POD BIAŁO- CZERWONĄ. DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ ORAZ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Drukuj

Krystyna Koziewicz

2 maja Polacy na całym świecie obcho­dzili Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto ustanowione zostało w 2002 roku, w uznaniu wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przy­wiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim.


Stowarzyszenie Wspólnota Polska" tradycyjnie w tym dniu zorganizowało w Warszawie spotkanie przedstawicieli Polonii z wielu regionów świata. W tym roku wspólne obchody 2 maja - Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą - rozpo­częły się w Warszawie przemarszem Polonii i zaproszonych gości sprzed Domu Polonii, przez Krakowskie Przedmieście na plac przed Pałacem Prezydenckim, w asyście Podlaskiej Chorągwi Husarii, dwunastoosobowej grupy rekonstrukcyjnej. W pochodzie, który przeszedł Krakowskim Przedmieściem do Pałacu Prezydenckiego uczestniczyli przedstawiciele organizacji polskich i polonijnych z różnych zakątków świata oraz harcerze ze Sztokholmu.
Delegacja polonijna z parą prezydencką, po ceremonii wręczenia flag Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczy­stość podniesienia flagi państwowej oraz wręczenie flag jednostkom wojskowym, orga­nizacjom pozarzą­dowym, szkołom i organizacjom polo­nijnym. Corocznie do uroczystości zapraszanych jest kilka kolejnych organizacji polonijnych.

          

Alexander Zając z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisławem Komorowskim                

W tym roku zaszczytu odebrania biało-czerwonych flag z rąk Prezydenta Bronisława Komo­rowskiego dostąpili m.in.: Longin Komołowski - prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska", ks. hm. Paweł Drążyk - komendant Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego LS-Kaszuby" w Szwecji, Jan Cytowski - wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Alexander Zając - dyrektor Biura Organizacji Polskich w Berlinie; Ryszard Stankiewicz - prezes Związku Polaków na Łotwie, Teresa Kopeć - prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii", Józef Szymeczek - prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.