flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

Polonijne Forum Ekonomiczne - podsumowanie

W dniach 5-7 września 2023 r. w Karpaczu odbyło się pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” XXXII Forum Ekonomiczne, jako największe wydarzenie polityczno-gospodarcze. Raz do roku Karpacz staje się miejscem, gdzie spotyka się wielka polityka, wielki biznes, a także świat dziennikarski. Nie zabrakło w tym gronie dziennikarzy polsko – niemieckiego Magazynu Polonia, który od 3 lat jest partnerem medialnym. W programie wydarzeń znalazło się Forum Polonijne, na które zaprasza pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. - Jan Dziedziczak.

Karpacz 2023

W tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu udział wzięło ponad 5 tysięcy uczestników z 60 krajów, w programie znalazło się prawie 500 wydarzeń, sześć sesji plenarnych poświęconych m.in. scenariuszom światowego bezpieczeństwa, zmianom zachodzącym w Europie, wyzwaniom związanym z nowymi technologiami czy ekonomii przyszłości. Organizatorami Polonijnego Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

IMG 20230905 153353Z Berlina do Karpacza na Forum Polonijne udali się Aleksander Zając – wydawca Magazynu Polonia, Krystyna Koziewicz – dziennikarka polonijna dokumentująca życie Polaków w Niemczech oraz przewodniczący Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie - Ferdynand Domaradzki na zaproszenie Wspólnoty Polskiej. Była to rzadka okazja do spotkań osób polskiego pochodzenia z całego świata oraz dyskusji z wybitnymi przedstawicielami życia gospodarczego i społecznego.

Obecność przedstawicieli środowisk polonijnych organizatorzy pragną zaprezentować niebagatelne znaczenie ekonomiczne oraz potencjał Polonii w relacjach gospodarczo - społecznych. Ważną tu rolę odgrywają w szczególności media polonijne, w których zawarte są informacje o działaniach biznesowych Polaków za granicą. Szkoda tylko, że tak rzadko są wykorzystywane do celów promocyjnych, chociażby wśród drobnych przedsiębiorców. Mówiło się, że światowa gospodarka silnie spowalnia z powodu podwyższonej inflacji, wyższych stóp procentowych, mniejszych inwestycji, a także gospodarczych. W panelach dyskusyjnych specjaliści od ekonomii prognozowali ponurą perspektywę dla światowej gospodarki. Wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie odbija się na europejskich rynkach, choć kondycja polskiej gospoda roku ma się dobrze – jak zaznaczali eksperci od finansów. Siłą polskiej gospodarki jest przede wszystkim silna konsumpcja oraz stabilne tempo rozwijającego się przemysłu. Powiało optymizmem, oby tak dalej pod warunkiem, że władza centralna nie będzie ograniczać dochodów samorządów!

 Wróćmy zatem do tematyki polonijnej.

Odbyło się pięć paneli tematycznych oraz wydarzenie specjalne z udziałem przedstawicieli rządów innych państw odpowiedzialnych za swoje diaspory. Inauguracyjny panel dotyczył zagadnienia, jak: wizerunek Polski za granicą, edukacja, media i infrastruktura polonijna służąca Polakom zamieszkałym za granicą.

Panel „Media polonijne jako kreator utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju”. Podczas paneli tematycznych dyskutowano o budowaniu dobrego wizerunku Polski za granicą, roli mediów w krzewieniu polskości, nauce języka i kształtowaniu polityki państwa wobec jej obywateli mieszkających za granicą.

Moderatorem panelu był minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds Polonii i Polaków za granicą w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Panelistami byli: Rajmund Klonowski prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, Jakub Dybek dyrektor TVP Polonia, Teresa Sygnarek prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych i Mirosław Ciunowicz dyrektor TVP Wilno. 

W tej kwestii mówiono jednym głosem, że ważnym czynnikiem w utrwalaniu polskiej tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą jest być dumnym z bycia Polakiem i rozbudzać tę dumę narodową u młodego pokolenia Polaków, którzy w większości urodzili się poza granicami Polski. Zdaniem Teresy Sygnarek - młodzieży polskiego pochodzenia warto pokazywać osiągnięcia nieprzeciętnych współczesnych Polaków z naciskiem na "młodych" Polaków. Po prostu chwalmy się naszymi młodymi naukowcami i promujmy ich osiagnięcia.

