flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM KRZEWIENIA KULTURY, TRADYCJI I JĘZYKA POLSKIEGO W NIEMCZECH e.V.

Stowarzyszenie Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. (www.chrzescijanskie-centrum.de) zostało założone w październiku 1994, wykorzystując zapisy traktatu niemiecko-polskiego o dobrosąsiedzkich stosunkach z 17 czerwca 1991 roku i jest zarejestrowane w niemieckim sądzie administracyjnym w Würzburgu od marca 1995. Podstawowymi celami stowarzyszenia jest m.in.:

- Popieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich w Niemczech

- Wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego;

- Popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

 

Stowarzyszenie zrzesza katolicką Polonię i polskich katolików, skupionych i działających społecznie we wszystkich polskich ośrodkach duszpasterskich, stanowiąc integralną część Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.W skład Chrześcijańskiego Centrum, które obejmuje swoim zasięgiem wszystkie polskie ośrodki parafialne w Niemczech, wchodzą członkowie indywidualni oraz podmioty prawne tj. zarejestrowane stowarzyszenia parafialne. W chwili obecnej istnieją 27 takie stowarzyszenia, które są zarejestrowane w lokalnych sądach administracyjnych.

Zjazd nauczycieli w Centrum Chrześcijańskim w 2010

 W większości polskich parafii zorganizowana jest regularna katecheza w języku polskim, a w ponad 40 nauka języka polskiego często połą­czona dodatkowo z nauką geografii lub historii Pol­ski. W różnych formach zajęć w języku polskim uczestniczy obec­nie łącznie blisko 8500 dzieci i mło­dzieży. W parafial­nym szkolnictwie, które jest integralną częścią naszego stowarzyszenia, pracuje 166 nauczycieli świeckich, a systematyczna nauka języka polskiego prowadzona jest dla blisko 3500 dzieci (ponad 230 grup) w wymiarze 2-4 godzin tygodniowo. Obok nauki języka polskiego prowadzona jest nauka geografii i historii polski.

Zarząd Centrum Chrześcijańskiego 

W niektórych ośrodkach istnieją także biblioteki, chóry czy młodzieżowe zespoły muzyczne (1100 dzieci w 80 grupach). Oprócz zajęć lekcyjnych organizowane są imprezy o charakterze religijno-kulturalnym i patriotycznym. Specyfiką ośrodków kulturalno-oświatowych Chrześcijańskiego Centrum jest ich uzupełniający charakter w stosunku do szkół niemieckich, do których uczęszczają wszystkie dzieci. Całkowity koszt prowadzenia szkół naszego stowarzyszenia wynosi około 500 tys. euro rocznie (nie licząc kosztów pomieszczeń, udzielanych bezpłatnie przez ośrodki parafialne) i ponoszony jest przez rodziców oraz duszpasterzy. Na czele Chrześcijańskiego Centrum stoi 8-osobowy zarząd, wybierany każdorazowo na 4-letnią kadencję. W obecnej kadencji (2010-2014) funkcję przewodniczącego stowarzyszenia pełni ks. prałat dr Ryszard Mroziuk (Dortmund). Pozostałe funkcje we władzach stowarzyszenia tej kadencji pełnią:

Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Mo­nachium)

Sekretarz - mec. Edmund Ropel (Linden)

Skarbnik - ks. Krzysztof Romanowski (Bielefeld)

Członkowie zarządu: ks. prałat Kazimierz Latawiec (Mannheim), ks. Leon Sądowicz (Mainz); mec. Andrzej Holm (Mannheim), inż. Tadeusz Rogala (Ludwigsburg)

Zarząd spotyka się regularnie w odstępach około czteromiesięcznych, a jego gościem jest ks. prałat Stanisław Budyń, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Ostatnie zebranie plenarne stowarzyszenia odbyło się w paździer­niku 2012, natomiast sprawozdawczo-wyborcze w marcu 2010 roku. Zebrania odbywają się w położonym w Górach Westerwaldu Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Polskiej Misji Katolickiej Concordia" w Herdorf-Dermbach (www.haus-concordia.com), którego prawnym właścicielem jest Chrześcijańskie Centrum. Dom zakupiono w 1999 roku i został już całkowicie spłacony. Chrześcijańskie Centrum jest również prawnym właścicielem ośrodka PMK Marianum" w Carlsbergu (www. bewegung-licht-leben.de).

Koordynatorem Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego jest mgr Halina Koblenzer. Pod jej przewodnictwem Chrześcijańskie Centrum zorganizowało w Concordii" już trzy ogólnoniemieckie zjazdy nauczycieli języka polskiego, ostatni w 2010 roku.

W 1998 roku, wspierając wysiłki, zmierzające do wyłonienia wspólnej reprezentacji Polonii Niemieckiej, Chrześcijańskie Centrum Krze­wienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech stało się członkiem założycielem Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. W Konwencie reprezentuje je prof. dr hab., inż. Piotr Małoszewski.

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.