flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

Radio Flora powstało w 1993 roku, z inicjatywy zawiązanego w tym samym roku Klubu Przyjaciół Lokalnego Radia w Hanowerze (Freundeskreis Lokal-Radio Hannover e.V.) Po pięciu latach próbnej działalności, w ramach nowego projektu dla niekomercyjnych rozgłośni radiowych, Radio Flora otrzymało w 1997 roku stałą licencję na nadawanie w paśmie antenowym 106,5 MHz oraz w kablu na 102,15 MHz. Jak przystało na lokalne radio obywatelskie zaproszono do współpracy mieszkańców Hanoweru i okolic. Grażyna Kamień-Söffker, jako pierwsza Polka, postanowiła włączyć się do prac tej rozgłośni i wraz z Dorotą Szymańską oraz 14 innymi osobami, na spotkaniu założycielskim 15 lutego 1998 roku, powołała do życia Redakcję Polską Radia Flora. Nie sposób wymienić wszystkich współpracowników redakcji, było ich przez wszystkie te lata ponad 50, ale trzon redakcji tworzyły cały czas Grażyna Kamień-Söffker, Dorota Szymańska, Grażyna Słomka, Teresa Czaniecka-Kufer, Katarzyna Zenter i Agnieszka Foit.

Nadawano regularnie i nieprzerwanie raz w tygodniu w języku polskim, godzinny Polonijny Magazyn Radiowy Polenflug, magazyn kulturalno-społeczny dla Polaków zamieszkałych w tym regionie Niemiec, stawiając sobie za cel: informowanie o lokalnych wydarzeniach, relacjonowanie ciekawych spotkań hanowerskiej Polonii, zapraszanie na polonijne imprezy oraz nadawanie polskiej muzyki. W roku 2001 Grażyna Kamień-Söffker powołała do życia „Salonik Literacki”, niezwykle ciekawy magazyn dyskusyjny, informujący o literaturze w szerokim tego słowa znaczeniu i prezentujący na antenie, w ramach audycji Polenflug, literaturę polską, niemiecką i polonijną.

22 grudnia Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z liderami organizacji polonijnych, przekazując im bieżące informacje na temat powrotu środków polonijnych do Senatu RP. W trakcie półtoragodzinnych rozmów delegaci organizacji polonijnychm.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Czech, Szwecji, Ukrainy, Norwegii, Białorusi, Niemiec i Litwy poruszyli szeroki wachlarz problemów Polaków rozsianych po całym świecie: poczynając od edukacji, kultury, udziału Polonii w życiu społecznym i politycznym w kraju zamieszkania kończąc. W spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – Janina Sagatowska, przedstawiając plany i zamierzenia komisji.

Zebrani wzięli również udział w  podniosłej uroczystości 25. rocznicy przekazania insygniów władzy II Rzeczypospolitej przez ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, na której byli obecny Prezydent Polski Andrzej Duda i lider PiS Jarosław Kaczyński.

W drugiej części spotkania Polonusi mieli okazję do rozmowy z szefem gabinetu Prezydenta RP Adamem Kwiatkowskim oraz wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem. Tematem wiodącym spotkania było omówienie potrzeby poprawy relacji na linii władze Polski a Polacy poza krajem.

W godzinach popołudniowych wszyscy goście na osobiste zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wzięli udział we wspaniałej uroczystości opłatkowej, dzieląc się opłatkiem z kierownictwem Senatu oraz Senatorami. W przemówieniu powitalnym Marszałek Stanisław Karczewski jeszcze raz podkreślił, że od nowego roku Senat przejmuje od MSZ pieczę nad Polakami za granicą wraz z wszystkimi instrumentami organizacyjnymi, co jest odbudowaniem tradycji zapoczątkowanej w czasach przedwojennych II RP.

W godzinach wieczornych prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski wraz z całym kierownictwem organizacji i prezesami jej oddziałów witał wszystkich przybyłych Polaków w siedzibie Stowarzyszenia, gdzie odbyła się piękna impreza opłatkowa. Przy wspólnym kolędowaniu razem z zespołem polonijnym z Ukrainy, Prezes Longin Komołowski złożył wszystkim Rodakom życzenia świąteczne.

Całe spotkanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a nad całością organizacyjną czuwał  członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Marek Różycki. W spotkaniu tym wziął również udział wiceprezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i dyrektor Biura Polonii w Berlinie – Alexander Zając.

