flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

INFORMACJA PRASOWA WPHiI

P1300427oXVIII Doroczna Konferencja Prasowa Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie
 „Stan polsko-niemieckich stosunków gospodarczych - wyniki za rok 2014 oraz prognoza na 2015” Rok 2014 był kontynuacją okresu wzrostu gospodarczego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech (PL – 3,3%, DE – 1,6%), co sprzyjało  intensyfikacji bilateralnej współpracy gospodarczej. Według polskich danych obroty handlowe w 2014 r.  wyniosły rekordowe 79 mld €,  w tym 42,6 mld € polskiego eksportu do Niemiec (wzrost aż o +9,5%)    i 36,4 mld € (+6,9%) importu z Niemiec – poinformował w Berlinie Szef WPHI Radca-Minister Jacek Robak.
Dynamika wzajemnego handlu wyniosła 8,3% i była wyższa od naszych relacji z resztą krajów UE o 3 punkty procentowe. Wzrost polskiego eksportu do Niemiec  tylko o  1% to prawie 430 mln €, czyli więcej niż całoroczny polski eksport do takich krajów jak Chorwacja czy Indie! – wskazuje  Robak.
Tak wysoki poziom wzajemnych obrotów handlowych stawia Polskę na coraz wyższej pozycji wśród TOP TEN najważniejszych niemieckich partnerów handlowych. W 2014 r.  Polska  znalazła się  już na  8. miejscu (11. w 2013 r.) za Belgią  i przed Szwajcarią oraz po raz pierwszy przed Rosją wśród dostawców na rynek niemiecki.

 

Również w  niemieckim eksporcie Polska uplasowała się  na 8-mej pozycji, poprawiając się o jedno miejsce w stosunku do 2013 r. i wyprzedzając m.in. Szwajcarię, Belgię i Hiszpanię. Niemcy od ponad 20 lat pozostają natomiast pierwszym partnerem handlowym Polski z ubiegłorocznym 26%-owym udziałem  w polskim eksporcie i 22%-owym w imporcie. Podstawą polskiego sukcesu eksportowego do Niemiec jest coraz bardziej nowoczesna i konkurencyjna oferta eksportowa polskiego przemysłu, rolnictwa i usług, wspierana unijnymi programami rozwoju innowacyjnej gospodarki i umiędzynarodawiania przedsiębiorstw. W strukturze towarowej wzajemnego handlu dominują wyroby przemysłowe, a przykładem są spektakularne sukcesy na rynku niemieckim firmy Solaris, w tym niedawno podpisany kontrakt na dostawy tramwajów do Lipska, po udanych dostawach do Jeny i Brunszwiku.

Prognozy gospodarcze na 2015 rok wskazują na sprzyjające warunki dla dalszego wzrostu bilateralnej wymiany handlowej i kontynuację wysokiej dynamiki eksportowej polskich firm na rynku niemieckim. Odkryte w większym stopniu powinny być nowe obszary współpracy, w szczególności
w branżach wysokich technologii.  Minister Robak wskazał tutaj na olbrzymie, ciągle w niesatysfakcjonującym  stopniu wykorzystywane szanse polsko-niemieckiej współpracy naukowo-technicznej firm, instytutów i uniwersytetów. Współpraca taka, w obecnej sytuacji na rynku pracy w naszych krajach, potrzeby modernizowania gospodarki opartej na wiedzy powinna przynosić korzyści obu krajom  i biznesowe sukcesy naszych firmom. Dla przedyskutowania możliwości oraz barier  kooperacji w tym zakresie, WPHI  Berlin we współpracy z partnerami niemieckimi i polskimi,  w tym Pracodawcami RP, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Instytutami Fraunhofera,  przygotuje  w Berlinie 18 czerwca br. Konferencje Współpracy Technologicznej.
Bardzo dobrze rozwijają się wzajemne inwestycje bezpośrednie. Polska przyciągnęła do tej pory ponad 28 mld € niemieckich inwestycji bezpośrednich.
 „Z dużym zadowoleniem odnotowujemy coraz większe zaangażowanie inwestycyjne polskich firm w Niemczech” – podkreślił Robak. „Przekroczyły one już znacznie 1 mld €, a inwestycje z ostatniego roku  takich polskich firm jak Medort w technice ortopedycznej czy Track Tec w zakłady techniki kolejowej ThyssenKrupp, to także utrzymanie setek miejsc pracy w Niemczech”.
Na uwagę zasługuje w 2014 roku polsko-niemiecki dialog energetyczny na szczeblu rządowym i biznesowym. Po Szczycie Energetycznym w czerwcu ub. roku w Berlinie z inicjatywy Pracodawców RP powstała, pierwsza na tym poziomie w Europie,  Grupa Ekspercka polskich i niemieckich szefów koncernów. Należy mieć nadzieje, że w wyniku tych rozmów europejska polityka energetyczna odpowiadać będzie interesom naszych krajów.
Pomimo znakomitych relacji w naszych stosunkach bilateralnych pojawiają się czasami zdecydowane różnice poglądów we wprowadzaniu uregulowań gospodarczych.
Radca-Minister Jacek Robak krytycznie ocenił  niemieckie wymogi administracyjne dla polskich firm po wprowadzeniu w Niemczech ustawowej płacy minimalnej od 1stycznia 2015 roku.
„Wprowadzają one w wielu obszarach polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, w tym w przewozach drogowych i dla branży wystawienniczej, duże i  trudne do skalkulowania ryzyko biznesowe (potencjalne wysokie kary)  oraz zwiększają koszty transakcyjne z tytułu nieproporcjonalnie do istoty sprawy wysokich kosztów administracyjnych”. Berlin, 14 kwietnia 2015 r.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie   www.berlin.trade.gov.pl

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.