Laureaci Nagrody im. Karla Dedeciusa 2015

Drukuj

Leszcynska grossoFundacja im. Roberta Boscha po raz siódmy wyrόżnia polskich i niemieckich tłumaczy. Nagrodę im. Karla Dedeciusa w roku 2015 otrzymują Katarzyna Leszczyńska i Sven Sellmer. Wyboru laureatόw dokonało polsko-niemieckie jury pod honorowym patronatem Karla Dedeciusa wyróżniając ich za wybitne osiągnięcia translatorskie oraz wkład na rzecz porozumienia między Polską a Niemcami. Wysokość nagród wynosi 10 tysięcy euro dla każdego laureata.

 Tegoroczna uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w piątek, 12.06.2015, w Heskim Archiwum Państwowym (Hessisches Staatsarchiv, Karolinensaal) w Darmstadt. Organizatorem uroczystości są Deutsches Polen-Institut i Fundacja im. Roberta Boscha we wspόłpracy z Fundacją Archiwum Literackie Karla Dedeciusa.

 

 Katarzyna Leszczyńska (ur. w 1969 r.) studiowała germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie ukończyła studia w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk i doktoryzowała się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mieszka w Zurychu, Warszawie i Puszczy Białowieskiej. Od roku 2003 tłumaczy m.in. teksty Herty Müller, Aglaji Veteranyi i Marielli Mehr. Publikuje też eseje o literaturze niemieckojęzycznej m.in. w „Pograniczu“, „Literaturze na Świecie“ i w „Przeglądzie Politycznym“ oraz organizuje podrόże literackie w ramach prowadzonego przez siebie biura podrόży.

 Sven Sellmer (ur. w 1969 r.) studiował filozofię, indologię i filologię klasyczną w Kilonii. Od roku 2000 pracuje jako indolog, początkowo w Kilonii, a od roku 2004 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada sanskryt i filozofię indyjską. Od połowy lat 90. tłumaczy z języka polskiego, angielskiego i sanskrytu na niemiecki teksty z dziedziny nauk humanistycznych, eseje i beletrystykę. Z języka polskiego przełożył m.in. dzieła Henryka Elzenberga, Czesława Miłosza, Mariana Pankowskiego i Zyty Rudzkiej.