flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

SPOTKANIE PREZYDIUM POLSKIEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ EUROPY ZACHODNIEJ (PRDEZ)

K4.10.04 Maloszewska fot.1

W dniach 6-8 lutego 2015 roku, w Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej /PRDEZ/.

 

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. prałat Stefan Wylężek - wiceprzewodniczący Rady, rektor PMK w Anglii i Walii; prof, dr hab. inż. Piotr Małoszewski z Niemiec - wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - sekretarz Rady, kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Infułat Stanisław Jeż - rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń - rektor PMK w Niemczech; dr Anna Łucka z Francji; Andrzej Michalski z Austrii i Zenon Handzel z Anglii.

Obradom przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz. W spotkaniu uczestniczyli w charakterze zaproszonych gości: ks. Biskup Artur Mi- ziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. prałat Piotr Zendzian, prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA oraz red. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym roku oraz przygotowało plan pracy na bieżący rok, w tym program spotkania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się w Rzymie w dniach od 2 do 4 października. Tematem tego spotkania będzie Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin na Emigracji. Prezydium zapoznało się także z sytuacją Kościoła w Polsce i z problemami związanymi z duszpasterstwem rodzin. Wyrażając troskę o polskie rodziny, prezydium stanowczo sprzeciwiło się decyzji parlamentarzystów, głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO. Prezydium podziela w całości stanowisko Episkopatu Polski w tej sprawie, która uważa, że Konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy Wiąże natomiast zjawisko przemocy z tradycją kułturą religią i rodziną oraz ogranicza suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny Prezydium Rady w listach, skierowanych na ręce Marszałka Sejmu RP oraz Prezydenta RP zaapelowało, aby swoimi decyzjami troszczyli się o integralne dobro polskich rodzin i promowali politykę prorodzinną. Zaniedbania w tej dziedzinie są jedną z głównych przyczyn masowej emigracji z Polski. Troska o rodzinę powinna być priorytetem polskiej racji stanu!

Obrady zakończyła Msza Święta celebrowana przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. dr Krzysztof Tyliszczak, Sekretarz Generalny PRDEZ

Warszawa, dnia 08.02.2015

Szanowny Pan Bronisław Komorowski Prezydent RP Warszawa

W dniach 6-8 lutego 2015 roku, w Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej /PRDEZ/.

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej wraz z Prezydium Rady.

Przedmiotem obrad była między innymi sytuacja polskich rodzin. Troska o ich dobro skłania nas do wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec postawy posłów, którzy głosowali dnia 6 lutego br. za ratyfikacją Konwencji CAHVIO.

Prezydium Rady podziela w pełni stanowisko Konferencji Episkopatu Polski, która uważa, że Konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy Wiąże natomiast zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religi ąi rodziną oraz ograni cza suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny

Apelujemy zatem do Pana Prezydenta RP, aby kierując się polską racją stanu i dobrem polskich rodzin nie podpisał ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO.

Przewodniczący PRDEZ -ks. biskup Wiesław Lechowicz

Wiceprzewodniczący PRDEZ -ks. prałat Stefan Wylęiek,

rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Wiceprzewodniczący PRDEZ - prof, dr hab. int Piotr Małoszewski, Niemcy

Sekretarz PRDEZ -ks. dr Krzysztof Tyliszczak, Anglia

Ks. Infułat Stanisław Jeż- rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Dr Anna Łucka, Francja Andrzej Michalski, Austria Zenon  Handzel, Anglia

Barbara Małoszewska

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.