flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

Konkurs dla dziennikarzy polonijnych

wroclaw2Komunikat Biura Prasowego Senatu RP

Temat tegorocznej edycji brzmi: „Tylko tworząc kulturę można ją zachować”.

Celem konkursu jest pokazanie jak Polacy poza granicami dbają o polskie dziedzictwo kulturowe, jak sami uczestniczą  w tworzeniu kultury i dzięki temu przyczyniają się do zachowania i budowania naszej tożsamości narodowej. Jednym z kierunków działań Senatu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami jest kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Chcielibyśmy zatem zainspirować dziennikarzy do poszukiwania polskich twórców poza granicami, przybliżenia Polakom w kraju ich dorobku, opowiedzenia o ich życiu i działalności, o ich sukcesach; do poszukiwania naszych rodaków, których fascynuje przeszłość, którzy przechowują, gromadzą pamiątki, którzy przyczynili się do ocalenia przed zapomnieniem, przed utratą jakiegoś cennego dziedzictwa – materialnego lub duchowego poza granicami. Kultura, ponad granicami, spaja nas jako naród, wyróżnia nas i identyfikuje, ale też daje siłę, która pozwala trwać Polakom jako narodowi. Świadomie lub nie - czerpiemy z dorobku wcześniejszych pokoleń i w oparciu o ten dorobek budujemy naszą tożsamość.

 

Nasz wielki rodak ojciec św. Jan Paweł II mówił, że „…naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości…pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę….w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować”.

Senat chciałby wiedzieć:

- czy Polacy poza granicami podejmują starania, by chronić i zachować narodowe dziedzictwo kulturowe dla siebie i kolejnych pokoleń;

- czy Polacy za granicą angażują się w upowszechnianie polskiej kultury, tradycji i obyczajów;

- czy polska kultura stanowi podstawę ich twórczości, działalności, czy nadaje sens ich życiu.

Senat chce pobudzić do refleksji nad polską kulturą, na którą składa się dorobek Polaków  żyjących w kraju i poza granicami i nad dziedzictwem minionych pokoleń.  Te refleksje pozwolą Senatowi zastanowić się, co można zrobić dla popularyzacji w kraju kultury polskiej tworzonej poza granicami, co można zrobić dla ochrony naszego dziedzictwa poza granicami, by służyło to wzmocnieniu więzi z Polakami żyjącymi z dala od ojczyzny i budowaniu wspólnoty narodowej.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie Senatu, w zakładce „Dla mediów”.

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.