flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • K2_09-4_01_Slaska_fot.1.png
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

22 grudnia Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z liderami organizacji polonijnych, przekazując im bieżące informacje na temat powrotu środków polonijnych do Senatu RP. W trakcie półtoragodzinnych rozmów delegaci organizacji polonijnychm.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Czech, Szwecji, Ukrainy, Norwegii, Białorusi, Niemiec i Litwy poruszyli szeroki wachlarz problemów Polaków rozsianych po całym świecie: poczynając od edukacji, kultury, udziału Polonii w życiu społecznym i politycznym w kraju zamieszkania kończąc. W spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – Janina Sagatowska, przedstawiając plany i zamierzenia komisji.

Zebrani wzięli również udział w  podniosłej uroczystości 25. rocznicy przekazania insygniów władzy II Rzeczypospolitej przez ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, na której byli obecny Prezydent Polski Andrzej Duda i lider PiS Jarosław Kaczyński.

W drugiej części spotkania Polonusi mieli okazję do rozmowy z szefem gabinetu Prezydenta RP Adamem Kwiatkowskim oraz wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem. Tematem wiodącym spotkania było omówienie potrzeby poprawy relacji na linii władze Polski a Polacy poza krajem.

W godzinach popołudniowych wszyscy goście na osobiste zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wzięli udział we wspaniałej uroczystości opłatkowej, dzieląc się opłatkiem z kierownictwem Senatu oraz Senatorami. W przemówieniu powitalnym Marszałek Stanisław Karczewski jeszcze raz podkreślił, że od nowego roku Senat przejmuje od MSZ pieczę nad Polakami za granicą wraz z wszystkimi instrumentami organizacyjnymi, co jest odbudowaniem tradycji zapoczątkowanej w czasach przedwojennych II RP.

W godzinach wieczornych prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski wraz z całym kierownictwem organizacji i prezesami jej oddziałów witał wszystkich przybyłych Polaków w siedzibie Stowarzyszenia, gdzie odbyła się piękna impreza opłatkowa. Przy wspólnym kolędowaniu razem z zespołem polonijnym z Ukrainy, Prezes Longin Komołowski złożył wszystkim Rodakom życzenia świąteczne.

Całe spotkanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a nad całością organizacyjną czuwał  członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Marek Różycki. W spotkaniu tym wziął również udział wiceprezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i dyrektor Biura Polonii w Berlinie – Alexander Zając.

Relacja własna Magazynu Polonia. W artykule wykorzystano informacje otrzymane z Senatu RP oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Senat RP, Warszawa 22.12.2015 r.

W dniach 27-29 listopada odbyła się w Sztokholmie kolejna edycja „Europejskiego Forum Mediów Polonijnych”, w którym uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli redakcji polonijnych czasopism, portali, rozgłośni radiowych i telewizyjnych z Białorusi, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii i Szwecji. Forum zorganizowano z inicjatywy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a współorganizowała je Ambasada RP w Sztokholmie, która udzieliła gościny uczestnikom Forum. Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do kraju. Forum było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad największymi utrudnieniami w działalności mediów polonijnych, ale przede wszystkim do integracji i stworzenia nowej i szerokiej platformy współpracy. Do najważniejszych tematów które poruszono na Forum można zaliczyć:

Sytuacja finansowa mediów polonijnych w Europie i ich przyszłość

Wschód – Zachód możliwości współpracy i wymiany doświadczeń

Wspólna baza danych europejskich mediów polonijnych projektu

Działalność polonijna w naszych mediach

Warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli mediów

Media tradycyjne, media przyszłości – dokąd zmierzamy?

Sabarth

 

Barbara Sabarth i konsul RP Aleksander Korybut-Woroniecki

 

Barbara Sabarth, prezes Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bayreuth, otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, przyznany jej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie odbyło się 24 lipca br. w Bayreuth, a ceremonii przewodniczył Konsul Polski Aleksander Korybut-Woroniecki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nadburmistrz Brigitte Merk-Erbe, prezes DPG Nürnberg Froben Schulz oraz Iwona Lompart. Elżbieta Sobótka, była konsul generalna RP w Monachium, która nie mogła przybyć osobiście, przysłała list gratulacyjny. Oprawę muzyczną przygotowali członkowie Festspielchor, związani z Krakowem: Tadeusz Słowiak i Wojciech Tabiś, wystąpił także chór „Zamir”.

