ILE POLREGIO JEST W EUREGIO? O POLSKOŚCI NA STYKU TRZECH GRANIC: NIEMIECKIEJ, BELGIJSKIEJ I HOLENDERSKIEJ

Drukuj

Polonia w mieście Karola Wielkiego

Aachen - Akwi­zgran to miasto w za­chodnich Niemczech. To stąd odjeżdżają miejskie autobusy do Belgii i do Ho­landii. I... jadą mniej niż 10 minut! Tak, bo Aachen to miasto przygraniczne. To tutaj zaczyna się" Euregio (Euroregion Moza-Ren; region współpracy pomiędzy niemieckim Aachen, belgijskim Liege i holenderskim Maastricht). To miasto jest nierozłącznie związane z dziełem Karola Wielkiego - prekursora integracji europejskiej. Aachen jest zatem miastem typowo europejskim, również ze względu na swoje wyjątkowe położenie. Godzina do Brukseli, dwie godziny do Paryża czy Londynu. To tak, jak podróż polską koleją z Krakowa do Warszawy.

 

 

I właśnie tu - w centrum Europy - swoje miejsce ma także Polska, od której Aachen jest jednak sporo oddalone. To przygraniczne miasto jest wyjątkowo przyjazne mieszkającej tutaj Polonii - i to coś więcej niż zwykła tolerancja i uprzejmość.To właśnie tutaj w roku 2010 polski premier Donald Tusk odebrał Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkie­go - najbardziej znaną polityczną nagrodę w Niemczech, przyznawaną corocznie od 1950 roku. W 1998 roku otrzymał ją również ówczesny polski minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek, a w 2004 roku nadzwyczajną edycję Nagrody Karola otrzymał Jan Paweł II.

Ponadto to tutaj odbywa się coroczna Gala Polonii, podczas której przyznawana jest nagroda Polonicus- najwyższe wyróżnienie europej­skiej Polonii. Odbywa się to w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego. Projekt prowadzony przez Instytut Polonicus, znacznie też wspierany jest organizacyjnie przez Urząd Miasta Aachen. Co więcej, Aachen, miasto uzdrowiskowe, wyposażone w wybudowane przez Karola Wielkiego termy, był odwiedzany przez Księcia Czartoryskiego oraz podobno przez Fryderyka Chopina. Niemieccy historycy wspominają także o Aachen w kontekście pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego, który miał towarzyszyć Ottonowi III w drodze powrotnej z Gniezna. Nic więc dziwnego, że znajdziemy tu i prężnie działającą organizację polonijną…

Jak to sie wszysko zaczeło?

Polregio e.V. powstało w 2007 roku. Nazwa, jak łatwo się domyślić, nawiązuje do regionu, w którym znajdu­je się siedziba organizacji, czyli do Euregio. Polregio" właśnie dlatego, żeby pod­kreślić, że i Polska ma swoje miejsce w Euregio! Miasto Aachen, zaangażowane w życie niemieckiej Polonii, nie jest osamotnione w swoich działaniach. Jednym z największych projektów, realizowanych przez Polregio e.V., jest Festiwal Muzyki Polskiej Polregionale", który od lat co roku realizowany jest w różnych miejscach Euroregionu Moza-Ren. Jego gośćmi byli już m.in. Stanisław Soyka, Tadeusz Drozda, Krystyna Prońko, Kilersi" czy Justyna Stecz­kowska. Festiwal Polregionale" co roku ściąga rzesze fanów polskiej muzyki i kultury - bo tu bawi się nie tylko euregionalna Polonia, ale też przedstawiciele wielu innych narodowości!Co roku w Aachen wr
ęcza się nagrodę „Polonicus

 

Innym ważnym projektem, który organizacyjnie zawsze wspomaga Polregio, jest wspomniana już wcześniej Gala Polonii, podczas której przyznawane są nagrody Polonicus. Jej laureatami byli już m.in. Nor­man Davies, Krystyna Janda, profesorowie - Władysław Bartoszewski, Alfons Nossol czy Jerzy Buzek.

Podczas zabawy sylwestrowej wszyscy doskonale się bawili

 

Corocznie odbywająca się Gala Sylwestrowa w Akwizgranie, pik­niki w Plombieres, koncerty polskich zespołów, zbiórki pieniędzy na powodzian, sympozja, gazeta Polregio", strona internetowa - to rów­nież „dzieci" Polregio e.V. Zatem Polregio to nie tylko organizacja, zrzeszająca Polonię w Euroregionie Moza-Ren, ale również kulturalnie aktywna jednostka, która organizuje eventy, będące elementem wiążącym nadgraniczną Polonię, a także utrwalającym więzi rodaków z Polską.

Działalność Polregio w roku 2013 to szereg wydarzeń organizowa­nych samodzielnie lub przy współpracy innych organizacji i jednostek - bo razem można więcej!

Polregio wraz z In­stytutem Polonicus zor­ganizowało na początku maja sympozjum, pod­czas którego w burzliwych i konstruktywnych dyskusjach omawiane były najważniejsze problemy i bolączki niemieckiej i światowej Polonii. Sym­pozjum poprzedzało Galę Polonii, podczas której rozdane zostały nagrody Polonicus dla zasłużonych dla Polonii. W roku 2013 byli to prof. Władysław Miodunka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maria i Czesław Gołębiewscy - twórcy kultowej polonijnej restauracji kulturalnej w Oberhausen, Basil Kerski - redaktor naczelny magazynu Dialog" oraz przewodniczący Centrum Solidarność" w Gdańsku i Andrzej Wajda - wybitnej klasy reżyser filmowy.

Polregio e.V. uczestniczył także w przygotowaniu projektu, organizo­wanego przez VHS (Wyższą Szkołę Zawodową) w Aachen i Uniwersytet Jagielloński z Krakowa, jakim był konkurs wiedzy o Polsce i języku polskim dla niemieckiej Polonii i Niemców. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w maju 2013 w Aachen w Muzeum Prasy.

Jesień dla Polregio była również czasem wytężonej pracy. We wrze­śniu Polonia i jej sympatycy spotkali się ponownie w przygranicznym Plombieres (Belgia) na muzycznym pikniku, a w październiku organi­zacja podjęła się przygotowania koncertu popularnego w Polsce zespołu wokalnego Me Myself And I", wypromowanego w telewizyjnym show Mam Talent. Koncert odbył się w samymsercu Aachen - w Elisenbrunnen.

Polregio e.V współpracuje intensywnie z kapitułą konkursu literackiego Być Polakiem. Warto też wspomnieć o prowadzonej stronie internetowej: Polregio.eu, która jest źródłem wiedzy na temat przygotowywanch przez organizację projektów i eventów kulturalnych! to jeszcze nie wszystko, co Polregio ma do powiedzenia w roku 2013! Najważniejsze jednak, że Polonia na styku trzech europejskich granic co roku udowadnia, że ma tu swoje miejsce i tak naprawdę ... granice wcale nie istnieją!

Aleksandra Kolasińska