróżnienie czterech osób wyjątkowo zaangażowanych w działalność społeczną w Kościele i życiu publicznym w tutejszej archidiecezji. W tym roku jednym z odznaczonych, tym najwyższym wyróżnieniem archidiecezji Monachium-Freising,został prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski.

O TROSCE O WSPÓLNYM

Franciszek

Nomen est omen – imię to program. To dotyczy również nowej, już trzeciej encykliki papieża Franciszka. Jest ona od początku do końca przeniknięta duchowością franciszkańską. Papież nie tylko zatytułował ją pierwszymi słowami patrona swego pontyfikatu – św. Franciszka z Asyżu z jego Hymnu o słońcu, lecz przedstawia go jako wzór wrażliwości, bacznej uwagi i szacunku wobec wszelkiego stworzenia i wszystkiego, co słabe, ułomne i ubogie oraz radosnej i autentycznie przeżywanej całościowej ekologii. Biedaczyna z Asyżu przed 800 laty do swej modlitwy wielbiącej Boga zaprosił całe stworzenie, określając je jako rodzeństwo – słońce, księżyc, gwiazdy, wiatr, wodę, ogień i ziemię nazwał siostrami i braćmi.

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI – TAK SZYBKO ODCHODZĄ

 

Zamiast śmierci

racz z uśmiechem

przyjąć Panie

pod Twe stopy

życie moje

jak różaniec

 

Twardowski

 

Te słowa zapisał testamentalnie ten wyjątkowy poeta w ostatnich dniach życia. Wyryto je na klęczniku, usytuowanym tuż po wejściu do kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie. Ilekroć jestem w naszej stolicy, klękam tam, by podziękować Bogu za dar tego wspaniałego CZŁOWIEKA.

Jan Jakub Twardowski to jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich XX wieku, poeta, aforysta, tłumacz, wykładowca literatur, kaznodzieja, spowiednik, duszpasterz dzieci i młodzieży oraz korpusu dyplomatycznego, prałat, rektor wspomnianego klasztoru. Jego twórczość to przekaz dobra, miłości, wiary i nadziei. Niezwykle oryginalna, prosta i zwięzła, pełna ciepła poezja zaowocowała licznymi laurami, nagrodami, medalami i odznaczeniami. Jej istota wciąż wymyka się opisom krytyczno-literackim, bo stale odsłania ona swe ukryte warstwy znaczeniowe, a czytelnicy, których liczba ciągle wzrasta, rekrutujący się z wszystkich pokoleń, odnajdują w niej swoje własne sprawy życia i wiary. Jego twórczość biorą na warsztat nie tylko profesjonaliści – kompozytorzy, plastycy, literaci, scenarzyści, staje się ona coraz częściej inspiracją dla dziecięcych i młodzieżowych konkursów recytatorskich, plastycznych i muzycznych.

7 marca w Ha­nowerze w Rek­toracie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech od­było się coroczne, plenarne spotkanie Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niem­czech (RNPKŚ). Obradom przewod­niczył prof, dr hab. inż. Piotr Małoszewski, przewodniczący Rady, a stałym gościem zebrania był ks. prałat Stanisław Budyń, rektor PMK. Podczas spotkania podsumowano rok działalności, w tym udział członków Rady w spotkaniach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej - plenarnym (w La Ferte pod Paryżem) oraz prezydium (w Warszawie), Komitetu Centralne­go Katolików Niemieckich (ZdK) oraz zapoznano się z aktualną sytuacją w naszym duszpasterstwie w Niemczech, planowanymi działaniami, statystyką PMK, a także z aktualnym stanem ośrodków „Marianum” i „Concordii”. Ponadto podsumowano przebieg i wyniki dorocznego zebrania przedstawicieli rad parafialnych, którego gościem był ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Pol­skiej. Tematem listopadowego zebrania była konieczność wzmożenia aktywności świeckich wobec obecnie odbywającej się restrukturyzacji Kościoła niemieckiego.

Przedyskutowano i ustalono tematykę oraz prelegentów na tego­roczne spotkanie przedstawicieli rad parafialnych, które zaplanowano na 14-15 listopada br. w ośrodku „Concordia”. Będzie ono odbywało się pod hasłem Potęga rodziny.

23 lutego w późnych godzinach wieczornych na terenie byłego obozu koncentracyjnego KZ Dachau pod Monachium odbyła się niemiecko - polska uroczystość, upa­miętniająca 70. rocznicę śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, męczennika niemieckich obozów koncentracyjnych.

Rozpoczęła ją oko­licznościowa Msza św. w kaplicy Najświętszej Krwi Chrystusa, w przyobozowym Karmelu, której przewodniczył ks. prałat Franz Josef Bauer, były duszpasterz muzeum KZ Dachau w kon­celebrze z niemieckimi i polskimi duchownymi. Biografię bł. ks. Wicka, patrona harcerstwa polskiego, przygotowała i odczytała Monika Neudert, przewodnicząca niemieckiego „Kręgu Przyjaciół Błogosławionych z KZ Dachau”(www.selige-kzdachau.de).

K4.10.04 Maloszewska fot.1

W dniach 6-8 lutego 2015 roku, w Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej /PRDEZ/.

 

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. prałat Stefan Wylężek - wiceprzewodniczący Rady, rektor PMK w Anglii i Walii; prof, dr hab. inż. Piotr Małoszewski z Niemiec - wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - sekretarz Rady, kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Infułat Stanisław Jeż - rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń - rektor PMK w Niemczech; dr Anna Łucka z Francji; Andrzej Michalski z Austrii i Zenon Handzel z Anglii.

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.