XII Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech

Drukuj

W dniach od 9 do 12 czerwca tego roku odbył się w Pułtusku finał tegorocznej XII Olimpiady Języka Polskiego organizowanej pod pieczą Senatu i patronatem Ambasadora R.P. w Niemczech przez Komitet Organizacji Olimpiady, konsulaty R.P. w Niemczech i Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Jakże to ważne i znaczące dla polskich uczniów zamieszkałych w Niemczech wydarzenie. Jest ono nie tylko sprawdzianem ich wiedzy językowej, ale dowodem emocjonalnego zaangażowania w dzieło pielęgnowania polszczyzny na emigracji.
Dla wielu staje się przeżyciem, które kształtuje osobowość; definiuje tożsamość narodową,daje poczucie wartości i mocy, rozbudza szersze zainteresowania intelektualne.

DSC03188 p2048

 

Młodzi ludzie cenią takie przedsięwzięcia i idee.
Nic dziwnego, że zwiększa się zainteresowanie Olimpiadą i narasta potrzeba organizacji nauki języka polskiego w Niemczech na szerszą niż dotąd skalę.
Do udziału w imprezie zachęcano uczniów zamieszkałych w Niemczech, którzy nie ukończyli 18 roku życia do dnia 30 czerwca ( roku organizowania finału Olimpiady).
Uczestników wyłaniają placówki oświatowe, a więc szkoły w których nauczyciele przeprowadzają w pierwszym etapie test gramatyczny i dyktando.
Zakwalifikowani do II etapu piszą pracę na temat wybrany z przygotowanego przez Komisję zestawu.
W wyborze znajdują się takie formy : recenzja, list, opowiadanie z elementami dialogu i opisem przeżyć wewnętrznych bohatera, rozprawka, charakterystyka, opis miejsca, kartka z pamiętnika.

Uczniowie zakwalifikowani do finału Olimpiady wyjeżdżają corocznie grupami, pod opieką nauczycieli do Polski. Tam, najczęściej w Domu Polonii w Pułtusku, piszą wszyscy na jednej sali test kompetencyjny i biorą udział w ustnej prezentacji wybranych utworów literackich.
Nie jest to trudne zadanie dla młodych, zdolnych Polaków!

W tym roku SPK przy Konsulacie Generalnym w Hamburgu reprezentowało dwoje uczniów: Zofia Berndt z klasy II liceum i Maksymilian Komorek z klasy III gimnazjum.

Oboje wykazali się doskonałym przygotowaniem. Do prezentacji wybrali utwory  Stefana Chwina i Ryszarda Kapuścińskiego oraz wiersze Tadeusza Różewicza i Wisławy Szymborskiej.

Prezentacja Maksymiliana Komorka na temat wybranych utworów Wisławy Szymborskiej uznana została za najlepszą i dodatkowo nagrodzona. Zosi Berndt zabrakło niewiele punktów do nagrody, ale także mówiono o niej z uznaniem.
Z hamburskiego okręgu konsularnego wytypowani zostali także Florian Roth z Hanoweru, który zajął II miejsce i młodziutka, ale zdolna Wiktoria Zwierłło z sobotniej szkoły przy Misji Katolickiej w Hamburgu.

Wszyscy uczestnicy cieszyli się atrakcyjnie zorganizowanym czterodniowym pobytem i świadomi byli zaszczytu jakiego dostąpili.
Wszak udział w Olimpiadzie to niemała satysfakcja! Podczas  uroczystości wręczenia nagród głos zabrali: przewodnicząca organizacji Olimpiady Języka Polskiego p .Renata Kaczmarek, ekspert do spraw metodycznych i naukowych p. dr hab. Danuta Krzyżyk, p dyrektor Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Iwona Borowska- Popławska i przedstawiciel sekretarza MSZ do spraw Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą p. Adam Borkowski.
Chwalili oni przygotowanie i zaangażowanie uczniów w kultywowanie polskości i życzyli sukcesów w zdobywaniu dalszej wiedzy.

To było miłe i jakże pożyteczne spotkanie, będące dowodem troski o młode, emigracyjne pokolenie Polakówdla których Ojczyzna to przede wszystkim” Polszczyzna”.
Nie odstępujmy od niej, lecz pielęgnujmy ją!

Sława Ratajczak