flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

25. ROCZNICA SIERPNIA 1980. ZNAJDŹ BOHATERA SIERPNIA’8O Projekt Instytutu Pamięci Narodowej

K4.17 07 Hojsak fot.1

Projekt Instytutu Pamięci Narodowej Kamienie pamięci - znajdź bohatera Sierpnia '80, przeprowadzony w 2011 roku, służył upamiętnieniu losów i czynów uczestników strajków sierpniowych 1980 roku. Skierowany był przede wszystkim do szkół, drużyn i zastępów harcerskich, kół na­ukowych, grup rekonstrukcyjnych i kół kombatantów. Zadaniem uczest­ników projektu było odszukanie w swoim środowisku dotąd nieznanych szerszemu ogółowi ludzi, którzy w Sierpniu 1980 roku odważyli się zbuntować przeciw komunistycznej władzy.

 

 

W projekcie wzięła udział Polska Szkoła w Monachium (Szkolny Punkt Konsultacyjny), której uczniowie, wraz z nauczycielami historii, odna­leźli wśród miejscowej Polonii swego bohatera. Okazał się nim mieszka­jący w Monachium Bogdan Żurek, były gdański stoczniowiec, aktywny uczestnik Sierpnia’80.

 

K4.17 07 Hojsak fot.2

 

Jak realizowano projekt IPN - relacja nauczyciela historii

W roku szkolnym 2010/2011 Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium realizował założenia - zorganizo­wanego przez Instytut Pamięci Narodowej - programu edukacyjnego Kamienie Pamięci - II edycja - znajdź bohatera Sierpnia’80. Celem projektu było zachęcenie młodzieży do odkrywania i upamiętniania nieznanych dotąd szerszemu ogółowi bohaterów tamtych czasów oraz przybliżenie młodym ludziom historii Sierpnia’80.

Uczniowie kl. I LO i uczennica III kl. gimnazjum, pod opieką nauczy­cieli historii, wśród osób mieszkających w Monachium, które czynnie działały na rzecz demokratycznej i niepodległej Polski, odnaleźli pana Bogdana Żurka - związ­kowca, obrońcę praw człowieka, publicystę, dziennikarza, działacza niepodległościowego i społecznego, który oso­biście brał udział w historycznym strajku w sierp­niu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. Uczniowie wystosowali do niego pisemną prośbę, czy zostanie naszym Bohaterem. Odpowiedź była pozytywna.

W marcu 2011 roku w SPK w Monachium zostało zorganizowane spotkanie z Bogdanem Żurkiem, na które przybyli uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i gronem pedagogicznym. Informacje o spotka­niu rozpropagowane zostały za pomocą przygotowanych przez uczniów ulotek oraz ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej SPK.

Na korytarzu szkolnym młodzież przygotowała wystawę, obrazującą działalność Bogdana Żurka w czasach PRL. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali jego życiorys wraz z zaprojektowaną przez uczniów stroną tytułową, ze zdjęciem naszego Bohatera oraz logo programu edukacyjnego.

Udział w realizacji projektu dostarczył uczniom wielu pozytywnych wrażeń i doświadczeń. Dzięki niemu poznali oni „z pierwszej ręki" tajniki Sierpnia’80. Współpraca z Bogdanem Żurkiem, urodzonym działaczem, optymistą i ogromnym patriotą, układała się bardzo pomyślnie. Służył on wszechstronną pomocą, dostarczając nam wielu materiałów na swój temat, które wykorzystane zostały na wystawie oraz w portfolio. Na uwagę zasługuje również fakt nader solidnego przygotowania się naszego Bohatera do spotkania, co sprawiło, że uczniowie - ludzie młodzi - poczuli się jak osoby dojrzałe, odbierane i traktowane bardzo poważnie. Po spotkaniu pan Żurek nadesłał nam podziękowanie: Z wielką satysfakcją odebrałem decyzję Państwa o wyborze mojej skromnej osoby na „bohatera Sierpnia’80", w projekcie Instytutu Pa­mięci Narodowej „Kamienie Pamięci”. Wybór ten traktuję jako cześć oddaną wszystkim nieznanym uczestnikom Sierpnia'80, który zapocząt­kował upadek komunizmu w całym bloku wschodnim.

Dziękuję za świetnie zorganizowane spotkanie z młodzieżą, na którym mogłem choć w części przybliżyć jej wartości, którymi kierowaliśmy się w walce ze zniewoleniem naszego kraju. Dziękuję też za doskonałe wykorzysta­nie moich archiwaliów na wystawie poświęconej powstaniu „Solidarności”.

Każdy z podmio­tów uczestniczących w projekcie otrzyma z IPN-u dyplom, po­świadczający udział w akcji upamiętniania bohaterów tamtych wy­darzeń oraz plakat, na którym można umie­ścić zdjęcie postaci, związanej z wydarze­niami Sierpnia 1980.

Na zakończenie pragnę zaznaczyć, iż w realizacji tegoż przedsięwzięcia pomógł nam pan Władysław Minkiewicz, przyjaciel Bogdana Żurka, który w wywiadzie, przeprowadzonym przez jedną z naszych uczennic, dostarczył cennych informacji o naszym Bohate­rze. Pan Minkiewicz przekazał nam również swój artykuł pt. Spotkanie ze świadkiem historii, red. Bogdanem Żurkiem, który napisał z okazji rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Wykorzystaliśmy go w portfolio, które trafiło do IPN-u. Swą nieocenioną pomocą służyli także przewodnicząca Rady Rodziców, uczniowie i nauczyciele SPK w Monachium.

Wszystkim z osobna, a szczególnie panu Bogdanowi Żurkowi, skła­dam serdeczne podziękowania za wspaniałą współpracę, bez której tak istotne wydarzenie nie miałoby miejsca.

 

K4.17 07 Hojsak fot.3

 

Uczniowie z Monachium w Warszawie, na podsumo­waniu projektu. Na zdjęciu Elżbieta Biegaj, Agata Wowk, Zofia Hojsak i Łukasz Szczepański przed swoim stoiskiem w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie

 

W maju 2011 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie, odbył się finał projektu, na który polecieli z Monachium najbardziej zaangażowani w jego realizację uczniowie: Agata Wowk (III kl. gimnazjum) i Łukasz Szczepański (I kl. LO) oraz nauczyciele historii - Elżbieta Biegaj i Zofia Hojsak. Prezentacja projektu w wyko­naniu monachijczyków wypadła doskonale, o czym świadczy fakt, że wśród wyróżnionych pamiątkową statuetką, przedstawiającą kamień brukowy, dyplomem i nagrodami książkowymi, znalazła się polska szkoła z Monachium.

Zofia Hojsak, nauczyciel historii w SPK

Bogdan Żurek, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Od początku był członkiem „Solidarności” i aktywnym twórcą struktur związku na Wydz. K-l Stoczni Gdańskiej. Został wybrany na przewodniczącego stoczniowego Komitetu Więzionych i Represjonowa­nych za Przekonania. Był również członkiem założycielem (1981 r.), kierowanego przez Lecha Bądkowskiego, Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku.

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.