flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

Spotkanie plenarne Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech

7 marca w Ha­nowerze w Rek­toracie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech od­było się coroczne, plenarne spotkanie Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niem­czech (RNPKŚ). Obradom przewod­niczył prof, dr hab. inż. Piotr Małoszewski, przewodniczący Rady, a stałym gościem zebrania był ks. prałat Stanisław Budyń, rektor PMK. Podczas spotkania podsumowano rok działalności, w tym udział członków Rady w spotkaniach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej - plenarnym (w La Ferte pod Paryżem) oraz prezydium (w Warszawie), Komitetu Centralne­go Katolików Niemieckich (ZdK) oraz zapoznano się z aktualną sytuacją w naszym duszpasterstwie w Niemczech, planowanymi działaniami, statystyką PMK, a także z aktualnym stanem ośrodków „Marianum” i „Concordii”. Ponadto podsumowano przebieg i wyniki dorocznego zebrania przedstawicieli rad parafialnych, którego gościem był ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Pol­skiej. Tematem listopadowego zebrania była konieczność wzmożenia aktywności świeckich wobec obecnie odbywającej się restrukturyzacji Kościoła niemieckiego.

Przedyskutowano i ustalono tematykę oraz prelegentów na tego­roczne spotkanie przedstawicieli rad parafialnych, które zaplanowano na 14-15 listopada br. w ośrodku „Concordia”. Będzie ono odbywało się pod hasłem Potęga rodziny.

W sprawach organizacyjnych uzupełniono skład Rady Naczelnej, dobierając przedstawicieli młodego pokolenia - Karolinę i dr Kamila Bauerów oraz dokonano wyboru Sekretarza Rady, którym został mec. Andrzej Holm z Mannheim.

Wobec ożywionej dyskusji w Kościele niemieckim na temat rodzi­ny katolickiej, postanowiono przekazać, za pośrednictwem Federalnej Rady Pastoralnej Katolików Obcojęzycznych, własną opinię, broniącą tradycyjnego modelu rodziny sakramentalnej, przewodniczącemu Kon­ferencji Biskupów Niemieckich, ks. kardynałowi Reinhardowi Marxowi.

Rada Naczelna została powołana przez ks. prałata Stanisława Budynia, rektora PMK w Niemczech w 2004 roku. Została ona ustanowiona na podstawie dokumentu Wskazania dla duszpasterstwa polskojęzycznego w Niemczech z dnia 17 września 2001 roku. Rada reprezentuje wszystkich polskojęzycznych katolików świeckich w Niemczech i służy wspieraniu oraz koordynacji aktywności polskojęzycznych katolików świeckich w Niemczech. W jej skład wchodzą przedstawiciele pięciu Okręgów Misji (Dekanatów), zarejestrowanych stowarzyszeń katolickich, przede wszystkim Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V., oraz osoby oddelegowane przez rektora PMK.

Do głównych celów Rady, realizowanych przy ścisłej współpracy z Rektorem Misji i duszpasterzami, należą aktywności służące:

-  rozwijaniu na różnych poziomach współpracy z Kościołem w Niemczech i w Polsce;

-utrzymaniu religijnego dziedzictwa i tożsamości kulturowej;

-utrzymaniu i zapewnieniu możliwości działania duszpasterstwu polskiemu w Niemczech;

-zachowaniu korzeni religijnych;

-wspieraniu życia rodzinnego i wychowaniu w rodzinie;

-zaangażowaniu w centralnych organach katolików świeckich.

-

Statut Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich został zaak­ceptowany przez Sekretariat Episkopatu Niemiec w 2007 r.

Barbara Małoszewska

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.