 

Uczestnicy panelu pt. "Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych ze środków KPRM" podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów adresowanych do środowisk polonijnych. Jak podkreślono, na Polakach poza granicami spoczywa wielka odpowiedzialność pełnienia roli ambasadorów polskości.

Panel "Media polonijne jako kreator utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju" poświęcony był roli radia, telewizji, prasy i portali internetowych w kształtowani opinii naszych Rodaków poza granicami Polski. Zwrócono uwagę na trudności, które towarzyszą pełnieniu tej misji w krajach, gdzie demokracja jest drastycznie ograniczana, np. na Białorusi. Podkreślono, że ważnym aspektem działalności mediów, zwłaszcza na wschodzie, jest walka z rosyjską propagandą.

Podczas panelu pt. "Edukacyjna oferta państwa polskiego dla młodzieży polonijnej" dyskutowano o ofercie edukacyjnej skierowanej do Polaków za granicą. Poruszono także kwestię kształtowania więzów z Ojczyzną młodego pokolenia Polaków mieszkających za granicą. Ważną rolę w przekazywaniu polskości pełnią szkoły polonijne, których działanie na całym świecie wspierają polskie instytucje rządowe. Dyskutowano także o sposobach angażowania młodych ludzi w działalność organizacji polonijnych i nowoczesnych sposobach komunikacji. Jak zapowiedziano, podczas wakacji w 2024 roku polskie instytucje rządowe zorganizują I Festiwal Młodzieży Polonijnej, który będzie wielkim świętem młodych Polaków z całego świata.

Uczestnicy Polonijnego Forum z dużym zainteresowaniem wysłuchali także dyskusji poświęconej wynikom badań nad współczesną Polonią prowadzonych przez Instytut Pokolenia – instytucję podległą Prezesowi Rady Ministrów. Informacje zebrane przez polskie placówki dyplomatyczne w 60 krajach pozwoliły na opracowanie pogłębionego raportu, który może być punktem wyjścia do stworzenia  spersonalizowanych strategii wsparcia i metod współpracy z różnymi środowiskami polonijnymi.  

Podczas panelu "Infrastruktura polonijna na świecie finansowana ze środków MSZ. Rezultaty i plany" dyskutowano o sposobach prowadzenia inwestycji i skali potrzeb. Tylko w 2022 roku łączna wartość dotacji na infrastrukturę poza granicami Polski wyniosła ponad 54 mln zł.

W ramach Polonijnego Forum Ekonomicznego odbyła się dyskusja na temat polityki państw wobec swoich obywateli mieszkających poza granicami. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządów Armenii i Litwy. Wraz z odpowiadającym za te kwestie w polskim rządzie ministrem Janem Dziedziczakiem omówili oni doświadczenia i uwarunkowania dotyczące tej kierunków współpracy. Jednym z ważnych wątków były także kwestie powrotów do ojczyzny.

Na zakończenie obrad odbyła się uroczysta gala XXXII Forum Ekonomicznego, podczas której Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą wręczył Polonijną Nagrodę Forum Ekonomicznego dla TVP Polonia. "Kluczowym zadaniem TVP Polonia jest podtrzymywanie polskiej tożsamości w kolejnych pokoleniach Polonii i Polaków mieszkających za granicą, a w szczególności upowszechnianie języka ojczystego, znajomości kultury, historii i współczesności. Ważną rolą jest także integrowanie Polaków rozsianych po całym świecie. W realizacji tego celu pomagają między innymi programy informujące o życiu i aktywności skupisk polonijnych i omawiające ich problemy i relacje z krajem" – mówił w laudacji minister Jan Dziedziczak.

Na Forum Ekonomicznego wręczono m.in. nagrodę „Człowieka Roku”, którą otrzymał ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Bank Gospodarstwa Krajowego został Firmą Roku 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a Nagrodę SGH otrzymał Czesław Lang. Przyznano też nagrodę Organizacji Pozarządowej Roku, którą otrzymało stowarzyszenie Wspólnota Polska.

IMG 20230905 152536

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.