flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • K2_09-4_01_Slaska_fot.1.png
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

23 lutego w późnych godzinach wieczornych na terenie byłego obozu koncentracyjnego KZ Dachau pod Monachium odbyła się niemiecko - polska uroczystość, upa­miętniająca 70. rocznicę śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, męczennika niemieckich obozów koncentracyjnych.

Rozpoczęła ją oko­licznościowa Msza św. w kaplicy Najświętszej Krwi Chrystusa, w przyobozowym Karmelu, której przewodniczył ks. prałat Franz Josef Bauer, były duszpasterz muzeum KZ Dachau w kon­celebrze z niemieckimi i polskimi duchownymi. Biografię bł. ks. Wicka, patrona harcerstwa polskiego, przygotowała i odczytała Monika Neudert, przewodnicząca niemieckiego „Kręgu Przyjaciół Błogosławionych z KZ Dachau”(www.selige-kzdachau.de).

K4.10.04 Maloszewska fot.1

W dniach 6-8 lutego 2015 roku, w Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej /PRDEZ/.

 

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. prałat Stefan Wylężek - wiceprzewodniczący Rady, rektor PMK w Anglii i Walii; prof, dr hab. inż. Piotr Małoszewski z Niemiec - wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - sekretarz Rady, kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Infułat Stanisław Jeż - rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń - rektor PMK w Niemczech; dr Anna Łucka z Francji; Andrzej Michalski z Austrii i Zenon Handzel z Anglii.

K4.10.03 Maloszewska fot.1

W niedzielę 30 listopada 2014 roku na Dworcu Głównym w Monachium otwarta została polska szopka, rzeźbiona przez uczniów liceum Kenara z Zakopanego. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Polska Parafia, Grecko- -Katolicka Parafia w Monachium oraz Wikariat Biskupa Grecko-Prawosław- nego Metropolii Niemiec na Bawarię, w kooperacji z Radą Cudzoziemców miasta Monachium.

 

K4.10.02 Maloszewska fot.1

W dniach 29-30 listopada 2014 roku w Domu Polskim „Concordia" odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych Polskich Misji Katolickich z całych Niemiec. Obecni byli również członkowie Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech, na czele z przewodniczącym tej rady, prof. dr hab. Piotrem Małoszewskim.

 

 Spotkaniu przewodniczył Rektor PMK w Niemczech, ks. prałat Stanisław Budyń, natomiast gościem specjalnym był ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Blisko 50 przedstawicieli rad dyskutowało nad przyszłością duszpasterstwa polskiego w Niemczech oraz na tym, jak wzmocnić aktywność rad świeckich i jak reagować wobec dokonujących się zmian struktur Kościoła lokalnego, który z uwagi na braki powołali i duszpasterzy tworzy duże jednostki parafialne (zjednoczenia kilku parafii), czasami obejmujące również nasze ośrodki.

 

 

K4.10.01 Maloszewska fot.1 W dniach 3-5 października 2014 roku w polonijnym ośrodku „Con­cordia" w Herdorf odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli Polskich Misji Katolickich w Niemczech. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: Jak efektywnie uczyć współczesnego języka polskiego poza granicami Polski.

W warsztatach brało udział 39 nauczycieli z terenu Niemiec. Ich organizatorem była Halina Koblenzer - koordynator Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego. Szkolenie dydaktyczne prowa­dzone było przez nauczycieli z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie - Małgorzatę Małyską oraz Jacka Szpunara, który prowadził zajęcia umuzykalniające. Gościem spotkania był przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech ks. prałat dr Ryszard Mroziuk. Z powodu odejścia ks. prałata na emeryturę, podczas spotkania nauczyciele serdecznie podzię­kowali mu za wieloletnią opiekę duszpasterską, sprawowaną podczas warsztatów i pielgrzymek a także znaczące wsparcie dla nauczycieli pracujących w Niemczech.

Szkolenie metodyczne było bardzo owocne, wsparte wieloma ćwi­czeniami, dotyczącymi tematu, wzorowanymi konspektami lekcji, in­formacjami na temat nowych podręczników internetowych dla dzieci polonijnych oraz możliwości kształcenia pozaszkolnego.

 

                                         Barbara Małoszewska

Barbara Małoszewska

Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 dwie Szkoły Przedmiotów Ojczystych Polskiej Parafii w Monachium obchodziły swoje jubileusze - 30 lat Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawia II przy Hessstr. oraz - 25 lat Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bp. Michała Kozala w ośrodku duszpasterkim na Neuperlachu. Uroczystości jubileuszowe szkoły przy Hessstr. rozpoczęła Msza św. Dziękczynna, odprawiona w niedzielę 1 czerwca 2014 roku w kościele św. Józefa, której przewodniczył o. Piotr Chyła - wikariusz Prowincjonała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Po Mszy św. w sali parafialnej spotkali się ci, którzy przed laty tworzyli szkolę, jak i ci, którzy służą jej obecnie. Słowa podziękowań i wdzięczności wyraził im o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR. a usłyszeli je wszyscy duszpasterze, siostry zakonne, założyciele szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, przewodniczący Komitetów Rodzicielskich, Rad Rodziców i dobroczyńcy szkoły. Po prezentacji multimedialnej o działalności szkoły uczniowie przedstawili program artystyczny, a na zakończenie uroczystości zostali obdarowani dyplomami, nagrodami i okolicznościowymi pamiątkami. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali wydaną z tej okazji jubileuszową gazetkę szkolną. Przygotowana została również wystawa zdjęć, obrazująca 30 lat działalności szkoły.

Barbara Małoszewska

W dniu 11 lipca 2014 roku odbyło się pierwsze w nowej, czterolet­niej kadencji (2014-2018), konstytucyjne zebranie niemieckiej Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium (KRM). Rada obejmuje swoim zasięgiem miasto i powiat Monachium. W skład 80- osobowej rady KRM wchodzą przedstawiciele rad dekanalnych, stowarzyszeń i ruchów katolickich, księży i diakonów, rad parafialnych katolików obco­języcznych, osobistości życia politycznego, kulturalnego i społecznego, a także przedstawiciele młodzieży katolickiej (BDKJ) i Monachijskiego Katolickiego Centrum Kształcenia Dorosłych (MBW).

Na wiosnę br. działające w Polskiej Parafii w Monachium, Chrze­ścijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium e.V.. dzięki wieloletnim staraniom, zostało przyjęte w skład Grupy Roboczej Niemieckich Organizacji Katolickich (ARGE).

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.