Odznaczenia dla Barbary Piwarskiej Ur i Andrzeja Piwarskiego

Drukuj

PL Gloria Artis sr av1Andrzej Piwarski artysta malarz, grafik, został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Dnia 11 maja 2018 r. wiceprezes Rady Ministrów,  minister kultury i dziedzictwa narodowego  prof. dr habilitowany Piotr Gliński na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  nadał wybitnemu artyście  Andrzejowi Janowi Piwarskiemu Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.  Wręczenie medalu artyście odbyło się 31 sierpnia 2018 roku na uroczystym zebraniu w Sali BHP Stoczni Gdańskiej upamiętniającym 38. rocznicę strajków z 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 30. rocznicę strajków z 1988 roku. 

Podczas obrad XXV Walnego Zjazdu Delegatów Związku Polskich Artystów Plastyków w dniu 28 października 2018 roku w Krakowie została uroczyście ogłoszona  wiadomość o przyznaniu Andrzejowi Piwarskiemu ZŁOTEJ  ODZNAKI   ZPAP. Jest to najwyższa forma uznania dla członków Związku Polskich Artystów Plastyków za szczególne zasługi dla Sztuki oraz wyjątkowo znaczący wkład pracy społecznej na rzecz Środowiska Artystów Plastyków. Złotą Odznakę ZPAP przyznaje Kapituła, którą w składzie 7 osób powołuje Kolegium Prezesów Okręgów. W skład Kapituły wchodzą wyłącznie członkowie ZPAP odznaczeni Złotą Odznaką ZPAP, o dużym autorytecie i długoletnim stażu członkowskim oraz wieloletnim doświadczeniu w działalności w strukturach władz ZPAP na rzecz środowiska artystów plastyków. 

Złota Odznaka ZPAP została wręczona Andrzejowi Piwarskiemu w dniu 2.marca 2019 roku na Walnym Zebraniu Członków Okręgu Gdańskiego ZPAP przez Prezesa Okręgu. Załącznikiem do Złotej Odznaki jest dokument (dyplom) potwierdzający jej nadanie.

 zlota odznakaBarbara Piwarska Ur  odznaczona została Nagrodą Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego w uznaniu  całokształtu działalności artystycznej a także ze względu na obchodzony jubileusz 50-lecia pracy twórczej, za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnienia  i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

Nagroda została wręczona w dniu 19 marca 2019 roku w Sali Mieszczańskiej w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku .

Redakcja Magazynu Polonia składa serdeczne gratulacje dla odznaczonych Barbarze Piwarskiej Ur oraz Andrzejowi Piwarskiemu za wybitne zasługi w pracy artystycznej.