CZARNA TRZYNASTKA MONACHIJSKA

Drukuj

Monachijska Drużyna Harcers­ka „Czarna Trzynastka”, działająca przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym, powstała w maju 2014 roku dzięki wielkiemu wsparciu Konsu­latu Generalnego RP w Monachium i przychylności pedagogów SPK. To druga, po Lipsku, drużyna ZHP na terenie Niemiec. Prowadzona jest przez Joannę Filę - pedagoga, a zarazem instruktorkę w stopniu przewodnika oraz druha Grzegorza Orlikowskiego, doświadczonego harcerza, ojca ucznia SPK. Organi­zacyjnie przynależy do Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP pgK), z Kwaterą Główną w Londynie.

 

 

 

Drużyna składa się z 15 harcerzy, wspieranych przez ich rodziców i sporą grupę sympatyków, na których zawsze można liczyć. Przyjęła imię „Czarnej Trzynastki", nawiązując do powstałej w 1913 roku kra­kowskiej drużyny im. Zawiszy Czarnego (początkowo „Czarne Wilki"). Przedwojenna „Czarna Trzynastka" do dziś cieszy się uznaniem i chwałą w kręgach harcerskich. Wielka w tym zasługa twórcy tej drużyny, har­cmistrza Józefa Grzesiaka (ps. „Czarny"), jego charyzmy i patriotycz­nego zaangażowania w wychowywanie młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich i pryncypiów skautingu drużynowego.

 

Cele monachijs­kiej drużyny to kontynuacja tradycji harcerskich, wy­chowanie patrioty­czne, oparte o uni­wersalne wartości, jak szlachetność, praca nad własnym charakterem, spra­wiedliwość, otwar­cie na drugiego człowieka, szacunek dla otaczającego nas świata, a także harcowanie - zabawa, wędrowanie, obcowanie z przyrodą.

W dobie kryzysów wartości i konsumeryzmu niezwykle ważnym jest znalezienie alternatywy dla młodego pokolenia. Harcerstwo to sprawdzo­na metoda wychowawcza i wielka przygoda. Młodzież emigracyjna nie powinna być jej pozbawiona. Monachijska „Czarna Trzynastka" chce być tym, co wielu dorosłych Polaków na emigracji wspomina już z nostalgią. W kraju bowiem na prawie harcerskim wychowywały się całe pokolenia.

Chętni do wstąpienia w szeregi monachijskiej „Czarnej Trzynastki" proszeni są o kontakt pod: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Prezentowane zdjęcia pochodzą z noworocznej wieczornicy „Czar­nej Trzynastki” monachijskiej, której gościem honorowym była pani Irmina Zembrzuska - przedwojenna harcerka, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Wieczornicę zaszczyciła też swoją obecnością Konsul Generalna Justyna Lewańska.

Bogdan Żurek