MINISTER HALICKI Z WIZYTĄ W BIURZE POLONII

Drukuj

P1330706oW ramach konsultacji polsko – niemieckich dotyczących realizacji postanowień Okrągłego Stołu w dniu 4 lipca 2015 roku Minister Andrzej Halicki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagaranicznych Henryka Mościcka-Dendys w towarzystwie Ambasadora RP w Niemczech Jerzego Margańskiego odbyli rozmowy w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z Ministrem Thomasem Maizirère oraz sekretarzem stanu Günter´em Kringsem. Delegacja polska prosto z gmachu ministerstwa udała się do Biura Polonii w Berlinie, gdzie spotkała się z pracownikami biura oraz uczestnikami obrad Okrągłego Stołu. Pan Minister na gorąco poinformował o wynikach odbytego spotkania i zapoznał się z pracą biura oraz jego problemami i sukcesami.

 

 Zarówno Polonii jak i stronie polskiej szczególnie zależy na postępach w nauczaniu języka polskiego jako języka ojczystego, omówiono zagadnienia związane z tym tematem.  Alexander Zając oraz Małgorzata Tuszyńska (nauczyciel i expert Konwentu ds. j. polskiego) zapoznali delegację z dotychczasowym stanem oświaty polonijnej w Niemczech oraz realizacji przyjętej przez stronę niemiecką „Strategii nauczania języka polskiego”. Pani Minister Mościcka - Dendys poinformowała o stanie przygotowań do obchodów 25-tej rocznicy podpisania polsko – niemieckiego Traktatu „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.