Relacja własna Magazynu Polonia. W artykule wykorzystano informacje otrzymane z Senatu RP oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Senat RP, Warszawa 22.12.2015 r.

W dniach 27-29 listopada odbyła się w Sztokholmie kolejna edycja „Europejskiego Forum Mediów Polonijnych”, w którym uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli redakcji polonijnych czasopism, portali, rozgłośni radiowych i telewizyjnych z Białorusi, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii i Szwecji. Forum zorganizowano z inicjatywy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a współorganizowała je Ambasada RP w Sztokholmie, która udzieliła gościny uczestnikom Forum. Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do kraju. Forum było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad największymi utrudnieniami w działalności mediów polonijnych, ale przede wszystkim do integracji i stworzenia nowej i szerokiej platformy współpracy. Do najważniejszych tematów które poruszono na Forum można zaliczyć:

Sytuacja finansowa mediów polonijnych w Europie i ich przyszłość

Wschód – Zachód możliwości współpracy i wymiany doświadczeń

Wspólna baza danych europejskich mediów polonijnych projektu

Działalność polonijna w naszych mediach

Warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli mediów

Media tradycyjne, media przyszłości – dokąd zmierzamy?

Sabarth

 

Barbara Sabarth i konsul RP Aleksander Korybut-Woroniecki

 

Barbara Sabarth, prezes Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bayreuth, otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, przyznany jej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie odbyło się 24 lipca br. w Bayreuth, a ceremonii przewodniczył Konsul Polski Aleksander Korybut-Woroniecki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nadburmistrz Brigitte Merk-Erbe, prezes DPG Nürnberg Froben Schulz oraz Iwona Lompart. Elżbieta Sobótka, była konsul generalna RP w Monachium, która nie mogła przybyć osobiście, przysłała list gratulacyjny. Oprawę muzyczną przygotowali członkowie Festspielchor, związani z Krakowem: Tadeusz Słowiak i Wojciech Tabiś, wystąpił także chór „Zamir”.

Barbara Sabarth, z domu Skowron, urodziła się w Krakowie, gdzie studiowała filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyjechała do Niemiec w 1981. W 2003 roku założyła wraz z Lilianą Haas Deutsch-Polnische Gesellschaft w Bayreuth. Imprezy, organizowane przez Towarzystwo, służą nie tylko propagowaniu polskiej kultury, ale i zacieśnianiu więzi pomiędzy emigrantami z Polski a lokalną społecznością. Co roku DPG realizuje od kilku do kilkunastu projektów.

Rok 2015 jest ważny dla Barbary z jeszcze jednego powodu, mija bowiem trzydzieści lat jej pracy na Uniwersytecie w Bayreuth, gdzie uczy języka polskiego. Prywatnie jest matką czterech córek, z których trzy także należą do DPG Bayreuth.

Jak napisała w liście Pani Konsul Sobótka, to wyróżnienie jest dla mnie nie tylko zaszczytem, ale i zachętą do dalszej pracy – mówi Laureatka.

 

JLZ

Z prof. dr. hab. inż. Piotrem Małoszewskim, wiceprzewodniczącym Chrze­ścijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, wiceprzewodniczącym Konwentu Orga­nizacji Polskich w Niemczech, rozmawia Adam Kruczek.

Adam Kruczek: Środowiska polonijne w Niemczech od lat wskazują, że strona niemiecka nie realizuje zapisów traktatu polsko - niemieckiego z 1991 roku. Czego dotyczą sporne kwestie?

Piotr Małoszewski: W 2011 r., w czasie pierwszego po 20 latach polsko - niemieckiego spotkania, zwanego przez nas „Okrągłym Stołem”, podsumowującego stan realizacji postanowień traktatu polsko - niemieckiego z 17 czerwca 1991 roku, stwierdzono, że niektóre zapisy traktatowe dotyczące Polonii i Polaków w Niemczech nie były dotąd wypełniane przez stronę nie­miecką. W związku z tym podpisano wspólne oświadczenia i utworzono grupy robocze, by realizacja tych punktów traktatu wreszcie ruszyła. Dziś sprawa wygląda tak, że w głównych punktach, które poruszono w 2011 roku, czyli w kwestii nauczania języka polskiego, biura i mediów polonijnych, pamięci polskich ofiar hitleryzmu, dofinansowania orga­nizacji polonijnych i polskich w Niemczech, kwestii odszkodowań za majątki zabrane dekretem likwidującym polskie organizacje w Niem­czech - sprawy niewiele posunęły się do przodu.

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.