flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

XXII PLENARNE ZEBRANIE POLSKIEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ EUROPY ZACHODNIEJ

Piotr Małoszewski

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej powstała w 1992 roku jako przedstawicielstwo polskich katolików w Europie Zachod­niej. Przewodniczy jej każdorazowo Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Od dwóch lat jest nim ks. bp Wiesław Lechowicz, sufragan tarnowski. W skład 12-osobowej delegacji Polonii Niemieckiej, której przewodniczy ks. prałat Stanisław Budyń (Hannower), Rektor Polskiej Misji Katolickiej, wchodzi m.in. 6 członków Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego: ks. dr prałat Ryszard Mroziuk (Dortmund), prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Monachium), mec. Edmund Ropel (Giesen), ks. prałat Kazimierz Latawiec (Mannheim), ks. prałat Leon Sądowicz (Mainz) i. mec. Andrzej Holm (Mannheim), a ponadto pozo­stali przedstawiciele Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech: Małgorzata Brzósko (Dortmund), Andrzej Krysta (Norymberga), dr Grażyna Koszałka (Hamburg) oraz ks. Jerzy Wieczorek SChr, prowincjał Towarzystwa Chrystusowego w Niemczech (Bochum) i ks. Jacek Herma, moderator Ruchu „Światło-Życie" (Carlsberg). Prof. Piotr Małoszewski jest wiceprzewodniczącym rady z ramienia świeckich.


Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej. Od lewej - ks. pra
łat Stefan Wylężek (rektor PMK w Anglii i Walii - wiceprzewodniczący Rady), prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski - wiceprzewodniczący, ks. bp Wiesław Lechowicz - prze­wodniczący, ks. Marek Ciesielski (Bonn), ks. Krzysztof Tiliszczak - sekretarz Rady

W dniach 4-6 października 2013 roku nasi przedstawiciele z Niemiec wzięli udział w dorocznym, XXII zebraniu plenarnym rady, które odbyło się w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Maryjnym Mariabesyno w Gödölö koło Budapesztu. W sumie na spotkanie przybyło ponad 60 osób: rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z 11 krajów zachodniej Europy. Wśród nich byli obecni, zaproszeni do udziału w pracach rady, ks. Ryszard Głowacki SChr, Generał Towarzystwa Chrystusowego, ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, ks. Leszek Kryża SChr, dyrektor biura Zespołu pomocy Kościołowi na Wschodzie, s. Bożena Sienkiewicz MChr, Matka Generalna Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz zaproszeni goście z Polski, m.in. red. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyj­nej. Tegoroczny temat spotkania brzmiał Media w przekazywaniu wiary.

W trakcie obrad wysłuchano trzech referatów wprowadzających do ogólnej dyskusji:

- Red. Marcina Przeciszewskiego - Obrona wiary i Kościoła poprzez media;

-    Ks. Marka Ciesielskiego SChr, duszpasterza z Bonn - Duszpasterstwo w konfrontacji ze współczesnością - media w duszpasterstwie parafialnym;

-   Ks. Andrzeja Koprowskiego SJ, dyrektora programowego Radia Watykańskiego - Media w przekazywaniu wiary.
Podczas obrad Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W referatach i dyskusji doceniono olbrzymią rolę mediów, szczególnie w duszpasterstwie parafialnym oraz wskazano na konieczność coraz bardziej profesjonalnego korzystania w ewangelizacji ze współczesnych środków komunikacyjnych. Zebrani z dużym uznaniem odnieśli się do działalności mediów katolickich na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim czy nawet świato­wym, a szczególnie TV Trwam i Radia Maryja oraz diecezjalnych rozgłośni radiowych, a także prasy katolickiej. Równocześnie uczestnicy obrad z wielkim niepokojem zauważyli zdecydowanie antykościelny charakter dużej części mass-mediów w Polsce, lansujących światopogląd lewicowy i jednoznacznie wspierających kształtowanie się radykalnej lewicy.Od lewej
prof. dr hab. inż Piotr Małoszewski (Monachium), mec. Edmund Ropel (Giesen), ks. prałat Kazimierz Latawiec (Mannheim), mec. Andrzej Holm (Mannheim), ks. prałat Stanisław Budyń (Hannower rektor Polskiej Misji Katolickiej), ks. bp Wiesław Lechowicz, Andrzej Krysta (Norymberga) z żoną, dr Grażyna Koszałka (Hamburg), ks. Jerzy Wieczorek SChr, prowincjał Towarzystwa Chrystusowego w Niemczech (Bochum), Małgorzata Brzósko (Dortmund), ks. prałat Leon Sądowicz (Mainz)

Obrady były również okazją do wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach duszpasterskich. Spotkanie zakończyło się Mszą Świętą we wspólnocie polskiej przy parafii personalnej w Budapeszcie, prowadzonej przez księdza Karola Kozłowskiego TChr. we współpracy z Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. We Mszy Świętej i późniejszym spotkaniu polonijnym uczestniczył Roman Kowalski, ambasador RP na Węgrzech. Ustalono, że przyszłoroczne zebranie rady zostanie poświęcone duszpasterstwu emigracyjnemu w kontekście współczesnych zagadnień antropologicznych - Człowiek Stworzenie Boże, czy wybór ludzki?

Info: prof. Piotr Małoszewski

Więcej o spotkaniu rady można przeczytać na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej: http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x71287/obrady-duszpasterzy-polonij- nych-z-europy/

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.