flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

20-LECIE SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO W MANNHEIM

W dniu 16 listopada 2013 roku Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Podczas jubileuszowych uroczystości nadano placówce imię Jana Pawła II oraz poświęcono sztandar szkoły. Szkoła Języka Polskiego działa w ramach Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego (Polnische Schul und Kulturgesellschaft e.V.) przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim i jako stowarzysze­nie parafialne jest członkiem Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. Na jubileuszową uroczystość przybyli m.in. Justyna Lewańska, konsul generalny RP w Monachium oraz członkowie Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech: prze­wodniczący, ks. prałat dr Ryszard Mroziuk z Dortmundu, ks. prałat Kazimierz Latawiec z Mannheim, założyciel szkoły, Tadeusz Rogala z Ludwigsburga oraz wiceprzewodniczący, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski z Monachium, przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech.

 

Uroczystość rocznicową rozpoczął mec. Andrzej Holm, przewod­niczący Polskiego Towarzystwa Kulturalno - Szkolnego w Mannheim, który przedstawił historię nauczania języka polskiego w Mannheim. Ks. Bogusław Banach, proboszcz PMK Mannheim, wiceprzewodniczący Towarzystwa Kulturalno-Szkolnego, dyrektor Szkoły Języka Polskiego w Mannheim, w swoim wystąpieniu omówił uzasadnienie wyboru Jana Pawła II na patrona szkoły.

Konsul Justyna Lewańska wyraziła swoją radość z wybo­ru największego z Po­laków, bł. Jana Pawła II, wkrótce świętego, na patrona oraz gratu­lowała szkole dotych­czasowych osiągnięć. Równocześnie wyra­ziła przekonanie, że dziedzictwo Jana Pawła II będzie przejęte i kontynuowane przez tutej­szych uczniów. Prof. Piotr Małoszewski życzył nauczycielom, uczniom i rodzicom, by szczególne słowa Jana Pawła II, wypowiedziane na krakowskich Błoniach w czerwcu 1979 roku - Zanim stąd odejdę, pro­szę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, jeszcze raz przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością..., abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy - zawsze im towarzyszyły i były myślą przewodnią do dalszej działalności.

 

 

Po wystąpieniach odczytano listy od zaproszonych gości, którzy nie mogli przyjechać na uroczystość. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, poseł na Sejm RP, gratulowała wszystkim, którzy w okresie ostatnich 20 lat tworzyli i czuwali nad trwałością bastionu polskości, jakim jest tutejsza szkoła. Zbigniew Gumiński, pomysłodawca i współzałożyciel Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w swoim liście wyraził szacunek dla kadry pedagogicznej, uczniów i ich rodziców oraz przekazał szkole album o Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II, poświęcony przy grobie Jana Pawła II, gwóźdź do sztandaru szkolnego, a także skrawek Jego szat, ofiarowywany przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza szkołom, należącym do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Społeczna Rada Rodziny Szkół im Jana Pawła II liczy ponad 1250 szkół w Polsce i poza jej granicami. Następnie konsul Lewańska od­czytała akt nadania szkole imienia Jana Pawła II i przekazała go na ręce dyrektora szkoły, ks. Bogusława Banacha.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości złożono podziękowania byłym nauczycielkom i założycielom Szkoły Języka Polskiego przy PMK w Mannheim, a Helena Ryll, była nauczycielka z najdłuższym stażem pracy w Szkole Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim, podziękowała wszystkim rodzicom i uczniom za wytrwa­łość i poświęcenie w nauce języka polskiego na obczyźnie.

 

 

Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne. Uczniowie pod kierunkiem na­uczycielek Aleksandry Gąsior i Haliny Olszanski wykonali program pt. Jan Paweł II w oczach dzieci, natomiast pod kierunkiem pani Magdale­ny Perszon - program słowno-muzyczny Polska w piosenkach i wierszach.

Następnie zaproszono wszystkich na małą agapę. W holu można było oglądnąć wystawę prac plastycznych uczniów, poświęconą patronowi szkoły oraz dokonać wpisu do pamiątkowej księgi.

Wieczorem w kościele Spitalkirche w Mannheim odbyła się okolicz­nościowa Msza św., której przewodniczył ks. prałat dr Ryszard Mroziuk w koncelebrze z ks. proboszczem Bogusławem Banachem i ks. prałatem Kazimierzem Latawcem, podczas której dokonano podniosłego aktu poświęcenia sztandaru szkoły. Uroczystości jubileuszowe zakończył wieczór poetycki pt. Wszystko ma swój czas.

Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim prowadzi naukę języka polskiego jako ojczystego z elementami języka polskiego jako obcego, w tym gramatyki, ortografii, historii literatury, teorii literatury i elementów geografii i historii Polski. Uczniowie po­znają również polską kulturę i tradycję. Oprócz nauki języka polskiego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Polonii, między innymi poprzez organizowanie imprez kulturalnych i występów arty­stycznych. Szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania certyfikatu, potwierdzającego stopień znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym (B2), w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zajęcia z języka polskiego odbywają się w każdą sobotę (za wyjąt­kiem ferii szkolnych) w dziewięciu grupach wiekowych (klasy od 1 do 9) oraz w grupie uczniów bez znajomości języka polskiego.

B.M.

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.