Barbara Sabarth, z domu Skowron, urodziła się w Krakowie, gdzie studiowała filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyjechała do Niemiec w 1981. W 2003 roku założyła wraz z Lilianą Haas Deutsch-Polnische Gesellschaft w Bayreuth. Imprezy, organizowane przez Towarzystwo, służą nie tylko propagowaniu polskiej kultury, ale i zacieśnianiu więzi pomiędzy emigrantami z Polski a lokalną społecznością. Co roku DPG realizuje od kilku do kilkunastu projektów.

Rok 2015 jest ważny dla Barbary z jeszcze jednego powodu, mija bowiem trzydzieści lat jej pracy na Uniwersytecie w Bayreuth, gdzie uczy języka polskiego. Prywatnie jest matką czterech córek, z których trzy także należą do DPG Bayreuth.

Jak napisała w liście Pani Konsul Sobótka, to wyróżnienie jest dla mnie nie tylko zaszczytem, ale i zachętą do dalszej pracy – mówi Laureatka.

 

JLZ

Z prof. dr. hab. inż. Piotrem Małoszewskim, wiceprzewodniczącym Chrze­ścijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, wiceprzewodniczącym Konwentu Orga­nizacji Polskich w Niemczech, rozmawia Adam Kruczek.

Adam Kruczek: Środowiska polonijne w Niemczech od lat wskazują, że strona niemiecka nie realizuje zapisów traktatu polsko - niemieckiego z 1991 roku. Czego dotyczą sporne kwestie?

Piotr Małoszewski: W 2011 r., w czasie pierwszego po 20 latach polsko - niemieckiego spotkania, zwanego przez nas „Okrągłym Stołem”, podsumowującego stan realizacji postanowień traktatu polsko - niemieckiego z 17 czerwca 1991 roku, stwierdzono, że niektóre zapisy traktatowe dotyczące Polonii i Polaków w Niemczech nie były dotąd wypełniane przez stronę nie­miecką. W związku z tym podpisano wspólne oświadczenia i utworzono grupy robocze, by realizacja tych punktów traktatu wreszcie ruszyła. Dziś sprawa wygląda tak, że w głównych punktach, które poruszono w 2011 roku, czyli w kwestii nauczania języka polskiego, biura i mediów polonijnych, pamięci polskich ofiar hitleryzmu, dofinansowania orga­nizacji polonijnych i polskich w Niemczech, kwestii odszkodowań za majątki zabrane dekretem likwidującym polskie organizacje w Niem­czech - sprawy niewiele posunęły się do przodu.

W dniu 18 lipca br. w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niem­czech odbyło się kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Orga­nizacji Dachowych w Niemczech, na które przybyli przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli przed­stawiciele Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech: ks. kanonik dr Adam Prorok - przewod­niczący, prof, dr hab. inż. Piotr Małoszewski - wiceprzewodniczący, ks. prałat Stanisław Budyń- Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz Polskiej Rady w Niemczech - Zrzeszenia Federalnego: przewodniczą­cy Alexander Zając, Ferdynand Domaradzki - przewodniczący Związku Krajowego Rady w Berlinie i Wiesław Lewicki - przewodniczący Związku Krajowego Rady w Nadrenii Północnej - Westfalii. Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: prezes Józef Malinow ski, wiceprezes Anna Wawrzyszko oraz ekspert i członek Rodła"' mec. Stefan Hambura. Obradom przewodniczył wiceprezydent Konwentu prof. Piotr Małoszewski.

 

Festiwal cieszący się już w pierwszej edycji wielką sympatią i podzi­wem publiczności Hanoweru i okolic został zorganizowany po raz drugi dnia 30 listopada 2013 przez Biuro Łączności Organizacji Polonijnych w Hanowerze i Dolnej Saksonii T.Z. kierowane od 2006 roku przez Aldonę Głowacką, świętujące swoje 20-lecie założenia (1993-2013).

Już od godziny 11.00 przed południem trwało spotkanie z literaturą po polsku i po niemiecku w ramach projektu Kolorowa kanapa" dla dzieci w wieku 6-10 lat. W programie znalazły się m.in. Historyjki o Alicji, która zawsze wpadała w kłopoty", autorstwa Gianni Rodari. Na zakończenie odbyła się zabawa i praca plastyczna. Celem projektu było rozwijanie kultury czytelniczej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, pochodzących z różnych grup językowych i kulturowych. Pomysłodaw­czynią, organizatorką i prowadzącą była Agnieszka Foit.

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.