flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
 • IMG_0182_new.JPG
 • prezydent.jpg
 • Szydlo_new.jpg
 • U4prezydenta.jpg

Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości.

PLDEMiędzynarodowa Konferencja Naukowa

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości:

 • Konferencja naukowa w Warszawie, 17-19 czerwca 2021, Uczelnia Łazarskiego i Pałac Staszica

 • Konferencja w Opolu 24-25 czerwca 2021, Sala Konferencyjna Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

 • Debata w Berlinie, październik 2021

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliży nam wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Będziemy także debatować, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

W Opolu uwagę poświęcimy regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponad to eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

 

Organizatorzy główni: Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Współorganizatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Współorganizatorzy wydarzenia w Opolu: Urząd Marszałkowski województwa opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Język konferencji: polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Konferencja ma charakter hybrydowy – na miejscu będzie obecna część referentów i moderatorów. Pozostałych zainteresowanych zapraszamy do udziału online:

Zachęcamy do zapoznania się z programem, który jest na bieżąco aktualizowany.

 


 

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliży nam wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Będziemy także debatować, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

W Opolu uwagę poświęcimy regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponadto eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

 • Konferencja naukowa w Warszawie
  17-19 czerwca 2021

 • Konferencja w Opolu
  24-25 czerwca 2021

 • Debata w Berlinie
  październik 2021

 • Organizatorzy główni:
  Instytut Studiów Politycznych PAN,
  Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Darmstadt
  Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

 • Współorganizatorzy:
  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
  Fundacja im. Friedricha Eberta,
  Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki,
  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

 • Współorganizatorzy Wydarzenia w Opolu:
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
  Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Język konferencji: polski i niemiecki.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne

Forma konferencji: konferencja odbędzie się online.
Transmisja będzie dostępna na stronie konferencji oraz w mediach społecznościowych organizatorów.

Międzynarodowa konferencja naukowa w Warszawie

17-19 czerwca 2021 r.

 

Konferencja ma charakter hybrydowy– na miejscu będzie obecna część referentów i moderatorów. Pozostałych zainteresowanych zapraszamy do udziału online:

 • poprzez dołączenie na zoomie - rejestracja możliwa od 7 czerwca.
  Obecność na zoomie pozwoli na interaktywny udział poprzez zadawanie pytań.

 • poprzez śledzenie konferencji na Facebooku (rejestracja nie jest wymagana):


 

PROGRAM

Czwartek, 17 czerwca

16:00-16:10 Otwarcie konferencji:

dr Arndt Freytag von Loringhoven
(Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce)

 • 16:10-17:00 Relacje polsko-niemieckie w Europie
  Konrad Szymański (Minister do spraw Unii Europejskiej, Polska)
  Michael Roth (Minister Stanu do spraw Unii Europejskiej, Niemcy) (tbc)

 • 17.00-19.00 Rozmowa ze Świadkami historii
  Markus Meckel
  (ostatni Minister Spraw Zagranicznych NRD, Przewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej)
  prof. dr Gesine Schwan (HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform, w 1991 profesor nauk politycznych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie)
  prof. dr Jerzy Sułek (Przewodniczący Delegacji Polski w negocjacjach dwóch traktatów polsko-niemieckich)
  prof. dr Rita Süssmuth (była Przewodnicząca Bundestagu, Przewodnicząca Prezydium Deutsches-Polen Institut, Przewodnicząca Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki)
  Moderacja: Aleksandra Rybińska (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)

 • 19.15-20.15 Debata: Aktualna ocena realizacji postanowień traktatu przez władze polskie i niemieckie
  prof. dr hab. Dariusz Makiłła
  (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  prof. dr Stefan Garsztecki (Uniwersytet Techniczny Chemnitz)
  Moderacja: Piotr Jendroszczyk (Rzeczpospolita)

 

Piątek, 18 czerwca 2021

9:00-11:00 Sesja: Gospodarka
Wykład wprowadzający: dr hab. Sebastian Płóciennik (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych): Czy może być tylko lepiej? Perspektywy współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami
Tomasz Salomon (Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Warszawa): Miedzy podziwem a niezrozumieniem. Determinanty gospodarczego partnerstwa strategicznego między Polską a Niemcami
Matthias Dornfeldt (Wolny Uniwersytet, Berlin) / Urs Unkauf (Uniwersytet Humboldtów, Berlin): Projekty gazociągów Nord Stream I i II w dyskursie polityczno-medialnym dotyczącym stosunków polsko-niemieckich: okresy ciągłości i przerwy
Komentarze: dr Justyna Schulz (Instytut Zachodni) / dr Lars Gutheil (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa)
Prowadzenie: dr Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego)

 • 11:00-11:15 Przerwa

 • 11:15-13:15 Sesja: Współpraca transgraniczna
  Wykład wprowadzający: dr hab. Elżbieta Opiłowska (Uniwersytet Wrocławski): Od granicy pojednania do granicy jako zasobu. 30 lat polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej - próba bilansu
  prof. dr Joachim Otto Habeck (Uniwersytet Hamburg), prof. dr Agnieszka Halemba (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk): Bezpośrednie sąsiedztwo w regionie przygranicznym: oczekiwania i wyzwania
  Markus Mildenberger (Kancelaria Stanu Brandenburgii, Poczdam): Odpowiednie instrumenty? Uwarunkowania polityczne współpracy transgranicznej 30 lat po podpisaniu Traktatu
  dr Peter Ulrich (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung): Społeczny wymiar transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej
  Komentarze: Andrzej Kotula (Szczecin) (tbc) / dr Anja Henning (Uniwersytet Europejski Viadrina)
  Prowadzenie: prof. dr Klaus Ziemer (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 • 13:15-14:15 Przerwa obiadowa

