flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

POLAK - CZŁONKIEM KOMITETU CENTRALNEGO KATOLIKÓW NIEMIECKICH

Barbara Małoszewska

Po raz pierwszy w powojennej historii członkiem najwyższego gremium niemieckich katolików świeckich - ZdK (Komitet Centralny Katolików Niemieckich) - został Polak - prof. dr hab. inż. Piotr Mało­szewski, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

22 czerwca 2013 katolicy obcojęzyczni, podczas spotkania we Frank­furcie nad Menem, dokonali wyboru swoich trzech przedstawicieli do ZdK. Obok prof. Małoszewskiego na czteroletnią kadencję wybrano Hiszpana - Jose Ibaneza i przedstawiciela Afryki dr. Emeka Ani z Nigerii. Ich wprowadzenie do ZdK nastąpi w listopadzie br. podczas zebrania plenarnego w Bonn. Katolicy obcokrajowcy, przede wszystkim Polacy po przewodnictwem ks. prałata Stanisława Budynia, Rektora PMK w Niemczech, od wielu lat zabiegali o to, by w ZdK znalazło się miejsce dla ich przedsta­wicieli, których sami wybiorą. W Niemczech mieszka obecnie 4 miliony katolików obcojęzycznych (30 grup etnicznych), co stanowi 17 proc. wszystkich katolików.

W kwietniu br. Komitet Centralny Katolików Niemieckich, podczas zebrania plenarnego w Münster, zdecydował się na ustępstwo i dokonał, warto tu podkreślić - jednomyślnie, od­powiednich zmian statutowych. Przewidywały one wprowadzenie na stałe do 230-osobowego ZdK trzech nowych członków, wybieranych bezpośrednio przez przedstawicieli katolików obcojęzycznych w Niem­czech, na takich zasadach, jakie obowiązują w diecezjach niemieckich i w ordynariacie polowym wojska. W dniu 25 czerwca br. Rada Stała Konferencji Biskupów Niemieckich zatwierdziła zmiany statutowe, dokonane przez ZdK.


     Prof. Piotr Ma
łoszewski

Prof. Piotr Małoszewski jest pracownikiem naukowym, absolwentem Wydziału Elektro­techniki AGH w Krakowie, wicedyrektorem Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w Cen­trum Badawczym Helmholtza w Monachium. Od ponad dziesięciu lat jest przewodniczącym Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech oraz wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, której przewodniczy obecnie ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Pol­ski ds. duszpasterstwa emi­gracji polskiej. Działa rów­nież aktywnie w strukturach katolików świeckich w archi­diecezji Monachium-Fryzynga, gdzie w latach 2006-2010 był wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich, a od 2002 jest członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym Rady Regionu Monachium. W latach 1996-2006 był przewodniczącym Rady Parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Jest współzałożycielem oraz wiceprzewodniczącym Chrze­ścijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskie­go w Niemczech, stowarzyszenia zarejestrowanego, działającego w strukturach Polskiej Misji Katolickiej. Prof. Małoszewski reprezentuje Chrześcijańskie Centrum w Konwencie Organizacji Polskich w Niem­czech. Jest odznaczony m.in. papieskim Orderem św. Sylwestra oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.  
Prof. Piotr Ma
łoszewski z przewodniczącym ZdK, znanym politykiem CSU Alois'em Glückiem, byłym prezydentem parlamentu bawarskiego

 Komitet Centralny Katolików Niemieckich jest najwyższym przedstawicielstwem (parlamentem) katolików świeckich w tym kraju. Jest to organ przede wszystkim opiniotwórczy, wypowiadający się w wielu sprawach, związanych nie tylko z życiem Kościoła, ale również w sprawach polityczno-społecznych. W skład ZdK, który oficjalnie powstał w 1869 roku (ZdK zawiesiło swoją działalność w roku 1933 i reaktywowało w 1946), wchodzi po trzech przedstawicieli wybieranych w każdej z 27 diecezji, z ordynariatu polowego wojska i z Federalnej Rady Katolików Obcokrajowców, 97 przedstawicieli organizacji i ruchów katolickich oraz 45 osobistości dobieranych przez walny zjazd delegatów (plenum ZdK). Na czele ZdK stoi prezydium, któremu przewodniczy znany polityk CSU Alois Glück, były prezydent parlamentu bawarskiego.
Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.