flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • K2_09-4_01_Slaska_fot.1.png
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

Jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy to powód do świętowania: Polska i Niemcy są ze sobą tak ściśle związane pod względem politycznym, społecznym i międzyludzkim jak nigdy dotąd. Wspólne polsko-niemieckie instytucje, które Traktat powołał do życia lub które powstały w jego konsekwencji, jak choćby Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej czy Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zbudowały na przestrzeni lat głębokie wzajemne zaufanie. Wymiar tego pozytywnego rozwoju uchodzi za wzór.

Rok jubileuszowy daje także pretekst to wybiegnięcia myślą naprzód, porozmawiania o przyszłym kształcie naszych relacji oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań w obliczu wyzwań naszych czasów. Program obchodów roku jubileuszowego obejmuje szerokie spektrum, począwszy od spotkań w ramach międzypaństwowych formatów aż po mnogość projektów i imprez realizowanych na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej. Najważniejszymi wydarzeniami w wymiarze politycznym będą polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe oraz wzajemne wizyty głów obydwu naszych państw. Bogaty własny program zaplanowały ponadto instytucje polityczne oraz instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Ta różnorodność świadczy o tym, jak bliskie i jak ważne są dzisiaj stosunki łączące obydwa nasze kraje.

Ambasador

 Rok 2016 upłynął w stosunkach polsko-niemieckich pod znakiem 25 rocznicy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jubileuszowi towarzyszyły imprezy o charakterze symbolicznym, których kulminacją był koncert Filharmonii Poznańskiej z udziałem Prezydentów Andrzeja Dudy i Joachima Gaucka w berlińskim ratuszu 11 grudnia. Cieszę się, że Polonia w Niemczech, tak aktywnie, zaangażowała się w obchody i swoją codzienną działalnością wnosi cenny wkład do dalszego zacieśniania więzi pomiędzy Polakami i Niemcami. 

 W minionym roku miały też miejsce liczne wydarzenia polityczne, które świadczą o tym, że Traktat spełnił swoją funkcję: stworzył solidne podstawy dla naszych relacji z Niemcami. Mamy rozbudowaną sieć regularnych kontaktów na wszystkich szczeblach politycznych, która pozwala nam na prowadzenie otwartego dialogu we wszystkich istotnych dla nas obszarach. Miarą znaczenia, jakie oba rządy przypisują wzajemnym stosunkom, są konsultacje międzyrządowe – w tym roku odbyły się one w Berlinie, z udziałem szefowych rządów i prawie wszystkich ministrów.

Radio Flora powstało w 1993 roku, z inicjatywy zawiązanego w tym samym roku Klubu Przyjaciół Lokalnego Radia w Hanowerze (Freundeskreis Lokal-Radio Hannover e.V.) Po pięciu latach próbnej działalności, w ramach nowego projektu dla niekomercyjnych rozgłośni radiowych, Radio Flora otrzymało w 1997 roku stałą licencję na nadawanie w paśmie antenowym 106,5 MHz oraz w kablu na 102,15 MHz. Jak przystało na lokalne radio obywatelskie zaproszono do współpracy mieszkańców Hanoweru i okolic. Grażyna Kamień-Söffker, jako pierwsza Polka, postanowiła włączyć się do prac tej rozgłośni i wraz z Dorotą Szymańską oraz 14 innymi osobami, na spotkaniu założycielskim 15 lutego 1998 roku, powołała do życia Redakcję Polską Radia Flora. Nie sposób wymienić wszystkich współpracowników redakcji, było ich przez wszystkie te lata ponad 50, ale trzon redakcji tworzyły cały czas Grażyna Kamień-Söffker, Dorota Szymańska, Grażyna Słomka, Teresa Czaniecka-Kufer, Katarzyna Zenter i Agnieszka Foit.