 • 14:15-15:45 Debata: Komunikacja polsko-niemiecka - szansa i wyzwanie dla wzajemnych relacji
  Henryk Jarczyk
  (Bayerischer Rundfunk) (tbc)
  prof. dr hab. Beata Ociepka (Uniwersytet Wrocławski)
  Bastian Sendhardt (Niemiecki Instytut Spraw Polskich)
  prof. dr hab. Jacek Szczepaniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Prowadzenie: dr Agnieszka Łada (Niemiecki Instytut Spraw Polskich)

 • 15:45-16:00 Przerwa

 • 16:00-18:00 Sesja: Polityka bezpieczeństwa
  Wykład wprowadzający: prof. dr hab. Krzysztof Miszczak (Szkoła Główna Handlowa): Wspólna europejska polityka bezpieczeństwa? Deklaracje a rzeczywistość
  prof. dr hab. Marek Cichocki (Collegium Civitas): Autonomia strategiczna UE – perspektywy współpracy polsko-niemieckiej
  dr Jens Boysen (Collegium Civitas, Polska Akademia Nauk): Społeczność bojowa bez ducha? Wojskowa współpraca bilateralna Sił Zbrojnych Niemiec i Wojska Polskiego na tle różnych światopoglądów i tradycyjnej polityki
  prof. dr hab. Aleksandra Gasztold (Uniwersytet Warszawski): Zapomniane sąsiedztwo. Polityka wschodnia Niemiec i Polski
  Komentarze: Justyna Gotkowska (Ośrodek Studiów Wschodnich)/ prof. dr hab. Joachim Krause (Uniwersytet im. Christiana Albrechta w Kilonii)
  Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski (Instytut Zachodni)

Sobota, 19 czerwca 2021

9:00-11:00 Sesja: Społeczne aktorzy relacji polsko-niemieckich
Wykład wprowadzający:
prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): „Dobre relacje wymagają wysiłku i dialogu”. Rola aktorów społecznych w powstawaniu przyjaznych relacji
dr Urszula Pkala (Fundacja „Krzyżowa” dla porozumienia Europejskiego): Wkład Kościoła katolickiego w rozwój relacji polsko-niemieckich po 1991 roku
Jessica Kalus (Berlin): Rytuał pojednania? „Nagroda Polsko-Niemiecka“ i jej symboliczny wymiar
dr Hans-Werner Retterath (Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europas): Polsko-niemieckie partnerstwa miast jako niedoceniany sposób na upowszechnienie stosunków dwustronnych
Komentarze: dr Weronika Priesmeyer-Tkocz (Europäische Akademie Berlin) / Ernst Hillebrand (Przedstawicielstwo Fundacji Friedricha Eberta w Polsce)
Prowadzenie: prof. dr Dieter Bingen (politolog, Kolonia)

 • 11:00-11:30 Przerwa

 • 11:30-13:30 Sesja: Polityka historyczna i kultury pamięci
  Wykład wprowadzający:
  prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN): Czy możliwe jest pojednanie pamięci historycznych
  dr hab. Pierre-Frédéric Weber (Uniwersytet w Szczecinie): Emocjonalna historia, historia emocji w relacjach polsko-niemieckich
  dr Łukasz Jasiński (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie): Przełom roku 1989 i Okrągłe Stoły w niemieckim i polskim dyskursie publicznym
  dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk (Europejska Sieć Pamięć i Solidarność): Podręcznik polsko-niemiecki – etap czy ukoronowanie pojednania?
  Gregor Christiansmeyer (Uniwersytet w Getyndze): Pamięć, porozumienie i pojednanie transnarodowo? Praca Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) nad kulturą pamięci
  Komentarze: Hanna Radziejowska (Oddział Instytutu Pileckiego w Berlinie)/ prof. dr hab. Katrin Steffen (University of Sussex)
  Prowadzenie: prof. dr hab. Peter Oliver Loew (Niemiecki Instytut Spraw Polskich)

 • 13:30-14:00 Podsumowanie

Komitet naukowy

prof. dr hab. Peter Oliver Loew (DPI)
prof. dr hab. Piotr Madajczyk (ISP PAN)
dr Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego)
dr Magdalena Lemańczyk (ISP PAN)

 


dr Agnieszka Łada (DPI)
dr Paweł Popieliński (ISP PAN)

Komitet organizacyjny

dr Paweł Popieliński (ISP PAN)
dr Piotr Andrzejewski (ISP PAN)
dr Adrian Chojan (Uczelnia Łazarskiego)
dr Ewelina Florczak (Uczelnia Łazarskiego)

 

https://www.deutsches-polen-institut.de/termine/aktuell/von-der-versoehnung-zur-alltaeglichkeit-30-jahre-deutsch-polnische-nachbarschaft-oppeln/

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.