Dariusz Pawłoś - Dyrektor Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Drukuj

Informacja prasowa: Warszawa/Poczdam, 24.03.2022

Dariusz Pawłoś Stephan Erb 2 MB15 marca 2022 roku Dariusz Pawłoś objął funkcję dyrektora zarządzającego Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). W dwuosobowym, polsko-niemieckim zarządzie organizacji zasiadł obok niemieckiego dyrektora Stephana Erba, piastującego stanowisko od 14 lat. Dariusz Pawłoś został powołany na okres do 31 marca 2023 roku, czyli do końca aktualnej pięcioletniej kadencji zarządu. Z końcem 2022 roku stanowisko dyrektor zarządzającej opuściła z przyczyn osobistych Ewa Nocoń.

 

Dariusz Pawłoś jest germanistą i dyplomatą. W ostatnich 5 latach był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od października 2021 roku na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. W latach 2017-2021 był rzecznikiem prasowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie i kierownikiem Referatu ds. Komunikacji i Dyplomacji Publicznej. Wcześniej przez ponad 20 lat działał na rzecz Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, którą od 2008 do 2017 roku kierował jako przewodniczący zarządu fundacji. W latach 90. był nauczycielem języka niemieckiego w LXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Finansowo i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. Jest partnerem dla szkół, organizacji, inicjatyw młodzieżowych oraz instytucji pracujących na rzecz młodzieży. PNWM została utworzona przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku, równocześnie z traktatem dobrosąsiedzkim. Od ponad 30 lat dzięki wsparciu PNWM w 80 tysiącach projektów wzięło udział ponad 3 miliony młodych ludzi z Polski i Niemiec.

Na zdjęciu: Dariusz Pawłoś (na pierwszym planie) i Stephan Erb.