flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

O TWÓRCZOŚCI PIWARSKIEGO

Utrwalić przemijającą historię istnienia, działalności człowieka i często niszczących sił natury. Zasadniczą rolę malarską speł­niała faktura oraz fascynacja przestrzenią, światłem i cieniem. Moje malarstwo pole­ga na indywidualnym traktowaniu struk­turalnej płaszczyzny obrazu i to pozostało w mojej twórczości do dzisiaj. Poszukuję różnych technologicznych rozwiązań płasz­czyzny płótna i osiągnięcia niepowtarzalnych efektów struktural­nych, niezależnie od tego, czy to jest pejzaż, czy jego fragment, czy też malarstwo figuratywne. „Malarz to osobowość, a nie kierunek, a malarstwo to manifestacja swojego istnienia " - mówił Jonasz Stern. Bliskość wypowiedzi człowieka, jego historia, przyszłość powinna być oparta na czynniku emocjonalnym. Są to notatki - obrazy przeszłości i działania człowieka, historii w postaci różnych symboli, śladów istnienia kogoś piszącego na ścianie, która czasami pęka. Mikropejzaż z jednej strony, z drugiej - przemijanie. Szukam indywidualnej wypowiedzi ma­larskiej, połączonej z historią człowieka którego istnienie nie kończy się za jakimś horyzontem czy zamkniętym murem. Nabiera to pewnej refleksji nad czasem, który dla każdego z nas jest pewną radością i bólem.

                                         Andrzej Jan Piwarski

 

 

 Berliński krytyk sztuki Martin Schönfeld o twórczości artysty:

Motyw ściany nabrał dla Andrzeja Jana Piwarskiego bardzo dużego znaczenia w ukazywaniu przenikania doczesności oraz współistnienia przeszłości i przyszłości w obrazie. Sam Leonardo da Vinci doradzał młodym malarzom obserwować plamy na ścianach, ponieważ pełno na nich obrazów. Obserwując malarstwo Andrzeja Jana Piwarskiego chciałoby się powiedzieć, że wziął sobie tę radę do serca. Wiele jego dzieł zagęszcza obrazy na ścianach, które miał na myśli Leonardo. W ten sposób tworzą się nowe dzieła sztuki. Nakładając wiele warstw farby, mieszając ją z piaskiem, pyłem węglowym a przede wszystkim z mączką marmurową Andrzej Jan Piwarski osiąga szczególnie subtelną i specyficzną plastykę charakteryzującą jego obrazy. Odcienie dolnych warstw farby wydrapywane są jak sgraffito na powierzchnię. Linie, litery i słowa tworzą graficzne struktury, których jednak nie da się odczytać. Z powodu wielu nakładanych warstw tracą swoją czytelność. Delikatnym pokryciem przeźroczystymi farbami Piwarski osiąga bladość spłowienia. Powstaje wrażenie, jak gdyby napisy zostały rozmyte przez wiatr i wodę.

Andrzej Jan Piwarski tłumaczy w swoim malarstwie odległość w czasie; pod wieloma warstwami farby można rozpoznać jeszcze starsze warstwy obrazu. Napisy stają się przy tym jeszcze bardziej archetypowe. Również znaki tracą stopniowo swoją trwałą wymowę znaczeniową i nie mogą zostać przyporządkowane jednoznacznie konkretnemu językowi lub kulturze. Dzieła te nadają odbiorcy rolę archeologa, ponieważ oglądanie ich staje się procesem wizualnego badania. Malarstwo Piwarskiego stawia pytania, na które odpowiedzi może odgadnąć tylko sam odbiorca.

 

Podczas gdy starsze dzieła charakteryzują się świadomą artystyczną gestykulacją, w nowszych obrazach Andrzej Jan Piwarski rezygnuje z indywidualnego wyrazu na korzyść wzmagającego się oddziaływania refleksyjnego, w prasowanego w powierzchnię obrazu. Powstały głównie dzięki domieszce materiału...

 

Fakt, że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych stał u boku Solidarności w Gdańsku jest naturalną konsekwencją. Pokonywanie sztywnych granic między blokami politycznymi Andrzej Jan Piwarski uznał za prawo człowieka. Możliwość zmiany systemu i perspektywy była konieczna do życia. Już od 1973 żył, pracował i wystawiał w in­nych krajach europejskich. Dlatego też jego twórczość była zawsze umiejscowiona w kontekście europejskim. Nie chciał zignorować tra­dycji klasycznego moderni­zmu i związanego z nim eto­su uprawianego malarstwa.

 

Andrzej Jan Piwarski już od pewnego czasu pracuje konkretnie nadprzyszłością. W 1992 roku założył on w Tuchomiu wraz ze swoją żoną, artystą plastykiem Barbarą Ur Europejskie Laboratorium Sztuki, które stało się miejscem spotkań artystów plastyków z wielu krajów. Daje się więc poznać nie tylko jako polski artysta, ale również artysta europejski, który własnym działaniem wywiera wpływ na pokonywanie ograniczeń i sprzeczności. Różne projekty Andrzeja Jana Piwarskiego świadczą o jego energii i nie ustawicznej kreatywności, dzięki której, ciągle stawia czoła nowym wyzwaniom. Od czterdziestu lat pomaga mu w tym, inspiruje i zachęca go do tego żona, artysta plastyk Barbara Ur. W 2005 roku obydwoje artyści postawili przed sobą nowy cel. Przenieśli swoje miejsce zamieszkania i pracy do Berlina

 

Martin Schönfeld

 

Berlin 2008

 

Andrzej Jan Piwarski (www.piwarski.one.pl) urodził się 27 marca 1938 roku w Warszawie. Artysta malarz, działacz społeczny i polonijny, animator życia artystycznego. Jest praprawnukiem Jana Feliksa Piwar­skiego (1794-1859).

