SPOTKANIE PREZYDENTA DUDY Z POLONIĄ

Drukuj

P1360205o28 sierpnia 2015 roku Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożył oficjalną wizytę państwową w Berlinie.  Nowo wybrany Prezydent RP spotkał się z kanclerz Angela Merkel, prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem i ministrem Spraw Zagranicznym Frankiem Steinmaierem.  Relacje z tej wizyty zamieściły niemal wszystkie media niemieckie, które zapewniały, że dobre polsko - niemieckie relacje są niezagrożone.

 

Wizyta prezydenta Dudy w Berlinie zawierała bardzo mocny polonijny aspekt, co wywołało w środowisku polonijnym pozytywny wydźwięk. Otóż , w godzinach wieczornych w Ambasadzie Prezydent spotkał się z najważniejszymi przedstawicielami polskich stowarzyszeń i instytucji w Niemczech, działaczami aktywnej Polonii, ludzi mediów oraz duchowieństwa. W krótkim wystąpieniu prezydent zapoznał Polonie z efektami odbytych rozmów z przedstawicielami rządu niemieckiego o sprawach dotyczących między innymi - jak określił - mniejszości polskiej w Niemczech. Używanie terminu “mniejszość polska” w Niemczech w sytuacji, gdy statut Polaków w Niemczech określany jest jako “społeczność  polskojęzyczna” było - moim zdaniem niewłaściwe. Ogólnie mówiąc,  bylibyśmy bardzo wdzięczni narodowi i państwu polskiemu, ażeby w naszych sprawach ujmujmowała się za nami.  Jednak z góry wiadomo, że w tej sprawie niewiele się wygra ponieważ konstytucja niemiecka wyraźnie określa kryteria przyznania  statutu mniejszości w myśl zasady, że grupy ludności otrzymuja go wtedy, gdy to Ojczyzna opuściła swoich obywateli, a tak jest w przypadku mniejszości niemieckiej w Polsce.

Prezydent nawiązał do przyszłorocznych obchodów 25 lecia Traktatu polsko - niemieckiego i podkreślił, że strona polska nie jest zadowolona z realizacji tego dokumentu. Prezydent okazał Polonii wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie w pielęgnowanie tożsamości kulturowej, w tym nauki języka polskiego i wolontariatu nauczycieli. W rozmowach kuluarowych z prezydentem i jego małżonką w przystępny sposób podnoszono ważne  tematy, którymi żyje Polonia, a zwłaszcza  finansowania projektów kulturalnych oraz finansowania mediów.  Krystyna Koziewicz