flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

POLONICUS - NAGRODA EUROPEJSKIEJ POLONII

POLONICUS - najwyższe wyróżnienie eu­ropejskiej Polonii, hołdujące dialogowi, ruchowi jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. Inauguracja nagrody POLONICUS nastąpiła w Dniu Polonii 2 maja 2009, podczas festynu na styku trzech granic Belgii, Holandii i Niemiec, zwanym Dreilaendereck, w pobliżu Akwizgranu. Od roku 2010 nagroda wręczana jest na corocznej uroczy­stej Gali Polonii, organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Polonii, w Sali Koronacyjnej Ratusza w Akwizgranie. Inicjatorem nagrody jest przewodniczący Jury Wiesław Lewicki, wieloletni działacz polonijny w Niemczech i prezydent Europejskiego Instytutu kultury i Mediów Polonicus VoG.

 Maksyma nagrody POLONICUS jest odzwierciedleniem starej prawdy - powinniśmy się wzajemnie szanować, a wtedy i inni nas szanować będą. POLONICUS skierowany jest do osób, budujących własną pozycję społeczną i materialną, z jednoczesnym pogłębianiem narodowych akcentów. Wyróżnia propagatorów krzewienia polskich wartości oraz ich promocji w Europie. Nagrodą tą Polonia odznacza tych, którzy są dla niej ważni ze względu na twórczość, działalność na rzecz jej jednoczenia oraz działania na rzecz europejskiej integracji i budowania pozytywnego obrazu Polaków na świecie.

 

Nagroda POLONICUS przyznawana jest w 4 kategoriach: kultura, organizacja życia polonijnego, dialog polsko-niemiecki oraz Honorowa Nagroda POLONICUS za całokształt osiągnięć.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody POLONICUS byli m.in. Krystyna Janda, Andrzej Wajda, aktor Steffen Moeller, senator Barbara Borys-Damięcka, europosłanka Róża Thun, prof. Władysław Bartoszew­ski, prof. Władysław Miodunka, prof. Norman Davies, Jerzy Buzek, Karl Dedecius, prof. Piotr Małoszewski - Chrześcijańskie Centrum w Niemczech, abp. ks. prof. Alfons Nossol, minister Cornelia Pieper - MdB, minister Angelika Schwall-Dueren - Landtag NRW, Basil Kerski - dyrektor Muzeum Solidarności, prof. Zofia Wisłocka - dyrygent z Brukseli, Andżelika Borys z Białorusi, Włodzimierz Pisarek z Związku Polaków w Niemczech Rodło, Paulina Lemke - ZPwN ,Zgoda", Olaf Mueller z zarządu Stadt Aachen.

 

Nagrodą POLONICUS jest statuetka wg pomysłu Wiesława Lewic­kiego, zrealizowana przez polskiego architekta z Duesseldorfu Stanisława Szroborza, wykonana z brązu wraz z pamiątkowym dyplomem.

 

Patronat nad nagrodą POLONICUS sprawuje Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Nagrodę przyznaje europejska Polonia poprzez struktury Jury Nagrody POLONICUS, składające się z przewodniczą­cego, senatora RP, członka Sekretariatu EUWP oraz przedstawicie­li polonijnych organizacji zrzeszonych w EUWP (Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych). Przewodniczący Nagrody POLONICUS może powołać doradców Jury spośród organizacji polonijnych w Europie oraz europejskich urzędów i instytucji. Gremium doradcze jury jest 5- osobowe. Jury przyznaje nagrody po jednej w każdej kategorii oraz posiada prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w jednej lub w kilku kategoriach, a także przyznania wyróżnienia honorowego poza wymienionymi kategoriami. Kandydatami mogą być osoby zamiesz­kałe lub działające na terenie Unii Europejskiej, posiadające obywa­telstwo jednego z państw Unii Europejskiej. Propozycje kandydatów kierowane są do jury w terminie do końca roku. Nazwiska laureatów nagrody POLONICUS ogłaszane są pod koniec lutego każdego roku. Nie jest łatwo ułożyć sobie życie na nowo i jednocześnie być twórczym z dala od ojczyzny. Wielu z nas wytrwale zdobywało swoją pozycję spo­łeczną i materialną, nie zaniedbując jednocześnie korzeni kulturowych. Polonia potrafiła swoją uczciwą pracą i europejskim uniwersalizmem zaimponować otoczeniu w nowej ojczyźnie. Charakterystyczne jest właśnie to, że łatwo potrafimy się integrować wzbogacając jednocześnie nasze nowe środowisko, nadając szeroko pojętej kulturze europejskiej nasze własne indywidualne i narodowe akcenty.

 

Uroczysta Gala z okazji Dnia Polonii zaplanowana jest na 2 maja br. w historycznej Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego Ratusza w Akwi­zgranie, gdzie już po raz siódmy wręczymy nagrody POLONICUS.

 

 

 

 

Jury przyznało tegoroczne nagrody w następujących kategoriach:

 

-     W kategorii Dialog polsko-europejski" nagroda przyznana zo­stała prof. Gesine Schwan za wieloletnie czynne działanie na rzecz wzmacniania stosunków polsko-niemieckich i propagowania polskiej kultury w Europie. Prof. Gesine Schwann była rektorem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz pełnomocnikiem rządu Republiki Federalnej Niemiec do spraw stosunków z Polską.

 

-     W kategorii Kultura" nagrodzony zostanie prof. Jan Miodek za po­pularyzowanie wiedzy o języku polskim wśród Polaków i Polonii za granicą. Prof. Jan Miodek jest polskim językoznawcą, profesorem i dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Ko­mitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego. Współprowadzi program Słownik polsko@polski w TVP Polonia.

 

W kategorii Organizacja życia polonijnego" POLONICUS 2015 odbierze rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Sta­nisław Budyń za czynne wspieranie organizacji i życia polonijnego w Niemczech. Polska Misja Katolicka w Niemczech to obecnie 117 księży posługujących i 11 sióstr zakonnych zajmujących się katechizacją i po­lonijnym duszpasterstwem poprzez sprawowanie sakramentów i mszy świętych, a także prowadzenie wielu polonijnych katolickich wspólnot.

 

Honorową Nagrodę POLONICUS otrzyma TVP Polonia za cało­kształt pracy na rzecz Polonii w Europie i na całym świecie. TVP Polonia rozpoczęła regularną emisję w roku 1993. Od tego czasu stacja transmi­tuje programy popularno-naukowe, informacyjne, a także popularyzuje polską kulturę i język. Prekursorem idei TVP Polonia jest nagrodzona POLONICUS w 2014 Senator RP Barbara Borys-Damięcka.

 

Uroczysta Gala Polonii 2015 połączona z wręczeniem statuetek PO­LONICUS odbędzie się 2 maja 2015 roku w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego historycznego Ratusza w Akwizgranie.

 

Wiesław Lewicki,

 

przewodniczący Jury Nagrody POLONICUS

 

Europäisches Institut Kultur & Medien POLONICUS VOG B-4731 Eynatten, Berlotter Kirchweg 22

 

 

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.