 

-  W latach 1960-1966 odbył studia na Wydziale Malarstwa w Pań­stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (od 1996 - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), w pracowniach prof. Stanisława Teisseyre'a i prof. Jacka Żuławskiego.

 

- W latach 1976-1980 - wykładowca w Wyższej Szkole Sztuk Pla­stycznych w Münster (RFN) - pracownia malarstwa.

 

- W roku 1979 otrzymuje roczne stypendium Zarządu Komunalnego Zagłębia Ruhry w Essen (RFN).

 

-          W latach 1987-1991 prowadzi pracownię malarstwa w Europejskiej Letniej Akademii Sztuk Pięknych w Luksemburgu.

 

- W roku 1993 zakłada Europejskie Laboratorium Sztuki w Tuchomiu, woj. pomorskie, gdzie corocznie organizuje Międzynarodowe Sympozja Artystów (TUCHOMIE).

 

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od 1966 do dzisiaj, Związku Artystów Plastyków IG Medien (Niemcy) od 1982 do 2006, Związku Berlińskich Artystów Plastyków (VBK) od 2009 do dzisiaj.

 

Organizator i uczestnik wielu manifestacji, imprez i sympozjów, potępiających stan wojenny w Polsce, jak również poświęconych walce o suwerenność i niepodległość Polski i innych narodów, ujarzmionych przez reżimy komunistyczne, m.in. w RFN, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii.

 

- W latach 1985-1990 organizuje imprezy kulturalno-polityczne pod nazwą „Spotkania w Naszym Domu" w Essen (RFN).

 

-   Od 1985 roku do dzisiaj organizuje wystawy sztuki pod nazwą „Spotkania ze sztuką" w Essen, od 2005 - w Berlinie.

 

Odznaczenia:

 

Medal Senatu RP (1999), Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rze­czypospolitej Polskiej (2004),

 

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2012), Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury - Gdańsk 2013.

 

Cykle obrazów:

 

Kosmogonia 1975-1978, Bieszczady 1976-1979,Ludzie na drodze 1976-1982, Ślady - Nadzieje 1980-1985, Hommage a Grzegorz Przemyk 1983-1986, Hommage a ks. Jerzy Popiełuszko 1984-1987, Emigranci 1983-1987,Wykopaliska 1985-1990,Wyjścia z ziemi 1985-1990,Portrety 1985-1992, Cykl hiszpański 1977-1992, Cykl paryski 1979-1981,Ludzie- -Znaki 1988-1992,Dom 1990-1992, Ślady czasu 1992 do dnia dzisiejszego.

 

Od 1967 roku miał ponad 150 wystaw indywidualnych w Polsce, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Luksemburgu, Hiszpanii i Holandii.

 

Od 1963 roku uczestniczy w ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii, Luksemburgu, Norwegii, Holandii, Ukrainie, na Węgrzech, we Włoszech, w Watykanie i Szwecji.

 

Prace w państwowych i prywatnych zbiorach sztuki

 

m.in. w Polsce:

 

Muzeum Narodowe - w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, Muzeum Śląskie w Katowicach, w Muzeum Okręgowe w Toruniu, Koszali­nie, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Muzeum Okręgowe - Centrum Sztuki Współczesnej w Suwałkach, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum M. Kopernika we Fromborku, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Zachodnio - Kaszubskie w Bytowie, Muzeum Miejskie w Lęborku, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Biblioteka Uniwersytecka - Gabinet Rycin w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Archiwum Emigra­cji w Toruniu, Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie, Muzeum w Rybniku, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Śląska Galeria Malarstwa w Jankowicach Rybnickich, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu.

 

M.in. Niemczech:

 

Muzeum Muru Berlińskiego w Berlinie, Diecezjalne Zbiory Sztuki w Essen, Katolicka Akademia Wolfsburg w Mülheim/Ruhr, Miejskie Zbiory Sztuki - Berlin/Schöneberg-Tempelhof, Miejskie Zbioskusry Sztuki w Essen, Miejskie Zbiory Sztuki - Altena, Miejskie Zbiory Sztuki - Kürten.

 

W innych krajach:

 

W zbiorach w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, w Luksemburgu - Muzeum Narodowe Literatury - Mersch i Miejska Galeria Sztuki - Esch-Sur-Alzette; w Norwegii - Królewskie Zbiory Sztuki i w Landsorganisasjonen w Oslo; Fundacja Jana Pawła II - Ośrodek Dokumentacji Studium Pontyfikatu w Rzymie, w także w Szwecji, USA, Watykanie, Wielkiej Brytanii i Rosji.

 

Andrzej Jan Piwarski obecnie mieszka na zmianę w Berlinie, wsi Tuchomiu na Kaszubach i w Gdańsku.

 

 

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.