flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

Piotr Małoszewski

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej powstała w 1992 roku jako przedstawicielstwo polskich katolików w Europie Zachod­niej. Przewodniczy jej każdorazowo Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Od dwóch lat jest nim ks. bp Wiesław Lechowicz, sufragan tarnowski. W skład 12-osobowej delegacji Polonii Niemieckiej, której przewodniczy ks. prałat Stanisław Budyń (Hannower), Rektor Polskiej Misji Katolickiej, wchodzi m.in. 6 członków Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego: ks. dr prałat Ryszard Mroziuk (Dortmund), prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Monachium), mec. Edmund Ropel (Giesen), ks. prałat Kazimierz Latawiec (Mannheim), ks. prałat Leon Sądowicz (Mainz) i. mec. Andrzej Holm (Mannheim), a ponadto pozo­stali przedstawiciele Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech: Małgorzata Brzósko (Dortmund), Andrzej Krysta (Norymberga), dr Grażyna Koszałka (Hamburg) oraz ks. Jerzy Wieczorek SChr, prowincjał Towarzystwa Chrystusowego w Niemczech (Bochum) i ks. Jacek Herma, moderator Ruchu „Światło-Życie" (Carlsberg). Prof. Piotr Małoszewski jest wiceprzewodniczącym rady z ramienia świeckich.

   Ks. rektor Stanisław Budyń

Sierpień wyróżnia się w religijności polskiej wy­jątkową aktywnością, jaką są piesze pielgrzymki na Jasną Górę. W 2012 roku w 169 pielgrzymkach wzięło udział ok. 103 tysiące osób. W roku bieżącym zameldowanych jest blisko 130 tysięcy uczestników. Jedne pielgrzymki organizowane są przez poszcze­gólne diecezje, inne przez zakony, a jeszcze inne przez różnego rodzaju stowarzyszenia religijne. Pąt­nicy przemierzają łącznie ponad 15 tysięcy kilometrów i w sposób gwiaździsty" zdążają ze wszystkich stron na Jasną Górę. Pierwsza zorganizowana pielgrzymka przybyła do Częstochowy w 1434 roku, po odnowieniu Obrazu Matki Bożej, zniszczonego przez złodziei. Wówczas obraz niesiony był przez pątników z Krakowa na Jasną Górę. Kroniki podają, że w XVI wieku pielgrzymi przybywali z ponad 300 miejscowości Rzeczpospolitej i z ponad 50 znajdujących się poza jej ówczesnymi granicami. O znaczeniu pielgrzymek dla ludności świad­czy fakt, że pomimo trwającego obowiązku pańszczyzny, nie odwa­żono się zakazać chłopom uczestniczenia w nich. Pielgrzymowały wszystkie warstwy społeczne - od chłopstwa, przez mieszczaństwo aż do szlachty. Dla wielu była to jedyna możliwość udania się w po­dróż. Grupy pielgrzymów nazywano kompaniami, na czele każdej stał przewodnik. On wyznaczał trasę, miejsce i godziny postoju oraz prowadził modlitwy. Przewodnikami były najczęściej osoby świeckie. W okresie zaborów pielgrzymki na Jasną Górę były wyra­zem jedności narodu. Pomimo zakazów rosyjskich i niemiec­kich zaborców ludzie brali w nich udział, wyrażając nie tylko swój patriotyzm, ale i wierne trwanie w pobożności maryjnej. Najstarsza zorganizowana pielgrzymka, która nieprzerwanie trwa do dzisiaj, wyrusza z Warszawy i przemierza swój szlak od 1711 roku. Biorą w niej udział mieszkańcy stolicy i okolicznych miejscowości - od 8 do 15 tysięcy pątników. W 1792 roku uczestnicy prawie doszczętnie zostali wymordowani przez wojska rosyjskie. Upamiętnia to pomnik w pobliżu wsi Krasice, ok. jednego dnia drogi od Częstochowy. Nawet podczas II wojny światowej i podczas Powstania Warszawskiego nie przerwano pielgrzymowania. Po II wojnie światowej liczba pątników, z racji uwarunkowań politycznych i społecznych, znacznie się zmniejszy­ła.

Barbara Małoszewska

Po raz pierwszy w powojennej historii członkiem najwyższego gremium niemieckich katolików świeckich - ZdK (Komitet Centralny Katolików Niemieckich) - został Polak - prof. dr hab. inż. Piotr Mało­szewski, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

22 czerwca 2013 katolicy obcojęzyczni, podczas spotkania we Frank­furcie nad Menem, dokonali wyboru swoich trzech przedstawicieli do ZdK. Obok prof. Małoszewskiego na czteroletnią kadencję wybrano Hiszpana - Jose Ibaneza i przedstawiciela Afryki dr. Emeka Ani z Nigerii. Ich wprowadzenie do ZdK nastąpi w listopadzie br. podczas zebrania plenarnego w Bonn. Katolicy obcokrajowcy, przede wszystkim Polacy po przewodnictwem ks. prałata Stanisława Budynia, Rektora PMK w Niemczech, od wielu lat zabiegali o to, by w ZdK znalazło się miejsce dla ich przedsta­wicieli, których sami wybiorą. W Niemczech mieszka obecnie 4 miliony katolików obcojęzycznych (30 grup etnicznych), co stanowi 17 proc. wszystkich katolików.

Strona 4 z 4

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.