EUROPA - JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI

Drukuj

Nasza planeta cierpi, jest zagrożona – tak brzmi konkluzja ONZ w panelu ds. Zmian Klimatu IPCC. Raport ocieplenia obciąża człowieka za emitowane gazy cieplarniane (dwutlenek węgla). Unia Europejska postanowiła, że do roku 2020 zmniejszyć trzeba o połowę emisję dwutlenku węgla. Co więcej za 13 lat 20% całej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych – słońca, wiatru, wody czy biomasy. Budowanie nowych elektrowni atomowych budzi coraz więcej protestów zarówno organizacji ekologicznych, jak i tzw. zwykłych ludzi. Niewątpliwie po katastrofach w Czernobylu i Fukushimie niezwykle wzrosła społeczna świadomość zagrożeń.

 

W jaki sposób Unia Europejska powinna dawać dobry przykład innym państwom w zakresie polityki klimatycznej? Jaki wkład może mieć Polska, Francja i Niemcy? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć goście dyskusji panelowej pt. „UE jako prekursor nowej polityki klimatycznej?”, która odbyła  się 27 października w ambasadzie Francji w Berlinie w ramach cyklu spotkań „Europa - jedność w różnorodności”.

W dyskusji udział wzięli:

Karsten Sach - dyrektor Departamentu ds. Europejskich i Współpracy Międzynarodowej federalnego Ministerstwa Środowiska,

Jacek Mizak -  dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju polskiego Ministerstwa Środowiska oraz prof. Vincent Moron - ekspert w dziedzinie klimatu Uniwersytetu Aix-Marseille.

Dyskusję moderowała Julia Krittian, korespondentka Mitteldeutscher Rundfunk.

Polska, Niemcy i  Francja stoją przed wspólną szansą wpłynięcia na światową politykę klimatyczną. Okazją do podjęcia aktywnych działań jest zbliżający się szczyt klimatyczny w Paryżu COP21. Państwa europejskie powinny dać przykład walki z globalnym ociepleniem.

Polska wprowadziła program ochrony powietrza, który zaczął obowiązywać od października bieżącego roku. Chodzi głównie o osiągnięcie w możliwym krótki czasie  dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu wynikających z przepisów prawa unijnego.

 

 Dyskusja panelowa była okazją do wymiany myśli na temat oraz wkładu tych trzech państw w budowanie założeń światowej polityki klimatycznej