flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

KONKURSO NAGRODĘ MARSZAŁKA SENATU RP

Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP w 2015 roku

 Pt. „UDZIAŁ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W ŻYCIU GOSPODARCZYM W KRAJACH ZAMIESZKANIA”

Celem konkursu o nagrodę marszałka Senatu w 2015 roku jest pokazanie udziału Polonii i Polaków za granicą w życiu gospodarczym w krajach zamieszkania, zwłaszcza gdy po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się przed Polakami możliwości pracy poza macierzą, udziału w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Senat jest postrzegany przez Polonię i Polaków mieszkających za granicą jako instytucja zaufania publicznego. Odrodzony w 1989 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązując do dorobku Izby w okresie międzywojennym jest opiekunem Polonii i Polaków żyjących poza granicami macierzy.

 

Odzyskanie wolności i wejście Polski do Unii Europejskiej oraz otwarcie rynków pracy w „starej Europie” wzbudziło falę emigracji ekonomicznej młodych, często dobrze wykształconych Polaków. W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Islandii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Kanadzie pojawiła się nowa Polonia. Wraz z tym zjawiskiem następuje zmiana pokoleniowa Polaków żyjących na obczyźnie.  Konsekwencją jest aktywność ekonomiczna naszych rodaków w krajach zamieszkania. Konkurs o nagrodę marszałka Senatu ma na celu pokazać przejawy tej aktywności, sukcesy i awans zawodowy.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach oraz  czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach, a także współpracownicy tych mediów.

§ 2

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu od początku 2015 r. do 15 listopada 2015 r. i przesłanie kopii publikacji pod adres organizatora do 30 listopada br.

Prace powinny odpowiadać następującym kryteriom:

a)     treść publikacji  powinna być zgodna z celem konkursu,

b)    forma pracy dowolna,

c)     kopie tekstów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej publikację (materiał dziennikarski) na konkurs,

d)    do konkursu prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,

e)     prace powinny być opublikowane w języku polskim,

f)      jeśli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść  w odrębnej przesyłce,

g)     prace oceni Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli środowisk dziennikarskich, dziennikarzy, senatorów.

§ 3

Nagrody:

1    x     I  nagroda    -  5000 zł

1    x    II nagroda     -  4000  zł

1    x    III nagroda    -  3000  zł

5   x   wyróżnienie   -  2000  zł

Kapituła ma prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych. Może też nagrody jakiejś kategorii nie przyznać.

Prace należy przesłać na adres:

Kancelaria Senatu - Gabinet Marszałka – pok.209,

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”

 

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.