flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

13 GRUDNIA - ROCZNICA „SOLIDARNOŚCI”

 Bohdan Żurek

 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce uczczono w Monachium dwiema okolicznościowymi imprezami - wystawą połączoną z recitalem i wykładem historycznym.

Dokładnie 32 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 2013 roku, w pomieszczeniach Wydziału Kultury Konsulatu General­nego w Monachium otwarto wystawę pt. Solidarność z Polską - Ruch wsparcia Solidarności w Niemczech. Na ponad dwudziestu planszach pokazano historię i metody działania prosolidarnościowego ruchu w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania Podziemia Solidarności. Wśród najbardziej zaangażowanych ośrodków pomocy z Aachen, Berlina Zachodniego, Kolonii, Moguncji znalazło się też Monachium, z niezwykle prężną wówczas organizacją „Solidarność Wolnych Polaków w Bawarii”.

 

 


Organizatorzy wystawy i jej goście

 Ogromnym atutem prezentacji są opisy w trzech językach (po pol­sku, niemiecku i angielsku) i doskonale wydany katalog. Dlatego też, już podczas uroczystości, padły konkretne propozycje udostępnienia wystawy szerszemu gremium, a więc niemieckiemu odbiorcy, np. w Gasteigu lub monachijskim Ratuszu. Okazją do tego mogłyby się stać obchody X rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Organizatorzy już zastanawiają się nad wcieleniem tego pomysłu w życie.

 Powitania gości, a także rysu historycznego, opartego na własnych przeżyciach, dokonał świadek tamtych wydarzeń, a zarazem główny organizator, Bogdan Żurek. Bardzo dobrze przyjęto wystąpienie kon­sula ds. Polonii Aleksandra Korybuta-Woronieckiego, który z wielkim uznaniem mówił o inicjatywach, prezentowanych na wystawie i ludziach je realizujących. O samym zaś Ruchu opowiedział jeden z najbardziej zasłużonych działaczy emigracji niepodległościowej - obecnie szef Biura Polonii w Berlinie - Alexander Zając. On też oprowadzał gości po wystawie i udzielał fachowych wyjaśnień.

Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością konsul generalna RP w Monachium Justyna Lewańska, która po wysłuchaniu koncertu Elizy Banasik zwiedziła wystawę w towarzystwie objaśniającego poszczególne jej fragmenty Alexandra Zająca. Wśród znaczących postaci życia polonijnego znaleźli się prof. Piotr Małoszewski - prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i Jolanta Sularz - Polka w monachijskiej Radzie Cudzoziemców.

 

 

Gwiazdą wieczoru była Eliza Banasik, która swoim anielskim głosem śpiewała piosenki… barda Solidarności, Jacka Kaczmarskiego. Wydawać by się mogło, że z jego utworami mogą sobie poradzić tylko mężczyźni, tymczasem - właśnie w tym repertuarze - zna dzisiaj Elizę cała Polska.

 

Śpiewa Eliza Banasik

Jej talent odkrył sam Jacek Kaczmarski. W 2003 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, był on gościem programu Od przedszkola do Opola, w którym debiutowała 10-letnia wówczas Eliza. Po progra­mie bard pochwalił występ dziewczynki i poprosił, żeby nie rozstawała się z jego piosenkami. Tak też się stało. Z twór­czością Jacka Kaczmarskiego wystąpiła w kilkunastu programach telewizyjnych, została laureatką wielu konkursów i festi­wali, w tym Nagrody Polonii na Festiwa­lu „Nadzieja" im. Jacka Kaczmarskiego w Kołobrzegu. Do perfekcji opanowała sztukę interpretacji. Eliza Banasik ma 20 lat, pochodzi z Gdańska, studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Po części oficjalnej zwiedzano wystawę i przy lampce wina wspo­minano ten niełatwy dla Polski i Polaków czas.

Stan wojenny - wczoraj i dziś. W niedzielę, 15 grudnia, w parafialnej sali przy kościele św. Józefa w Monachium wysłuchano wykładu przybyłego z Warszawy prof. dra hab. Jana Żaryna pt. Stan wojenny - wczoraj i dziś. Profesor Żaryn od dziesięciu lat wykłada na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wy­szyńskiego, obecnie pełni funkcję kierownika katedry Historii Kościoła Katolickiego w Polsce w XX wieku. Był dyrektorem Biura Edukacji Publicznej IPN, a w latach 2009-2010 doradcą prezesa IPN, ś.p. Janusza Kurtyki. Posiada ogromną wiedzę o stanie wojennym, mechanizmach i skutkach jego wprowadzenia. Tym wszystkim podzielił się on z mo­nachijska Polonią, która licznie przybyła na wykład.

 


Wykład prof. Jana Żaryna

  Dzień wcześniej Profesor zwiedził w Monachium, m.in. kościół św. Barbary, siedzibę byłego Radia Wolna Europa, Polską Szopkę Bożo­narodzeniową na Dworcu Głównym, Starą Pinakothekę, a wieczorem spotkał się z działaczami polonijnymi

SZKOLENIE. Korzystając z obecności szefa Biura Polonii Alexandra Zająca i sekretarza Zrzeszenia Fedaralnego Polska Rada w Niemczech - Ar­kadiusza Kulaszewskiego, przeprowadzono szkolenie, organizowane przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech we współpracy z Biurem Polonii w Berlinie, dla przedstawicieli polonijnych organizacji, dotyczące składania i rozliczania dotacji na projekty kulturalne z budżetu Urzędu Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM). Szkolenie odbyło się przed otwarciem wystawy w pomieszczeniach Wydziału Kultury Konsulatu Generalnego w Monachium. Wzięło w nim udział kilkanaście osób.

 

 Organizacja:

Projekt „13 Grudzień " zorganizowało monachijskie Stowarzysze­nie na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego, przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Monachium, Polską Parafią Katolicką w Monachium, Zrzeszeniem Federalnym - Polska Rada w Niemczech i Polskie Forum oraz Arbeitsgruppe „ Solidarność " Eschweiler-Aachen. Projekt sfinansowano ze środków MSZ. Patronat medialny: Moje Miasto, Magazyn Polonia, Polonia Viva.

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.