flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

OBCHODY 70-LECIA POLSKIEGO DUSZPASTERSTWA W MONACHIUM

 

W Niemczech w tym roku w wielu polskich parafiach świętowane jest 70-lecie powstania polskiego duszpasterstwa w Niemczech. Centralne uroczystości rocznicowe z udziałem Prymasa Polski ks. abp. Wojciecha Polaka, Delegata KEP ds. Emigracji Polskiej ks. bp. dr.Wiesława Lechowicza, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałata Stanisława Budynia i około 60 duszpasterzy polonijnych odbyły się we Frankfurcie n. Menem w dniu 7 listopada 2015 r. W drugiej połowie listopada uroczyście świętowany był ten jubileusz w Monachium.

Powojenna historia polskiego duszpasterstwa wywodzi się bezpośrednio z męczeństwa polskich księży w niemieckim obozie koncentracyjnym KZ Dachau – „Golgoty polskiego duchowieństwa w Europie Zachodniej“. Tutaj na ponad 2700 duchownych 2/3 stanowili Polacy, nad około tysiąca zamęczonych w obozie blisko 900 to Polacy. W chwili wyzwolenia w końcu kwietnia 1945 r. w obozie pod Monachium przebywało około 800 księży. Blisko 500 podjęło natychmiast pracę duszpasterską dla ponad dwumilionowej rzeszy Polaków, byłych więźniów obozów koncentracyjnych, robotników przymusowych, uciekinierów przed sowiecką nawałą. Wyzwoleni z KZ Dachau polscy więźniowie zostali przeniesieni do byłych koszar na północnym obrzeżu Monachium, Freimannie, gdzie ks. Franciszek Jedwabski powołał do życia Centralę Duszpasterstwa Polskiego. Na początku czerwca 1945 r. Ojciec Święty Pius XII powołał do życia Samodzielną Polską Diecezję w Niemczech i mianował jej ordynariuszem Biskupa Polowego Wojska Polskiego na Zachodzie ks. abp. Józefa Gawlinę. W dniu 17 czerwca 1945 r. została ustanowiona Polska Parafia w Monachium a jej proboszczem został ks. Stefan Leciejewski, kapłan diecezji poznańskiej, więzień Dachau. W listopadzie 1945 Centrala Polskiego Duszpasterstwa – Polska Kuria Biskupia został przeniesiona do Frankfurtu. Po zlikwidowaniu Polskiej Samodzielnej Diecezji w Niemczech w 1976 r. powołano w jej miejsce Polską Misję Katolicką, podległą Kościołowi lokalnemu. Jej pierwszym Rektorem-Delegatem Konferencji Biskupów Niemieckich ds. Duszpasterstwa Polaków została powołany z dniem 21 maja 1976 r. ks. infułat Stefan Leciejewski. Po nim rektorami byli ks. Prałat dr Franciszek Mrowiec (1986-2002) oraz ks. prałat Stanisław Budyń (od 2002 r.).

 

70 lat 170 lat 2

 

W Monachium jesienią 1946 r. Parafię Polską przeniesiono do kościoła św. Barbary, dawnego kościoła garnizonowego. Został on po wojnie wyremontowany przez Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Kościół służył naszym rodakom nieprzerwanie przez 31 lat. W październiku 1979 r. został zwrócony Niemcom a dziś odbywają się w nim tylko uroczystości z okazji świąt 3 maja i 11 listopada. Dziś w Monachium Polacy korzystają z gościny w czterech kościołach oraz kaplicy w Misji a w 7 Mszach św. niedzielnych uczestniczy ponad 3 tysiące wiernych. Parafię Polską prowadzą księża ze Zgromadzenia Redemtorystów. Najdłużej proboszczem polskiej parafii w Monachium był kapłan diecezji siedleckiej, więzień KZ Dachau, ks. prałat Tadeusz Kajka (1952-1978).

Na monachijski jubileusz przybyli z Polski Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ks. bp dr Wiesław Lechowicz oraz Przełożony Generalny Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i równocześnie przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich o. dr Janusz Sok CSsR. W wigilię uroczystości odbyła się Msza św. w kościele św. Moniki w monachijskiej dzielnicy Neuperlach, której przewodniczył ks. bp dr Wiesław Lechowicz. W swej homilli z szczególną troską ksiądz biskup odniósł do faktu, że nasi rodacy po przyjeździe do pracy do krajów Unii Europejskiej przestają uczęszczać na niedzielne Msze św. W UE średnio w niedzielnych Mszach św. uczestniczy około 10-12 proc. Polaków podczas, gdy w Ameryce Północnej średnia jest około trzy razy wyższa. Potrzeba jest olbrzymiego wysiłku duszpasterskiego ze strony kapłanów i zaangażowanych wiernych świeckich by w UE zmienić tę sytuację. Po Mszy św. odbyło się spotkanie księdza biskupa z około 40 świeckimi zaangażowanymi w radę parafialną i około 11 różnych grup w parafii. Szczególną rolę, szczególnie dla przyszłości, odgrywają dwie parafialne Szkoły Przedmiotów Ojczystych, do których w Monachium uczęszcza blisko 400 dzieci. Przekazują one dzieciom wartości chrześcijańskie i patriotyczne, uczą religii i języka polskiego a przede wszystkim umacniają tożsamość.

