flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

SPOTKANIE STAŁEJ KONFERENCJI POLSKICH ORGANIZACJI DACHOWYCH W NIEMCZECH

11 lipca 2013 w Amba­sadzie RP w Berlinie od­było się kolejne spotkanie przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze stro­ny Konwentu obecni byli prezydent Konwentu, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskie­go w Niemczech), wiceprezes Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech - Zrzeszenie Federalne) oraz ekspert Konwentu Wiesław Lewicki (dyrektor Konwentu-EWIV). Natomiast Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali prezes Józef Malinowski, wiceprezes Anna Wawrzyszko, pełnomocnik Zarządu Głównego Włodzimierz Daroszewski oraz ekspert i członek Rodła, mec. Stefan Hambura.

 Gościem spotkania był premier Longin Komołowski, prezes Wspólnoty Polskiej". Przedstawiciele Kon­wentu oraz przedstawiciele ZPwN Rodła spotkali się wcześniej z nowym Ambasadorem RP w Niemczech dr. Jerzym Margańskim.

 

Zebrani postanowili zintensyfikować i pogłębić działania Stałej Konferencji Polskich Organizacji Dachowych w Niemczech, w skład której wchodzą ZPwN oraz Kon­went. Stała Konferencja, powołana w Dortmundzie w 2010, będzie obecnie częściej wypracowywać wspólne stanowiska wo­bec władz niemieckich, polskich i Unii Europej­skiej w sprawach, nurtu­jących Polonię i Polaków w Niemczech.

 


Spotkanie Konwentu z Ambasadorem Jerzym Marga
ńskim

 Podczas spotkania przedyskutowano stan realizacji postanowień tzw. Okrągłego Stołu" z 2011, który dokonał przeglądu wprowadzania w życie polsko-niemiec­kiego traktatu z 17 czerwca 1991 roku. Z dużym zadowoleniem przyjęto informację ZPwN o utworzeniu Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech Porta Polonica", które docelowo ma znaleźć swoje miejsce w domu Rodła w Bochum. Równocześnie wyrażono duże zaniepokojenie trudnościami z realizacją projektu biura i portalu inter­netowego dla Polonii oraz brakiem jakiegokolwiek postępu w sprawach uzyskania wsparcia nauczania języka polskiego prowadzonego przez organizacje polonijne.

 Przedyskutowano i ustalono dalsze niezbędne wspólne działania w celu rozwiązywania powstałych problemów. Obrady przebiegały w koleżeńskiej i konstruktywnej atmosferze. Ustalono, że spotkania Stałej Konferencji będą odbywały się regularnie.

Wiesław lewicki

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.