Zmarł Andrzej Wirth - teatrolog, tłumacz

Drukuj

ATW Nekrolog mail 2

 

10 marca w jednym z berlińskich szpitali zmarł prof. Andrzej Wirth, teatrolog, krytyk teatralny, tłumacz, prekursor teatrologii praktycznej, twórca pojęcia teatru postdramatycznego.

 

Andrzej Wirth urodził się 10 kwietnia 1927 we Włodawie.

Studiował filozofię pod kierunkiem Władysława Tatarkiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego. Współpracował z Instytutem Badań Literackich w Warszawie. Recenzje i teksty o teatrze publikował w "Polityce" (gdzie kierował działem kultury), "Nowej Kulturze", "Dialogu". Od 1966 stale za granicą. Był wykładowcą w Stanford University, a od 1970 City University of New York. Wykładał także w Harvardzie i Yale, a następnie w Oxfordzie oraz na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

W 1982 założył Institut für Angewandte Theaterwissenschaft (ATW, Instytut Teatrologii Stosowanej) na Uniwersytecie Justusa Leibiga w Giessen - do jego uczniów należą René Pollesch, Hans-Werner Kroesinger, kolektywy twórcze Rimini Protokoll, Gob Squad i She She Pop.

Tłumacz na język polski sztuk Bertolta Brechta, Friedricha Dürrenmatta i Petera Weissa, a także prozy, m.in. Franza Kafki. Na obszarze niemiecko- i anglojęzycznym promotor polskiej literatury i inicjator wielu przekładów na języki obce, m.in. prozy Brunona Schulza czy Tadeusza Borowskiego. Prowadząc swe prace teatrologiczne, przyczynił się do światowej promocji działań teatralnych Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora, a także dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza, Tadeusza Różewicza i Sławomira Mrożka.

Bibliografia

"Teatr, jaki mógłby być", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1964;

"Struktura sztuk Brechta", Ossolineum, Wrocław 1966;

"Teatr jaki mógłby być", wybór i red. Małgorzata Sugiera, przekł. autoryzowany Małgorzata Leyko, Janusz Margański, posł. Hans-Thies Lehmann, Księgarni Akademicka, Kraków 2002;

"Byle dalej. Autobiografia mówiona i materiały", red. Thomas Irmer, Spector Books Leipzig, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Lipsk-Warszawa 2014.