Stary - Nowy Zarząd Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie

Drukuj

2W jedności siła! Nie było zaskoczenia i niespodzianek! Nowy -Stary Zarząd wybrany! Jednogłośnie! Tak zadecydowali delegaci 10 organizacji wchodzący w skład Polskiej Rady. O sukcesie i ponownym wyborze członków  Zarządu zadecydowało – jak uzasadniali delegaci – solidny program spełniający oczekiwania wspólnoty polskiej, dbałość o język i kulturę polską. Obraz Polaków w Berlinie znacząco zmienił się od czasu reaktywacji PR, a przecież nie łatwo jest zdobyć w kraju emigracji dobry wizerunek, który wymaga m.in. emocjonalnego zaangażowania i pracy społecznej ludzi dobrej woli dający legitymację prawdziwości i skuteczności działania.

Ponowny wybór Ferdynanda Domaradzkiego na przewodniczącego ewidentnie zaświadcza, jak wielkim zaufaniem cieszy się w największej organizacji polonijnej Berlina. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu i dyskusji delegaci udzielili votum zaufania udzielając jednocześnie absolutorium. Poniżej pełny skład Zarządu Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie wybrany na Walnym zebraniu w dn.7 marca 2020

Zarząd:

Ferdynand Domaradzki – Przewodniczący
Małgorzata Tuszyńska – I z-ca Przewodniczącego
Sławomir Prudzyński – II z-ca Przewodniczącego
Izabela Modrzejewska – Sekretarz
Marek Radoch – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Banachowicz Beata
Georg von Borzestowski
Tyburski Jan