flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • K2_09-4_01_Slaska_fot.1.png
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

K4.10.01 Maloszewska fot.1 W dniach 3-5 października 2014 roku w polonijnym ośrodku „Con­cordia" w Herdorf odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli Polskich Misji Katolickich w Niemczech. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: Jak efektywnie uczyć współczesnego języka polskiego poza granicami Polski.

W warsztatach brało udział 39 nauczycieli z terenu Niemiec. Ich organizatorem była Halina Koblenzer - koordynator Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego. Szkolenie dydaktyczne prowa­dzone było przez nauczycieli z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie - Małgorzatę Małyską oraz Jacka Szpunara, który prowadził zajęcia umuzykalniające. Gościem spotkania był przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech ks. prałat dr Ryszard Mroziuk. Z powodu odejścia ks. prałata na emeryturę, podczas spotkania nauczyciele serdecznie podzię­kowali mu za wieloletnią opiekę duszpasterską, sprawowaną podczas warsztatów i pielgrzymek a także znaczące wsparcie dla nauczycieli pracujących w Niemczech.

Szkolenie metodyczne było bardzo owocne, wsparte wieloma ćwi­czeniami, dotyczącymi tematu, wzorowanymi konspektami lekcji, in­formacjami na temat nowych podręczników internetowych dla dzieci polonijnych oraz możliwości kształcenia pozaszkolnego.

 

                                         Barbara Małoszewska

Barbara Małoszewska

Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 dwie Szkoły Przedmiotów Ojczystych Polskiej Parafii w Monachium obchodziły swoje jubileusze - 30 lat Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawia II przy Hessstr. oraz - 25 lat Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bp. Michała Kozala w ośrodku duszpasterkim na Neuperlachu. Uroczystości jubileuszowe szkoły przy Hessstr. rozpoczęła Msza św. Dziękczynna, odprawiona w niedzielę 1 czerwca 2014 roku w kościele św. Józefa, której przewodniczył o. Piotr Chyła - wikariusz Prowincjonała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Po Mszy św. w sali parafialnej spotkali się ci, którzy przed laty tworzyli szkolę, jak i ci, którzy służą jej obecnie. Słowa podziękowań i wdzięczności wyraził im o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR. a usłyszeli je wszyscy duszpasterze, siostry zakonne, założyciele szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, przewodniczący Komitetów Rodzicielskich, Rad Rodziców i dobroczyńcy szkoły. Po prezentacji multimedialnej o działalności szkoły uczniowie przedstawili program artystyczny, a na zakończenie uroczystości zostali obdarowani dyplomami, nagrodami i okolicznościowymi pamiątkami. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali wydaną z tej okazji jubileuszową gazetkę szkolną. Przygotowana została również wystawa zdjęć, obrazująca 30 lat działalności szkoły.

Barbara Małoszewska

W dniu 11 lipca 2014 roku odbyło się pierwsze w nowej, czterolet­niej kadencji (2014-2018), konstytucyjne zebranie niemieckiej Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium (KRM). Rada obejmuje swoim zasięgiem miasto i powiat Monachium. W skład 80- osobowej rady KRM wchodzą przedstawiciele rad dekanalnych, stowarzyszeń i ruchów katolickich, księży i diakonów, rad parafialnych katolików obco­języcznych, osobistości życia politycznego, kulturalnego i społecznego, a także przedstawiciele młodzieży katolickiej (BDKJ) i Monachijskiego Katolickiego Centrum Kształcenia Dorosłych (MBW).

Na wiosnę br. działające w Polskiej Parafii w Monachium, Chrze­ścijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium e.V.. dzięki wieloletnim staraniom, zostało przyjęte w skład Grupy Roboczej Niemieckich Organizacji Katolickich (ARGE).

Barbara Małoszewska

W niedzielę, 3 sierpnia 2014 roku, w kościele św. Józefa w Mona­chium odprawiona została Msza św. w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, której przewodniczył o. Tomasz. Jakubczak CSsR. redemptorysta z Pietropawłowska, który wygłosił okolicznościową ho­milię. Parafianie modlili się za bohaterów Powstania Warszawskiego i za Polskę. Uroczystość ubogaciły liczne parafialne poczty sztandarowe. Na zakończenie odśpiewano pieśń Boże, coś Polskę. Honorowymi gośćmi uroczystości byli mieszkający w Monachium uczestnicy Powstania Warszawskiego: pani Inna Zembrzuska-Wysocka i pan Aleksander Menhard.

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.