flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • K2_09-4_01_Slaska_fot.1.png
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

POLONICUS - najwyższe wyróżnienie eu­ropejskiej Polonii, hołdujące dialogowi, ruchowi jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. Inauguracja nagrody POLONICUS nastąpiła w Dniu Polonii 2 maja 2009, podczas festynu na styku trzech granic Belgii, Holandii i Niemiec, zwanym Dreilaendereck, w pobliżu Akwizgranu. Od roku 2010 nagroda wręczana jest na corocznej uroczy­stej Gali Polonii, organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Polonii, w Sali Koronacyjnej Ratusza w Akwizgranie. Inicjatorem nagrody jest przewodniczący Jury Wiesław Lewicki, wieloletni działacz polonijny w Niemczech i prezydent Europejskiego Instytutu kultury i Mediów Polonicus VoG.

 Maksyma nagrody POLONICUS jest odzwierciedleniem starej prawdy - powinniśmy się wzajemnie szanować, a wtedy i inni nas szanować będą. POLONICUS skierowany jest do osób, budujących własną pozycję społeczną i materialną, z jednoczesnym pogłębianiem narodowych akcentów. Wyróżnia propagatorów krzewienia polskich wartości oraz ich promocji w Europie. Nagrodą tą Polonia odznacza tych, którzy są dla niej ważni ze względu na twórczość, działalność na rzecz jej jednoczenia oraz działania na rzecz europejskiej integracji i budowania pozytywnego obrazu Polaków na świecie.

II Kongres Organizacji Polskich w Niemczech odbył się 17 i 18 października 2014 roku w Düsseldorfie. Miejscami obrad były Landtag Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Sala Kongresowa hotelu Mercury. W Kongresie udział wzięli polscy i niemieccy politycy, dyplomaci oraz członkowie organizacji polonijnych.

 

Kongres rozpoczął się w sali frakcji CDU Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii. Organizatorzy przywitali gości Kongresu a potem głos zabrali: Josef Neumann, wiceprzewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Nadrenii Północnej-Westfalii, Jan Sobczak, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, Thorsten Klute, Sekretarz Landu Nadrenia Północna - Westfalia, Jacek Junosza Kisielewski, dyrektor Departamentu Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i dr Piotr Piotrowski, dyrektor biura prof. Bartoszewskiego. Wszyscy podkreślali znaczenie współpracy Polonii z Niemcami, zwłaszcza w Nadrenii Północnej-Westfalii i potrzebę dialogu, jaką umożliwić miał II Kongres Organizacji Polskich w Niemczech.

Nagrody Polonicus 2014 rozdane! Przy ogólnym zadowoleniu i w serdecznej atmosferze przebiegała Gala w ratuszowej Sali Karola Wielkiego w Akwizgranie. Zacni niemieccy goście z nadburmistrzem miasta Marcelem Philippem i licznie przybyła z różnych stron Niemiec i Europy Polonia czuła się usatysfakcjonowana udziałem w tej prestiżowej i jakże doniosłej imprezie.

            Euro-Forum Młodej Polonii „Śladami Karola Wielkiego” w Aachen odbyło się w dniach 9-11 maja 2014 roku. Przy jechali młodzi ludzie z różnych krajów Europy, który cli łączy wspólne pochodzenie oraz język polski. Przywitaliśmy gości z Polski. Niemiec. Belgii, Wioch. Anglii, Litwy. Było kulturalnie i merytorycznie, dostojnie i na luzie, poważ­nie i zabawnie. Wydarzenie zakończyło się sukcesem, bo zadowoleni uczestnicy to spełnieni organizatorzy!

Wiesław Lewicki

Polonica to polonijna organizacja o oficjalnej nazwie Niemiecko-Polskie Towarzystwo Kulturalne Polonica T.z. (Deutsch Polnische Gesellschaft Polo­nica e.V.). Polonica została powołana i zarejestrowana w roku 1987 w Bonn i do dzisiaj działa głównie w rejonie Kolonii. Jednoczenie intelektualnych środowisk obu krajów, popularyzacja kultury, kon­struktywna dyskusja, międzynarodowe porozumienie - to są właśnie zadania, które realizuje polonijne stowarzysze­nie Polonica. Organizacja ta, należąc do Polskiej Rady w NRW, od lat działa na rzecz polsko-niemieckiego zbliżenia oraz pielęgnacji życia polonijnego w Niemczech.

Polonia w mieście Karola Wielkiego

Aachen - Akwi­zgran to miasto w za­chodnich Niemczech. To stąd odjeżdżają miejskie autobusy do Belgii i do Ho­landii. I... jadą mniej niż 10 minut! Tak, bo Aachen to miasto przygraniczne. To tutaj zaczyna się" Euregio (Euroregion Moza-Ren; region współpracy pomiędzy niemieckim Aachen, belgijskim Liege i holenderskim Maastricht). To miasto jest nierozłącznie związane z dziełem Karola Wielkiego - prekursora integracji europejskiej. Aachen jest zatem miastem typowo europejskim, również ze względu na swoje wyjątkowe położenie. Godzina do Brukseli, dwie godziny do Paryża czy Londynu. To tak, jak podróż polską koleją z Krakowa do Warszawy.

Po raz kolejny euregionalna Polonia spotkała się w przygranicznym Plombieres w Belgii, by bawiąc się we wspólnym gronie, pożegnać lato. Na corocznie odbywającym się pikniku klubu Polregio e.V. i jego zwolenników zgromadziła się Polonia z Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech, Walonii w Belgii i innych regionów Niemiec, Belgii i Holandii. Jak zawsze, było bardzo wesoło. Nie zabrakło śpiewu, tańca i uśmiechu. A co najważniejsze, nie zabrakło przyjaciół i radosnej atmosfery!

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.