Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

Drukuj

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości.

PLDEMiędzynarodowa Konferencja Naukowa

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości:

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliży nam wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Będziemy także debatować, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

W Opolu uwagę poświęcimy regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponad to eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

 

Organizatorzy główni: Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Współorganizatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Współorganizatorzy wydarzenia w Opolu: Urząd Marszałkowski województwa opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Język konferencji: polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Konferencja ma charakter hybrydowy – na miejscu będzie obecna część referentów i moderatorów. Pozostałych zainteresowanych zapraszamy do udziału online:

Zachęcamy do zapoznania się z programem, który jest na bieżąco aktualizowany.

 


 

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliży nam wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Będziemy także debatować, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

W Opolu uwagę poświęcimy regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponadto eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

Język konferencji: polski i niemiecki.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne

Forma konferencji: konferencja odbędzie się online.
Transmisja będzie dostępna na stronie konferencji oraz w mediach społecznościowych organizatorów.

Międzynarodowa konferencja naukowa w Warszawie

17-19 czerwca 2021 r.

 

Konferencja ma charakter hybrydowy– na miejscu będzie obecna część referentów i moderatorów. Pozostałych zainteresowanych zapraszamy do udziału online:


 

PROGRAM

Czwartek, 17 czerwca

16:00-16:10 Otwarcie konferencji:

dr Arndt Freytag von Loringhoven
(Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce)

 

Piątek, 18 czerwca 2021

9:00-11:00 Sesja: Gospodarka
Wykład wprowadzający: dr hab. Sebastian Płóciennik (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych): Czy może być tylko lepiej? Perspektywy współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami
Tomasz Salomon (Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Warszawa): Miedzy podziwem a niezrozumieniem. Determinanty gospodarczego partnerstwa strategicznego między Polską a Niemcami
Matthias Dornfeldt (Wolny Uniwersytet, Berlin) / Urs Unkauf (Uniwersytet Humboldtów, Berlin): Projekty gazociągów Nord Stream I i II w dyskursie polityczno-medialnym dotyczącym stosunków polsko-niemieckich: okresy ciągłości i przerwy
Komentarze: dr Justyna Schulz (Instytut Zachodni) / dr Lars Gutheil (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa)
Prowadzenie: dr Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego)

Sobota, 19 czerwca 2021

9:00-11:00 Sesja: Społeczne aktorzy relacji polsko-niemieckich
Wykład wprowadzający:
prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): „Dobre relacje wymagają wysiłku i dialogu”. Rola aktorów społecznych w powstawaniu przyjaznych relacji
dr Urszula Pkala (Fundacja „Krzyżowa” dla porozumienia Europejskiego): Wkład Kościoła katolickiego w rozwój relacji polsko-niemieckich po 1991 roku
Jessica Kalus (Berlin): Rytuał pojednania? „Nagroda Polsko-Niemiecka“ i jej symboliczny wymiar
dr Hans-Werner Retterath (Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europas): Polsko-niemieckie partnerstwa miast jako niedoceniany sposób na upowszechnienie stosunków dwustronnych
Komentarze: dr Weronika Priesmeyer-Tkocz (Europäische Akademie Berlin) / Ernst Hillebrand (Przedstawicielstwo Fundacji Friedricha Eberta w Polsce)
Prowadzenie: prof. dr Dieter Bingen (politolog, Kolonia)

Komitet naukowy

prof. dr hab. Peter Oliver Loew (DPI)
prof. dr hab. Piotr Madajczyk (ISP PAN)
dr Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego)
dr Magdalena Lemańczyk (ISP PAN)

 


dr Agnieszka Łada (DPI)
dr Paweł Popieliński (ISP PAN)

Komitet organizacyjny

dr Paweł Popieliński (ISP PAN)
dr Piotr Andrzejewski (ISP PAN)
dr Adrian Chojan (Uczelnia Łazarskiego)
dr Ewelina Florczak (Uczelnia Łazarskiego)

 

https://www.deutsches-polen-institut.de/termine/aktuell/von-der-versoehnung-zur-alltaeglichkeit-30-jahre-deutsch-polnische-nachbarschaft-oppeln/