SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI RAD PARAFIALNYCH POLSKICH MISJI KATOLICKICH Z CAŁYCH NIEMIEC

Drukuj

 

K4.10.02 Maloszewska fot.1

W dniach 29-30 listopada 2014 roku w Domu Polskim „Concordia" odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych Polskich Misji Katolickich z całych Niemiec. Obecni byli również członkowie Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech, na czele z przewodniczącym tej rady, prof. dr hab. Piotrem Małoszewskim.

 

 Spotkaniu przewodniczył Rektor PMK w Niemczech, ks. prałat Stanisław Budyń, natomiast gościem specjalnym był ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Blisko 50 przedstawicieli rad dyskutowało nad przyszłością duszpasterstwa polskiego w Niemczech oraz na tym, jak wzmocnić aktywność rad świeckich i jak reagować wobec dokonujących się zmian struktur Kościoła lokalnego, który z uwagi na braki powołali i duszpasterzy tworzy duże jednostki parafialne (zjednoczenia kilku parafii), czasami obejmujące również nasze ośrodki.