flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

W dniu 18 lipca br. w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niem­czech odbyło się kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Orga­nizacji Dachowych w Niemczech, na które przybyli przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli przed­stawiciele Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech: ks. kanonik dr Adam Prorok - przewod­niczący, prof, dr hab. inż. Piotr Małoszewski - wiceprzewodniczący, ks. prałat Stanisław Budyń- Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz Polskiej Rady w Niemczech - Zrzeszenia Federalnego: przewodniczą­cy Alexander Zając, Ferdynand Domaradzki - przewodniczący Związku Krajowego Rady w Berlinie i Wiesław Lewicki - przewodniczący Związku Krajowego Rady w Nadrenii Północnej - Westfalii. Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: prezes Józef Malinow ski, wiceprezes Anna Wawrzyszko oraz ekspert i członek Rodła"' mec. Stefan Hambura. Obradom przewodniczył wiceprezydent Konwentu prof. Piotr Małoszewski.

 

Festiwal cieszący się już w pierwszej edycji wielką sympatią i podzi­wem publiczności Hanoweru i okolic został zorganizowany po raz drugi dnia 30 listopada 2013 przez Biuro Łączności Organizacji Polonijnych w Hanowerze i Dolnej Saksonii T.Z. kierowane od 2006 roku przez Aldonę Głowacką, świętujące swoje 20-lecie założenia (1993-2013).

Już od godziny 11.00 przed południem trwało spotkanie z literaturą po polsku i po niemiecku w ramach projektu Kolorowa kanapa" dla dzieci w wieku 6-10 lat. W programie znalazły się m.in. Historyjki o Alicji, która zawsze wpadała w kłopoty", autorstwa Gianni Rodari. Na zakończenie odbyła się zabawa i praca plastyczna. Celem projektu było rozwijanie kultury czytelniczej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, pochodzących z różnych grup językowych i kulturowych. Pomysłodaw­czynią, organizatorką i prowadzącą była Agnieszka Foit.

Naszą rodzimą kultu­rę pielęgnują w Niemczech przede wszystkim ludzie kreatywni, działający w po­jedynkę lub skupieni wokół Stowarzyszeń, które ostatnimi czasy bardzo się uaktywniły na kulturalnej mapie Berlina.

Polonijny Festiwal Kul­tury został zorganizowany przez Zrzeszenie Federal­ne Polskie Forum w Niem­czech, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska" i Polską Radą w Berlinie. Festiwal wzbudził ogromne za­interesowanie, co świadczy o tym, że wciąż istnieje wielki popyt na kulturę masową, temu bowiem służyło to wielkie polonijne spotkanie. Festiwal odbył się 21 listopada 2013 roku w Fontane Haus na Reinickendorfie. Sala koncertowa zapełniona była po brzegi i nie mogła pomieścić wszystkich chętnych. Trzeba tu z zadowoleniem odnoto­wać, że występy w polskim Berlinie stały się ważnym elementem w życiorysie twórców z Polski. To niejednokrotnie polonijne występy otwierają polskim artystom bramy do wielkiego świata. Polonia, i ta starsza, i ta ostatnimi czasy znacznie odmłodzona, chętnie spotyka się na licznych imprezach polonijnych. Różne mogą być motywy uczestnictwa w takich spotkaniach - chęć podtrzymywania tradycji, potrzeba korzystania z dóbr kultury, możliwość spotkania się z ro­dakami. Ale oczywiście takie imprezy organizujemy, my - Polacy, nie tylko dla siebie. Równie ważna jest możliwość pokazania innym nacjom zamieszkałym w Berlinie polskiej kultury.

Stowarzyszenie Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. (www.chrzescijanskie-centrum.de) zostało założone w październiku 1994, wykorzystując zapisy traktatu niemiecko-polskiego o dobrosąsiedzkich stosunkach z 17 czerwca 1991 roku i jest zarejestrowane w niemieckim sądzie administracyjnym w Würzburgu od marca 1995. Podstawowymi celami stowarzyszenia jest m.in.:

- Popieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech

- Wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego;

- Popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

Polacy po Turkach i Włochach są najliczniejszą grupą etniczną w Niemczech. Wielu z nas jest zorganizowanych w różnych organizacjach polonijnych, promujących swoją kulturę i szeroko rozumiane interesy. W tak licznym gronie (wg Statistisches Bundesamt ok. 330 tysięcy) ludzie o podobnych zapatrywaniach łączą się najpierw w nieformalne grupy i kontakty prywatne, które z czasem, dla dobra obopólnego organizowane są w stowarzyszenia. Zadaniem ich jest reprezentowanie naszych interesów, przejawiających się zarówno we wspólnej tradycji i kulturze, jak i zawodowych, wynikających z różnorodności wykształcenia i wy­konywanego zawodu. Poszukujemy w nich między innymi kontaktów towarzyskich. W gro­nie osób o podobnych doświadczeniach życiowych czujemy się swobod­niej. Wspólne spotkania i imprezy kulturalne wynikają z przynależności do określonego kręgu kulturowego, z którym się identyfikujemy. Zaspokajają one naturalną potrzebę przynależności do grupy. Potrzebujemy również kontaktów biznesowych, niezbędnych w prowadzeniu działalności gos­podarczej, czy choćby pomocy w poszukiwaniu pracy. Stowarzyszenia w mniejszym lub większym stopniu zaspokajają te potrzeby.

11 lipca 2013 w Amba­sadzie RP w Berlinie od­było się kolejne spotkanie przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze stro­ny Konwentu obecni byli prezydent Konwentu, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskie­go w Niemczech), wiceprezes Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech - Zrzeszenie Federalne) oraz ekspert Konwentu Wiesław Lewicki (dyrektor Konwentu-EWIV). Natomiast Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali prezes Józef Malinowski, wiceprezes Anna Wawrzyszko, pełnomocnik Zarządu Głównego Włodzimierz Daroszewski oraz ekspert i członek Rodła, mec. Stefan Hambura.

Strona 4 z 4

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.