 

W niedzielę Chrystusa Króla w kościele św. Józefa w centrum w Monachium odbyła się okolicznościowa Msza św., której przewodniczył ks. bp Lechowicz w koncelebrze z o. dr. Januszem Sokiem CSsR, księdzem proboszczem o. dr. Stanisławem Pławeckim CSsR, pracującymi w parafii księżmi o. Bogdanem Nieciem CSsR i o. Tomaszem Sadowskim CSsR oraz gośćmi ks. dr hab. Grzegorzem Pyźlakiem z KUL i ks. Grzegorzem Sachą SVB. Rozpoczęła ją procesja,do wypełnionego blisko 1,5 tysiącem wiernych kościoła, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, dzieci i dorośli w strojach ludowych, ministranci i księża. Główny celebrans, ks. bp Wiesław Lechowicz, wygłosił okolicznościowe kazanie. Dziękując Bogu za 70 lat istnienia Polskiej Parafii w Monachium ksiądz biskup wspomniał tych wszystkich, którzy po zakończeniu wojny rozpoczęli tworzenie polskiej wspólnoty na terenie Monachium. Następnie skupił się na obrazie Jezusa Miłosiernego, który pod koniec listopada nawiedzi tutejszą parafię. Wspomniał również o licznych grupach modlitewnych, które istnieją i działają w Polskiej Parafii, jak również podziękował wszystkim za zaangażowanie w budowaniu parafialnej wspólnoty. Lista z wszystkimi grupami parafialnymi została złożona na ołtarzu podczas procesji z darami. Na zakończenie Mszy św. ksiądz proboszcz oraz przedstawiciele Rady Parafialnej pogratulowali prof. dr. hab. inż. Piotrowi Małoszewskiemu, reprezentantowi Polaków w gremiach niemieckich katolików świeckich i byłemu przewodniczącemu Rady Parafialnej, najwyższego odznaczenia diecezjalnego przyznanego przez ks. kardynała Reinharda Marxa, Ordynariusza Archidiecezji Monachium-Fryzynga, Medalu św. Korbiniana za jego zaangażowanie w życie Kościoła, a w szczególności za ponad 20-letnią pracę na rzecz misji obcojęzycznych w Monachium. Głos zabrał również o. prowincjał dr Janusz Sok CSsR wyrażając wdzięczność za tak prężną działalność Polskiej Parafii.Gratulacje i pozdrowienia przekazał też duchownym i wiernym Konsul Generalny RP w Monachium, pan Andrzej Osiak.

Po Mszy św. rozdawany był jubileuszowy biuletyn „Nasza Misja”, wydany specjalnie na tę okazję, który zawierał m.in. Apostolskie Błogosławieństwo dla duszpasterzy i wiernych od Ojca Świętego Franciszka oraz listy gratulacyjne przysłane dla polskiej wspólnoty od ks. kardynała Reinharda Marxa, ks. Ruperta Grafa zu Stolberg wikariusza biskupiego Regionu Monachium, ks. prałata Josefa Obermaiera kierownika Referatu Duszpasterstwa Obcojęzycznego miejscowej kurii i ks. prałata Stanisława Budynia rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

 

Późnym popołudniem w sali parafialnej przy kościele św. Józefa odbył się Koncert Jubileuszowy, podczas którego wystąpiły parafialne zespoły muzyczne i taneczne. Bogaty i urozmaicony repertuar koncertu w wykonaniu parafian Polskiej Parafii w Monachium pokazał wielkie zaangażowanie i przywiązanie do tradycji i kultury polskiej. W koncercie wzięły udział: Chór Polskiej Parafii Katolickiej, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”, wykonawcy Jan Niedringhaus (skrzypce) i Valentin Steffens (fortepian), Zespół Taneczny „Polonia”, Zespół „Te Deum”, Zespół „Semper Fidelis”, oraz Zespół „Redemptor”. Na zakończenie ks. proboszcz Stanisław Pławecki podziękował serdecznie wszystkim wykonawcom i organizatorom. Również ks. bp Wiesław Lechowicz wyraził wdzięczność za przygotowanie koncertu oraz podziękował parafianom za mocne trwanie w tradycji i krzewienie polskiej kultury na obczyźnie.

 

Barbara Małoszewska

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.