Nadawano regularnie i nieprzerwanie raz w tygodniu w języku polskim, godzinny Polonijny Magazyn Radiowy Polenflug, magazyn kulturalno-społeczny dla Polaków zamieszkałych w tym regionie Niemiec, stawiając sobie za cel: informowanie o lokalnych wydarzeniach, relacjonowanie ciekawych spotkań hanowerskiej Polonii, zapraszanie na polonijne imprezy oraz nadawanie polskiej muzyki. W roku 2001 Grażyna Kamień-Söffker powołała do życia „Salonik Literacki”, niezwykle ciekawy magazyn dyskusyjny, informujący o literaturze w szerokim tego słowa znaczeniu i prezentujący na antenie, w ramach audycji Polenflug, literaturę polską, niemiecką i polonijną.

22 grudnia Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z liderami organizacji polonijnych, przekazując im bieżące informacje na temat powrotu środków polonijnych do Senatu RP. W trakcie półtoragodzinnych rozmów delegaci organizacji polonijnychm.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Czech, Szwecji, Ukrainy, Norwegii, Białorusi, Niemiec i Litwy poruszyli szeroki wachlarz problemów Polaków rozsianych po całym świecie: poczynając od edukacji, kultury, udziału Polonii w życiu społecznym i politycznym w kraju zamieszkania kończąc. W spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – Janina Sagatowska, przedstawiając plany i zamierzenia komisji.

Zebrani wzięli również udział w  podniosłej uroczystości 25. rocznicy przekazania insygniów władzy II Rzeczypospolitej przez ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, na której byli obecny Prezydent Polski Andrzej Duda i lider PiS Jarosław Kaczyński.

W drugiej części spotkania Polonusi mieli okazję do rozmowy z szefem gabinetu Prezydenta RP Adamem Kwiatkowskim oraz wiceministrem spraw zagranicznych Janem Dziedziczakiem. Tematem wiodącym spotkania było omówienie potrzeby poprawy relacji na linii władze Polski a Polacy poza krajem.

W godzinach popołudniowych wszyscy goście na osobiste zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wzięli udział we wspaniałej uroczystości opłatkowej, dzieląc się opłatkiem z kierownictwem Senatu oraz Senatorami. W przemówieniu powitalnym Marszałek Stanisław Karczewski jeszcze raz podkreślił, że od nowego roku Senat przejmuje od MSZ pieczę nad Polakami za granicą wraz z wszystkimi instrumentami organizacyjnymi, co jest odbudowaniem tradycji zapoczątkowanej w czasach przedwojennych II RP.

W godzinach wieczornych prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski wraz z całym kierownictwem organizacji i prezesami jej oddziałów witał wszystkich przybyłych Polaków w siedzibie Stowarzyszenia, gdzie odbyła się piękna impreza opłatkowa. Przy wspólnym kolędowaniu razem z zespołem polonijnym z Ukrainy, Prezes Longin Komołowski złożył wszystkim Rodakom życzenia świąteczne.

Całe spotkanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a nad całością organizacyjną czuwał  członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Marek Różycki. W spotkaniu tym wziął również udział wiceprezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i dyrektor Biura Polonii w Berlinie – Alexander Zając.

Relacja własna Magazynu Polonia. W artykule wykorzystano informacje otrzymane z Senatu RP oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Senat RP, Warszawa 22.12.2015 r.

W dniach 27-29 listopada odbyła się w Sztokholmie kolejna edycja „Europejskiego Forum Mediów Polonijnych”, w którym uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli redakcji polonijnych czasopism, portali, rozgłośni radiowych i telewizyjnych z Białorusi, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii i Szwecji. Forum zorganizowano z inicjatywy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a współorganizowała je Ambasada RP w Sztokholmie, która udzieliła gościny uczestnikom Forum. Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do kraju. Forum było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad największymi utrudnieniami w działalności mediów polonijnych, ale przede wszystkim do integracji i stworzenia nowej i szerokiej platformy współpracy. Do najważniejszych tematów które poruszono na Forum można zaliczyć:

Sytuacja finansowa mediów polonijnych w Europie i ich przyszłość

Wschód – Zachód możliwości współpracy i wymiany doświadczeń

Wspólna baza danych europejskich mediów polonijnych projektu

Działalność polonijna w naszych mediach

Warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli mediów

Media tradycyjne, media przyszłości – dokąd zmierzamy?

Strona 1 z 3

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.